Mümin olmanın gerekleri
Mümin olmanın gerekleri Yüce Allah insanı yarattığı andan itibaren başıboş bir varlık olarak bırakmamış,yol gösterici bir takım mseajlar iletmiştir.Bu mesajları da yine insanlar arasından seçtiği elçileri ile iletmiştir.Uyarıcı nitelik taşıyan bazı ayetleri şöyle sıralayabiliriz."Biz uyarıcılar göndermediğimiz hiç bir ülkeyi helak etmedik.Hiç bir zaman zulmedici olmadık...."Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda karşılıklı anlaşma ,bir ticaret olmadan ve batıl yollarla yemeyin,kendinizi mahvetmeyin.Şüphesiz Allah,size karşı çok merhametlidir."Ey iman edenler!Allah için adaleti ayakta tutan şahitler olun.Bir topluma olan kininiz,sizi adaletsizliğe sürüklemesin.Adil olun.Bu,takvaya daha uygundur.Yaptıklarınızdan haberdar olan Allah tan korkun..."Ey iman edenler!Yapmayacağınız şeyi ne diye söylersiniz,yapmayacağınız şeyi söylemek Allah katında nefret edilen bir şeydir..""Gerçekten mümin olanlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.O nun ayetleri okunduğu zaman ,bu onların imanını arttırır ve sadece Rablerine tevekkülde bulunurlar.."-Müminler şüphesiz kardeştirler.Artık kardeşlerinizin arasını düzletiniz ve Allah tan korkun ki kurtuluşa eresiniz..."-Mü min erkek ve mü min kadınlar birbirlerinin velileridir.İyiliği emrederler,kötülükten sakındırırlar.Namazı dosdoğru kılarlar,zekatı verirler ve Allah a ve Peygamberine itaat ederler.İşte bunlar Allah ın rahmetine kavuşacaklardır.Şüphesiz Allah güçlü ve hikmet sahibidir"-Ey iman edenler!Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin.Alay edilenlerin,alay edenlerden daha hayırlı olması mümkündür.Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesin.Birbirinizde ayıplar aramayın.Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın.Aşırı şüpheden kaçının,çünkü bir kısım şüphe günahtır.Birbirinizin gizlisini araştırmayın.Birbirinizi çekiştirmeyin.Biriniz,ölü kardeşinin etinin yemeyi sever mi?Bundan tiksindiniz değil mi?Allah ta korkun,kuşkusuz Allah tevbeleri kabul eden ve merhamet edendir."
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat