Yedi maddeli hadis-i şerifler
Yedi maddeli hadis-i şerifler Himaye edilenlerKıyamette, Allahü teâlâ, şu yedi kişiyi himaye eder: 1- Âdil idareciyi,2- Allah�a ibadetle yetişen genci,3- Namaz için gönlü camiye bağlı olanı,4- Allah için birbirini seven, Allah için buluşup, Allah için ayrılanları,5- Güzel, zengin ve mevki sahibi bir kadın, günaha davet edince, Allah�tan korkup onu reddedeni,6- Sadakayı gizli vereni,7- Yalnızken Allah�ı anıp ağlayanı. (Buhari)Yedi kişiye lanet ederBütün peygamberler, şu yedi kişiye lanet eder:1- Allah�ın kitabına ilave yapmaya çalışana,2- Kaderi inkâr edene,3- Haramı helal görene, 4- Evlenmesi haram olan ile evlenmeyi helal görene,5- Sünnetimi [dinimi] terk edene, 6- Ganimet mallarını dağıtmayana, 7- Allah�ın zelil kıldığını yükseltmek, aziz kıldığını da alçaltmak için güç kullanan zalime. (Taberani)EmredilenlerSize şu yedi şeyi emrediyorum:1- Cenazeye iştiraki,2- Hastayı ziyareti,3- Davete icabeti,4- Zulme uğrayana yardımı,5- Yemini yerine getirmeyi,6- Selamlaşmayı,7- Aksırıp, Elhamdülillah diyene, Yerhamükellah demeyi. (Buhari) Kullanması caiz olmayanlarŞu yedi şeyi kullanmak caiz değildir:1- Gümüş kap,2- Altın yüzük,3- İpek, 4- Atlas,5- İbrişimli elbise,6- Kalın atlas,7- Eyer üzerine konulan ipekli şilte. (Buhari)[Kadın için altın yüzük ve ipekli elbise caizdir]Cehenneme gideceklerTevbe etmezlerse, şu yedi kimse, Cehenneme girer: 1- İstimna eden, 2- Livata yapan,3- Livata yaptıran,4- İçki içen, 5- Ana babasını döven, 6- Komşusuna sıkıntı veren, 7- Komşusu ile zina eden. (Beyheki)Yedi yerdeŞu yedi yerde namaz kılmamalıdır:1- Beytullah�ın üstünde, 2- Kabristanda, 3- Mezbelede. 4- Mezbahada, 5- Hamamda, 6- Deve yatan yerde, 7- Cadde ortasında. (İbni Mace)
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat