Üç maddeli hadis-i şerifler
Üç maddeli hadis-i şerifler Üç sınıf ümmetÜmmetim üç sınıftır:1- Sorgusuz sualsiz Cennete girenler,2- Hafif hesaba çekilerek girenler,3- Günahlardan temizlenerek girenler. (Taberani)Dost ve düşman Allahü teâlâ buyurur ki: Şu üç şeye devam eden, gerçek dostumdur; bunları terk eden de, gerçek düşmanımdır:1- Namaz, 2- Oruç, 3- Cünüplükten gusül. (Beyheki, Taberani)Üç türlü komşuÜç türlü komşu vardır:1- Bir hakkı olan komşu. Akraba olmayan gayrimüslim komşudur.2- İki hakkı olan komşu. Müslüman komşu ki, hem Müslümanlık, hem de komşuluk hakkı vardır.3- Üç hakkı olan komşu. Akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık, hem akrabalık, hem de komşuluk hakkı vardır. (Ebu Nuaym)Günah yazılmazŞu üç kişiye günah yazılmaz:1- Uyanana kadar uyuyana,2- İyi olana kadar deliye,3- Büluğa erene kadar çocuğa. (Buhari)ÂlimlerÂlimler üç türlüdür;1- İlmi, hem kendisine, hem de insanlara faydalı olan,2- İlmi kendisine faydası olan, insanlara, faydası olmayan,3- İlmi herkese faydası olan, fakat kendine faydası olmayıp helak olan. (Deylemi)Sorguya çekilmeyenlerŞu yemeklerden sorguya çekilmeyen üç kimse:1- İftar yemeğinden,2- Sahur yemeğinden,3- Misafirle yediğinden. (Deylemi)Doğru olanlarİslam�dan nasibi olmak, şu üç şey ile olur:1- Namaz, 2- Oruç, 3- Zekât. (İ. Ahmed)Üç kimse kınanmazŞu üç kimsenin uygun görülmeyen işleri, durumları göz önüne alınarak hoş görülmelidir:1- İyileşene kadar hasta,2- İftar edene kadar oruçlu,3- Âdil hükümdar. (Deylemi)Üç zümreKendilerinde yemin teklif edilmeyen üç kimse: 1- Evladın babasına yemini, 2- Kadının kocasına yemini, 3- Kölenin efendisine yemini. (İ. Asakir)LanetlenenlerLanetlenen üç zümre şunlardır: 1- Ana babaya lanet eden, 2- Allah�tan başkası için kurban kesen, 3- Arazinin sınırını geçen, (İ. Asakir)Ziyaret edilmeyen hastaZiyaret edilmesi gerekmeyen üç hasta:1- Gözü ağrıyan,2- Dişi ağrıyan,3- Çıban ağrısı olan. (Taberani)Dünya ve ahiretDünyayı ahirete tercih eden, şu üç şeye maruz kalır:1- Sıkıntısı hiç eksilmez,2- Yokluktan kurtulmaz,3- Öyle bir hırsa kapılır ki, hiç bir zaman boş vakit bulamaz. (Taberani)EmredilenlerSize şu üç şeyi emrediyorum:1- Allahü teâlâya kulluk edip, Ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, 2- Toplu olarak Allah�ın ipine [dinine] tutunup birbirinizden ayrılmamayı,3- Allah�ın size veli kıldığı kimselere, itaat edip onları dinlemeyi. (İbni Mace)Yasak edilenlerSizi, şu üç şeyden men ediyorum:1- Dedikodudan, 2- Çok sual sormaktan,3- Malı zayi etmekten. (İbni Mace)Hoşlanılmayan üç şeyAllahü teâlâ üç şeyden hoşlanmaz: 1- Çok konuşmak,2- Çok sual sormak,3- Malı telef etmek. (Müslim)Orucu bozmayan üç şeyŞu üç şey, orucu bozmaz: 1- Hacamat, 2- İstemeden kusmak,3- İhtilam. (Tirmizi)Şakası da sahihtirÜç şeyin şakası da, ciddisi de sahihtir:1- Nikâh, 2- Talak, 3- Talaktan dönmek. (Hâkim)Helak edenlerHelak edici üç şey:1- Aşırı cimrilik, 2- Nefse uymak,3- Kendini beğenmek. (Hatib)Kurtarıcı işlerKurtarıcı üç şey:1- Gizli ve açık Allah�tan korkmak, 2- Fakirlik ve zenginlikte itidal üzere bulunmak, 3- Gazapta ve rızada, adalet üzere olmak. (Hatib)Derecesini yükselten şeylerDerece yükselten üç şey:1- Yemek yedirmek, 2- Selamlaşmayı yaymak,3- Herkes uyurken, gece namazı