Zekatla ilgili hükümler
Zekatla ilgili hükümler Sual: Zekatla ilgili diğer hak mezheplerimizin hükümleri hakkında da bilgi verir misiniz?CEVAPHanefi�de zekat nisabı 96 gr, diğer üç mezhepte 69 gramdır. Hanefi�de çocuğun ve delinin malından zekat verilmez. Diğer üç mezhepte verilir.Şafii�de zekatı en az üç sınıfa vermek gerekir, diğer üç mezhepte, yalnız bir sınıfa bir fakire vermek kâfidir.Zekat farz olur olmaz, Hanefi ve Hanbeli�de hemen vermek lazım değildir. Şafii ve Maliki�de, zekat farz olunca, hemen ayırıp vermek farzdır.Zekat vermemek için sene dolmadan malını birisine hediye eden veya satan, hile yaptığı için günahkâr olursa da, Hanefi ve Şafii�de zekattan düşer, Maliki ve Hanbeli�de zekattan düşmez.Fakirdeki alacağı zekata saymak Maliki�de caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir.Şafii ve Hanbeli�de gücü kuvveti yerinde olup çalışabilen fakire, zekat vermek caiz değil, Hanefi ve Maliki�de caizdir.Maliki �de sene dolmadan zekat verilmez, diğer üç mezhepte vermek caizdir.Zekatı başka şehre göndermek Hanefi�de mekruh, diğer üç mezhepte hiç caiz değildir. Eğer gönderdiği şehirde daha uygun kimseler varsa, zekatı başka şehre göndermek mekruh olmaz.Hanefi�de sebzelerin uşru verilir, diğer üç mezhepte verilmez. Hanefi�de meyvelerin uşrunu tartmadan vermek caiz değildir, diğer üç mezhepte ise, tahmini olarak hesaplayıp vermek caizdir. Balın uşru Şafii ve Maliki�de verilmez, Hanefi ve Hanbeli�de verilir.Hanefi�de kadının ziyneti zekata tâbidir. Diğer üç mezhepte tâbi değildir.Altın ve gümüşten başka madenlerin zekatı Maliki ve Şafii�de verilmez, Hanefi ve Hanbeli�de her madenin zekatı verilir. Hatta Hanbeli�de, sürme taşı gibi yerden çıkan şeylerin zekatı verilir.Hanefi ve Hanbeli�de maden zekatı % 20, Şafii ve Maliki�de % 2.5�tur. Maliki�de dedeye ve toruna zekat vermek caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir.İmam-ı a�zama göre ve Hanbeli�de kadın zekatını kocasına veremez, Şafii�de ve İmameyne göre verir. Maliki�de ise koca, aldığı zekatı hanımının nafakasına harcamazsa caizdir. 
TelcisanKapat