Kur'anda Müslüman Olmayanlar
Kur’anda Yahudi ve Hıristiyanlar Sual: Kur’anda Yahudiler ve Hıristiyanlar hakkındaki âyetlerde özellikle neler bildiriliyor?CEVAPYahudiler hakkındaki âyetlerden bazıları şunlardır:1- Tevrat’ı değiştirdiler. (Bekara 79) 2- Peygamberleri öldürdüler. (Âl-i İmran 183) 3- Hazret-i İsa’yı öldüremediler. (Nisa 157)4- Fesat çıkardılar. Allah’a cimri dediler. (Maide 64) 5- Hazret-i Meryem’e iftira ettiler. (Nisa 156)6- İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir. (Maide 82)7- Üzeyir Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe 30)8- Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur’ana inanmadılar. (Bekara 146) 9- Çoğu iman etmeyecektir. (Bekara 100; Nisa 155)10- Allah’ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar. (Bekara 88-89)Kur’ana göre Hıristiyanlar1- Meryem oğlu Mesihe, Allah diyenler, kâfir olmuştur. (Maide 72)2- Allah üç ilahtan biridir diyenler kâfir olmuştur. (Maide 73)3- Meryem oğlu Mesih bir Peygamber, anası da sadık bir kadındır. (Maide 75)4- İsa Mesihe Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe 30)5- Yahudilere göre, Hıristiyanlar Müslümanlara daha yakındır. (Maide 82)Yahudi ve Hıristiyanların ortak yönleri:1- Bilginlerini, rahiplerini Rabler edindiler. (Tevbe 31)2- Yahudi bilginleri ve Hıristiyan rahipleri halkın mallarını yediler. (Tevbe 34)3- Allah’ın oğullarıyız dediler. (Maide 18)4- Bile bile hakkı gizlediler. (Âl-i İmran 71)5- Allah çocuk edindi diye iftira ettiler. (Bekara 116)6- Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler. Âl-i İmran 70)7- Allah’a iftira ettiler. (Âl-i İmran 78)8- Yahudi ve Hıristiyanlar, birbirinin dostlarıdır. (Maide 51)9- Resulullah, dinlerine girmedikçe, Yahudi ve Hıristiyanlar ondan razı olmazlar. (Bekara 120)10- Dinlerinde aşırı gittiler. (Nisa 171)11- Kitaplarındaki bilgileri gizlediler. (Maide 15)12- Ehl-i kitap, “Cennete ancak Yahudi ve Hıristiyanlar girecek” dediler. (Bekara 111)13- Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, Cehennem ateşinde ebedi olarak kalırlar. Onlar, halkın en şerlileridir. (Beyyine 6)Bu âyet-i kerimelerden açıkça anlaşılıyor ki, Yahudiler Tevratı değiştirdiler. Hazret-i Musa’nın dini değişince Allahü teâlâ, İncil ile Hazret-i İsa’yı gönderdi. Hazret-i İsa’nın dini de bozulunca, İncil, İnciller haline gelince, Allahü teâlâ, İslamiyet’i göndermiştir.
Ozan MakinaKapat