kılmak. (Hatib)Günahlara kefaretGünahlara kefaret olan üç şey:1- Mescide gitmek, 2- Namazı kılıp, diğer namazı beklemek, 3- Çok soğukta, uygun abdest almak. (Hatib)İmanı fayda vermezŞu üç şey ortaya çıktıktan sonra, iman etmek fayda vermez: 1- Güneş, batıdan doğunca, 2- Deccal çıkınca, 3- Dabbet-ül-arz çıkınca. (Müslim, Tirmizi)Üç ikramŞu üç ikram geri çevrilmez:1- Yer vermek,2- Güzel koku,3- Süt. (Tirmizi)Farz olan ibadetlerŞu üç şey bana farzdır:1- Vitir namazı, 2- Kurban kesmek,3- Kuşluk namazı. (İ. Ahmed)[Hanefi�de ilk ikisi vacib, üçüncüsü sünnettir. Diğer üç mezhepte üçü de, sünnettir.]Fitneye düşürenlerŞu üç şey fitneye düşürür: 1- Güzel saç, 2- Güzel ses,3- Güzel yüz. (Deylemi)Oruçlu ikenOruçlu iken, şu üç şeyden sakınmalı:1- Hamama girmemeli,2- Hacamat olmamalı,3- Kadınlara bakmamalı. (Deylemi)Üç felaketten koruduAllahü teâlâ, sizi şu üç felaketten korudu:1- Peygamberiniz, size beddua edip, topyekûn helak olmaktan,2- Ehl-i bâtılın, ehl-i hakka galip gelmesinden,3- Sapıklık üzere ittifak etmekten. (Ebu Davud)İmandan olan şeylerÜç şey imandandır: 1- Hayâ, 2- Haramdan sakınmak, 3- Haklı olsa da ısrar etmemek. (Câmi-üs-sagir)Münafıklık alametiÜç şey münafıklık alametedir:1- Müstehcen konuşmak, 2- Hayâsızlık,3- Cimrilik. (Câmi-üs-sagir)GeciktirilmeyenlerÜç şey geciktirilmez:1- Vakti girince namazı kılmak,2- Hazır olunca cenazeyi defnetmek,3- Dengini bulunca, kız veya dulu evlendirmek. (Tirmizi)Ortak olan ve olmayanHak teâlâ buyurdu ki:Ey insanoğlu, şu üç şeyin, biri senin, biri benim, biri de aramızda ortaktır:1- Kulluk edip, bana hiçbir şeyi ortak koşmamak sana mahsustur.2- İşlediğin amelin karşılığını vermek bana mahsustur. 3- Aramızda ortak olan, senin dua etmen, benim de, kabul etmemdir. (Taberani)Yola çıkılan üç mescitYalnız üç mescit için yola çıkılır: 1- Mescid-i Nebi,2- Mescid-i Haram, 3-Mescid-i Aksa. (Buhari)Bu ümmetin üstünlüğüAllahü teâlâ başka ümmetlere vermediği üç şeyle bizi üstün kıldı:1- Saflarımızı meleklerin safları gibi kıldı.2- Yeryüzünün her tarafı bize mescit kılındı.3- Su bulunmayınca, toprağı [teyemmüm için] bize temizleyici kıldı. (Nesai)Uygunsuz hareketlerŞu üç şey, uygun değildir:1- İmamın, sadece kendisine dua etmesi, 2- İzinsiz başkasının evinin içine bakmak, 3- Abdesti sıkışık iken namaz kılmak. (Tirmizi)Zararı sahibine dönerÜç şeyin zararı sahibine döner:1- Zalimin zulmü,2- Düzenbazın hilesi,3- Sözünde durmayanın vefasızlığı. (Hatib)Büyük belaŞu üç kimse, başa beladır: 1- İyilikten anlamayan, kötülüğü affetmeyen âmir, 2- Hayrı görmeyip, kusuru yayan zâlim, 3- Yanındayken, eziyet eden, yokluğunda hıyanet eden kadın. (Taberani)Üç büyük günahŞu üç şeyi yapan, büyük günah işlemiş olur:1- Haksız yere açılmış bir bayrak etrafında toplanan, 2- Ana babaya isyan eden, 3- Zalime yardım eden. (Taberani)Üç şeyden korkarımŞu üç şeyden korkarım: 1- Hakkı tanıdıktan sonra dalalete düşmek, 2- Dalalete sürükleyen fitneler,3- Boğazına ve cinsi şehvete düşkün olmak. (Deylemi)Kalbe sıkıntı verirÜç şey kalbe sıkıntı verir:1- Yemeği sevmek, 2- Uykuyu sevmek,3- Rahatı sevmek. (Deylemi)Acıklı azapŞu üç kişiye acıklı azap vardır: 1- Eteklerini yerde sürüyerek yürüyen kibirli,2- Verdiğini başa kakan,3- Malını yalan yere yeminle satan. (Müslim)Elim azapŞu üç