Namazın vacibleri
Namazın vacibleri Sual: Namazın vacibleri nelerdir?CEVAPNamazın vacipleri şunlardır:1- Fatiha suresini okumak. 2- Fatihadan sonra bir sure veya en az üç kısa âyet okumak. 3- Fatihayı sureden önce okumak. 4- Fatihadan sonra okunan sureyi, farzların birinci ve ikinci rekatlarında, sünnetlerin her rekatında okumak. 5- Secdeleri birbiri ardınca yapmak. 6- Fatihayı sünnet ve vacip namazların her rekatında bir kere okumak.7- Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında oturmak. 8- İkinci rekatta teşehhüdden fazla oturmamak. 9- Secdede burnu alnı ile beraber yere koymak. 10- Teşehüdde iken Ettehıyyatüyü okumak. 11- Tadil-i erkana riayet etmek. 12- Namazın sonunda, selam vermek. 13- Vitir namazının son rekatında, Kunut duası okumak. 14- Bayram namazlarında tekbir getirmek. 15- İmamın sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarında ve akşam ile yatsının ilk iki rekatında yüksek sesle okuması. 16- İmamın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rekatlarında sessiz okuması.Namazın iadesiSual: Mekruh olarak kılınan namazın iadesi vacib midir?CEVAPNamazın vaciblerinden birini terk etmek, tahrimen mekruh olur. Namaz sahih olur ise de, vacib terk edildiği için günah olur. Bu namazı iade etmek, yani tekrar kılmak vacibdir. Namazın müekked sünnetlerinden birini terk etmek de, tahrimen mekruhtur. Böyle mekruh kılınan namazı, iade etmek ise, vacib değil, sünnettir. Sual: S. Ebediyye’de, (Farzların 3. ve 4. rekatlarında Fatiha okumak sünnettir. Vacib diyenler de olmuştur) deniyor. Yani üçüncü veya dördüncü rekatlarda hiçbir şey okumadan biraz bekleyip rüku’a eğilsek namaz sahih olur mu?CEVAPSünnet dendiğine göre sünneti terk etmek mekruh olur. Vacib diyen âlimlere göre ise, Fatiha okumadan kılınan namazın iadesi vacib olur. Maliki ve Şafii’de, her rekatta fatiha okumak farzdır. Taklit edenin okuması farzdır. Sual: Hanefide namazın sonunda selam verip namazdan çıkmak farz mıdır vacib midir?CEVAPMüftabih kavil vacibdir. Kendi ihtiyarı ile namazdan çıkmak, İmam-ı a’zama göre farzdır. İmameyne göre farz değildir. Bir kimse namazın sonunda teşehhüd miktarı oturduktan sonra kasten namaza aykırı bir iş yapsa, mesela gülse, konuşsa, yiyip içse namazı sahih olur. Fakat elinde olmadan abdesti bozulsa, bu durumda yine imameyne göre yine namaz tamam olur. İmam-ı a’zama göre, hemen abdest alarak gelip selam vererek kendi ihtiyarı ile namazdan çıkması gerekir. Fetva İmameynin kavlidir.
Ozan MakinaKapat