Merhamet
Merhamet Merhamet1- İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah merhamet etmez.2- Rıfk ve merhametten mahrum olan kimse, bütün hayırlardan, iyiliklerden mahrum olabilir ve olur.3- Şefkatten daha hayırlı bir şey yoktur.4- Başkalarını sık sık affedin. Fakat kendinizi ve nefsinizi asla...5- Ölürse iman ve ahlâkiyle, Allah"a ibadet ve takvasiyle, dîn kardeşine olan şefkat, hürmet ve sevgisiyle yer beğensin. Kalırsa el beğensin.6- Rıfk, mülâyemet, nezaketle muamele. Bunun zıddı; huşunet, sertliktir, Rıfktan mahrum olan hayırlardan mahrum bulunur.7- Mü"mine eziyet haramdır.8- Lütuf güzellikle, tevazu ve mahviyetler, gönül alarak yapılan muameledir. Temiz kalplilik ve yüksek insanlık hislerinin eseridir.9- Başkalarına lütufla, yumuşaklıkla muamele edip, dâva arkadaşına lütufkâr bulunmamak kin, haset, âlim de olsa cehalet eseridir.10- Bağışlamak, affetmek ve müsamaha göstermek, başkasının hatalarından ziyade kendi hatalarını aramak bulmak ve kurtulmaya çalışmak olgunluğun, kâmilliğîn şiarıdır. Peygamber ahlâkiyle ahlâklanmaktır.11- Allah; yumuşak huyfrı, din kardeşlerine şefkat ve merhamet eden kulunu sever.12- Yerde olanlara merhamet ediniz ki; size de gökte olanlar merhamet etsin.13- İslâm dini hâmiyet hissinin kaynağıdır. Her Müs-lüman, îmân ve İslâmiyeti, namus ve haysiyeti; hizbü"l-Kur"an müntesipleri, birbirlerini dinsizlere karşı korumak, müdafaa etmek, ihtimam göstermekle mükelleftir.14- İnsaf, dinin yarısıdır.15- Mağrip tarafındaki tövbe kapısı halk için kıyamete kadar açıktır.16- Mesaî arkadaşlarına hürmet ve sevgi beslemeyenler dâvâ ve idare adamı olamazlar Sevgi, şefkat, müsamaha, hürmet; müdebbir ve muvaffakiyetlere namzet bir dâvâ adamının mümtaz hasletleridir,"17- Hiç bir şey ilim ve ilimden efdal olarak toplanmış değildir.18- Bizim büyüklerimize tazim, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir.19- Cemaatın bütün düzen ve ahengi, cemaat fertlerinin yekdiğerine şefkat, merhamet, sevgi, hürmetkar münasebetiyle mümkündür.20- Merhamet tohumunu eken, muhakkak huzur ve saadet meyvesini elde eder. 21- Allah"ın rızasını kazanmak, aziz ve muhterem olmak istersen, din hizmetinde devamlı muvaffak olmanın sırrını ararsan, hizmet arkadaşlarının hürmete şayan olduklarını bil ve hürmet et. Onlara şefkat, müsamaha ve muhabbet ve merhamet et.22- Allah merhamet edenlere merhamet eder. Sen de merhamet et ki; Allah"ın merhametine nail olasın.23- Sulh cenkten daha iyidir.24- Dâvâ arkadaşlarınla ve ehl-i imanla bir iş göreceğin zaman tatlılıkla, mülâyemetle, mahviyet ve tevazu ile muamele et. Bu güzel ahlâklara riayetle hasıl olacak bir hizmette, sertlik, şiddet, hiddet, inatçılık göstermek mânâsız hatta ahmaklık olur.25- İslâm düşmanları karşısında çarpışan yiğitlere şefkat, muhabbet ve hürmet et. Tâ ki, Kur"an ve iman hizmeti yolunda başını koyarlarken, senden zorluk çekmesinler.26- Hizmet-i iman meydanına yeni girenlerin veya fıtrî hususiyet taşıyanların iplerini uzat. Onları pek sıkma, kabiliyetine göre ve kaldırabileceği bir hizmet göster. Herkesin mizacı bir olmaz. Bu dirayet ve feraseti, müsamaha ve şefkati gösteremezsen, onun ipini koparmış, kaçırmış, bir adam kaybetmiş olursun. Bu acemilik, bu hamlık ve idaresizliği yapmamak için sık sık kendinle konuş, idare ve müsamaha icaplarını zaman zaman oku ve kendine ihtar et.27- Babam beni "oğlum" diye kucakladığı zaman, kendimi taçlı bir padişah sanırdım.28- Din kardeşlerine elinden geldiği kadar merhamet et ki, Allah da sana merhamet etsin.29- Bir kitapta; "Kerem, iyilik, merhamet, ihsan büyüklerin âdetidir" diye okumuştum. Hayır yanlış söyledim, Peygamberlerin âdetidir.30- Âciz kimsenin eline kuvvetli yumruğunu vurma. Olur ki, bir gün onun ayağına düşersin.31- Cenâb-ı Hak, hikmeti olarak bir kapıyı kaparsa, fazl u keremiyle başka kapı açar.32- Muarız; lütuf, kerem, semerat görürse artık ondan kötülük gelmez.33- Kötülük etme, sonra iyi dosttan dahi kötülük görürsün.34- Ferasetli ve iyi adam kötülerin bir iyi tarafını bulur, o iyiliği takdir eder. Şerri ve kötülüğünü hafifletmeye veya gidermeye böylece muvaffak olur. Zira köpek bile ekmeğini yediği takdirde seni muhafaza eder.35- Erler, hizmet ve dâvâ arkadaşlarını kendilerine tercih etmekle muvaffakiyete berdevam olmuşlardır.36- Kötülük düşünen, kötü kimsenin gönlünü iltifatla kap.39- Öfke zamanında hürmet ve merhamet ne güzel şeydir.40- Din ve dâva kardeşinden gelen acı, tatlıdır; hakaret, takdir: tokat, şefkattir; tükrük, misk u anberdir. Bu da Nur-u Kur"an hizmetkarlığının şiarı ve şe"nidir.41- Dünyada mağrur olan kimse din yolunda selâmetli gidemez. Kendini gören kişi hakkı göremez.Alçakların yaptığı gibi din ve dâvadaki kardeşlerine hakaret gözüyle bakma, onları küçük görme, onları büyük, kendini küçük gör. Eğer yaşlı isen iman ve islâmiyet dâvasında çalışan, Nur Risaleleriyle nurlanan gençleri, yaşı küçük, ruhu büyük bil. Bu güzel ahlâk, ne güzel ahlâk...
TelcisanKapat