kişiye kıyamette elim bir azap vardır:1- Yetimi okuturken ezen hoca,2- İhtiyacı yok iken dilencilik yapan,3- Sultana dalkavukluk yapan. (Rafii)Helak olan üç kişiŞu üç kişi helak oldu:1- Çok kibirli,2- Allah�tan şüphe eden,3- Onun rahmetinden ümit kesen. (Buhari)Cennet haramdırCennet haram olan üç kişi:1- İçki müptelası,2- Ana babaya âsi,3- Deyyus. (İ. Ahmed)Cennete girerŞu üç şeyden uzak olan, sorgusuz Cennete girer:1- Kibir,2- Kul borcu,3- Hıyanet. (Nesai)İmanın tadını bulurŞu üç kimse, imanın tadını alır:1- Allah ve Resulünü her şeyden çok seven,2- Sevdiğini, yalnız Allah için seven,3- İmana kavuştuktan sonra, küfre düşmeyi, ateşe düşmekten tehlikeli bilen. (Buhari)Ayıp olarak yeterŞu üç huy, kişiye ayıp olarak yeter:1- Kendi kusurunu görmeyip, başkalarındaki aynı kusuru görmesi,2- Kendi utanç verici halini görmeyip, başkalarının aynı durumundan utanç duyması,3- Oturup kalktığı kimselere sıkıntı vermesi. (Taberani)Helak olan üç kişiŞu üç kişide ihlâs yoksa helak olur: 1- Cömert, 2- Cesur, 3- Âlim. (Hâkim)İnsanların kötüsüİnsanların en kötüsü şu üç kimsedir:1- Ana babaya karşı kibirli olup, onlara hakaret eden,2- Fitne, fesat çıkaran,3- Karı kocanın arasını açıp sonra, o kimsenin karısına sahip olan. (Ebu Nuaym)Rahmetle nazar etmezAllahü teâlâ, Kıyamette şu üç kişiye rahmetle nazar etmez:1- Alış verişinde yalan söyleyerek fahiş fiyatla mal satana,2- Gelişigüzel her şeye yemin edene,3- Kendisinde su olduğu halde, başkasına vermeyene. (Ey Oğul İlmihali)Şiddetli azapŞu üç kişiye şiddetli azap edilir:1- Zina eden ihtiyar,2- Yalancı idareci,3- Kibirli fakir. (Müslim)EşcinsellerAhir zamanda eşcinseller üç sınıf olur: 1- Konuşarak, yüzüne bakarak yetinenler,2- Tokalaşıp, kucaklaşarak yetinenler, 3- Bu işi bizzat yapanlar. (Deylemi)Allah�ın düşmanlarıAllahü teâlâ buyuruyor ki:Kıyamet günü şu üç kişinin hasmıyım:1- Benim adımı anarak söz verip, sözünden dönen,2- Hür insanı köle diye satan,3- İşçinin ücretini vermeyen. (Buhari)Gıybeti haram olmayanlarŞu üç kişinin gıybeti haram değildir:1- Fasık,2- Zâlim idareci, 3- Bid�at ehli. (İ. Ebiddünya)Bakmak ibadettirŞu üç şeye bakmak ibadettir: 1- Ana babanın yüzüne, 2- Mushaf"a,3- Denize. (Ebu Nuaym)Dua edenDua eden, şu üç şeyden birine kavuşur: 1- Günahı affedilir, 2- İyilikleri artar, 3- Kabul edilmiş ibadet sevabı alır. (Deylemi)Reddedilmeyen duaÜç dua ret olmaz: 1- Ana babanın evladına duası, 2- Oruçlunun duası,3- Yolcunun duası. (Beyheki) Nimetlere kavuşurŞu üç şeyi yapan, dünya ve ahirette bol nimetlere kavuşur:1- Belaya karşı sabreden,2- Kadere razı olan,3- Refah ve bollukta dua eden. (Deylemi)Üç hürmeti gözetenŞu üç hürmeti gözetenin, dini ve dünyası muhafaza edilir: 1- İslamiyet"e hürmet, 2- Resulullaha hürmet, 3- Resulullahın nesline [seyyidlere ve şeriflere] hürmet. (Taberani)İyilik hazinesiŞu üç şeyi gizlemek, iyilik hazinesidir:1- Hastalığı, 2- Musibeti, 3- Sadakayı. (Taberani)Sevilmek için Şu üç şey, seni arkadaşına sevdirir:1- Karşılaştığında selam vermek,2- Bir toplulukta otururken, gelince ona yer vermek,3- Onu sevdiği ismiyle çağırmak. (Taberani)İmandandırŞu üç şey imandandır:1- Az olandan da vermek,2- Tanıdığı, tanımadığı, her Müslümana selam vermek,3- Kendi aleyhine de olsa, âdil davranmak. (Bezzar)İmanın