İcma olan hususlar
İcma olan hususlar Sual: İcma nedir? İcma�ı inkâr küfür müdür? Birkaç örnek verilebilir mi?CEVAPEshab-ı kiramın sözbirliğine icma denir. Tabiinin de icma�ı delildir. Bir âyet-i kerime meali:(Müminlerin yolundan ayrılanı Cehenneme atarız.) [Nisâ 115] İki hadis-i şerif meali:(Ümmetimin âlimleri, dalalette birleşmez.) [İbni Mace, İ. Ahmed, Taberani](Allahü teâlânın rızası, icmadadır.) [İbni Asakir] İcma�ın dereceleri vardır: Eshab-ı kiramın, açıkça ve her asrın icması ile haber verilmiş olan icmaları, âyet-i kerime ve mütevatir olan hadis-i şerif gibi kuvvetlidir, inkâr eden kâfir olur. Eshab-ı kiramdan bazısının icma edip, diğerlerinin sükut ettikleri icma da, kesin delildir, ama inkâr eden kâfir olmaz. Eshab-ı kiramın ihtilaf ettikleri bir hükümde, sonra gelenlerde hasıl olan icma olup, haberi vahid ile bildirilen hadis-i şerif gibidir. Bununla amel vacib ama, iman vacib değildir.Bir asırdaki müctehidlerin bir kısmının ictihadına, diğerleri işitince susup reddetmezlerse, Hanefi�de icma olur, Şafii�de icma olmaz. İcma delil değildir diyen kâfir olmaz; bid�at sahibi olur. Dinde zaruri olan, [cahillerin de bildikleri icma bilgilerine] inanmayan kâfir olur. Bir sözün küfür olduğunda, âlimlerin söz birliği yoksa, o söze küfür denmez.İcma ile bildirilen hükümlerden bazıları şöyledir:1- Nass veya icma ile bildirilen bir haramı inkâr küfürdür. 2- Dört mezhebin icmaına inanmayan kâfir olur. (Redd-ül-muhtar, Mektubat)3- İbadetler imandan parça değildir. Namazı terk etmekte icma hasıl olmadı. 4- Kütüb-i sittedeki hadis-i şeriflerin hepsi sahihtir.5- Kâinattaki her şey, sonradan yaratıldı, inkâr eden kâfirdir6- Kerametin hak olduğu icma-i ümmet ile sabittir. 7- Cemaat ile yirmi rekat teravih kılmak sünnettir.8- Yayılan bid"atin kötülüğünü Müslümanlara duyurmak farzdır. 9- Müta nikahı haram olduğunda icma hasıl oldu.10- İlk iki büyük halifenin halifeliklerine sahih değil demek küfür olur. Dört büyük halifenin üstünlükleri halifelik sırasına göredir.11- Kabr-i şerifte, Resulullahtan yardım istemeyi inkâr, sahabenin icma�ını inkâr olur. 12- Kur"an-ı kerimin bir harfini bile değiştirmek veya musiki aletleri ile okumak haram olduğu gibi, bugün mevcut olan Mushaftan başkasını okumak da haramdır.13- Namazda ayakta, âyetleri Arapçadan başka dil ile okumak caiz değildir.14- Cemaatle namazı terk etmeyi âdet edinmek günahtır15- Kadınların başlarını açmaları haramdır, inkâr eden kâfirdir. Sadece kulaklarından sarkan saçlarını örtmeleri farz değildir diyen âlimler de vardır16- Dört mezhepten birine uymak vaciptir. Bu konuda icmâ hasıl oldu. Dördü birleştirilip bir mezhep haline getirilemez. (Tahrir, Mugîs-ül-Hak fî İhtiyârî Ehak)Dört mezhepten birine uymayan, bid"at ehli olup Cehenneme gider. (Tahtavi)
Ozan MakinaKapat