tadını duyarŞu üç şeyi yapan, imanın tadını alır: 1- İhlâsla (La ilahe illallah) diyen, 2- Severek zekâtını veren, 3- Nefsini tezkiye eden, yani, nerede olursa olsun, Allah�ın kendisi ile beraber olduğunu bilen. (Hâkim)Güzel huylarÜç şey Allah katında güzel huylardandır:1- Zulmedeni affetmek,2- Vermeyene vermek,3- İrtibatını kesenle, iyi ilişkiler kurmak. (Taberani) Allah�ın himayesindeŞu üç haslete sahip olan, Allahü teâlânın himayesinde olur:1- Bir şey verene teşekkür eden,2- Güçlü iken affeden,3- Öfkesine hâkim olan. (Beyheki)Cennete girerŞu üç haslet sahibi Cennete girer:1- Zayıflara, güçsüzlere merhamet eden, 2- Ana babaya şefkat gösteren, 3- Emri altındakilere iyilik eden. (Tirmizi)Üç nimetŞu üç nimet sahibi, Davud aleyhisselamın ailesine verilen nimetlere kavuşmuş sayılır:1- Kızdığına da, sevdiğine de, adaletli davranan,2- Fakirken de, zenginken de, iktisatlı davranan,3- Gizlide de, açıkta da, Allah�tan korkan. (Hâkim)Dünya nimetleriŞu üç şey dünya nimetidir:1- Uygun bir binek [vasıta], 2- Saliha eş,3- Rahat ev. (İ. Ebi Şeybe)SabırSabır üç çeşittir:1- Musibette. 2- İbadetlerde. 3- Haramlardan sakınmakta. (Ebu-ş-şeyh)Ebdalden sayılırŞu üç haslet sahibi ebdal denilen evliyadan sayılır:1- Kazaya rıza gösteren, 2- Haram işlememekte sabreden,3- Allah rızası için öfkelenen. (Deylemi)Allah�a tazimŞu üç şeye ikram eden, Allahü teâlâya tazim etmiş olur:1- Müslüman olarak ihtiyarlayana,2- Kur�an-ı kerimi ezberleyene, 3- İlim sahibine ikram edene. (Ramuz)Devam eden üç amelİnsan ölünce, şu üç şey hariç ameli kesilir:1- Sadaka-i cariye,2- Faydalı ilim,3- Salih evlat. (Buhari) Cennet ehliŞu üç şeyi Cennet ehli yapar:1- İlim öğrenir,2- Ölülere acır,3- Fakirleri sever. (Deylemi)Cimri sayılmazŞu üç şeyi yapan cimri sayılmaz:1- Zekâtını veren, 2- Misafire ikram eden,3- Darda kalana yardım eden. (Taberani)Himayeye girenlerŞu üç kişi kıyamette Allah�ın himayesine girer:1- Allah yolunda kınanmaktan korkmayan,2- Helal olmayana el uzatmayan,3- Harama bakmayan. (İsfehani)Kâmil imanŞu üç haslet sahibinin imanı kâmildir:1- Allah yolunda kınanmaktan korkmayan,2- İbadetine riya karıştırmayan, 3- İki işten, ahiret için olanı, dünya için olana tercih eden. (Deylemi)Cennete girerŞu üç sözü, ihlâsla söyleyen Cennete girer: 1- Rabbimin Allahü teâlâ olduğuna razıyım.2- Dinimin Müslümanlık olduğuna razıyım.3- Peygamberimin Muhammed aleyhisselam olduğuna razıyım. (İ. Ahmed)Ateş görmeyen gözlerŞu üç göz, Kıyamette Cehennem ateşini görmez:1- Allah korkusundan ağlayan göz,2- Allah yolunda nöbette gözcülük eden göz,3- Haramlara bakmaktan sakınan göz. (Taberani)Sevabı en çok olan amelSevabı en çok olan üç amel şunlardır:1- Her durumda Allah�ı zikretmek,2- Herkese karşı insaflı davranmak,3- Din kardeşinin maddi sıkıntısını gidermek. (İ. Mübarek)Üç hakMüslümanın Müslüman üzerindeki üç hakkı şudur:1- Hasta ise, ziyaret etmek,2- Cenazesine katılmak,3- Aksırıp Elhamdülillah derse, Yerhamükellah demek. (Buhari)En değerli üç şeyÖyle bir zaman gelecek ki, şu üç şeyden değerli bir şey olmayacak:1- Helal para,2- İhlâslı bir din kardeşi, 3- Sünnete uymak. (Taberani)İlimİlim üç türlüdür:1- Açıklayıcı kitap,2- Dine uygun âdet,3- Bilmiyorum demek. (Deylemi)Göze cila verenlerŞu üç şeye bakmak göze cila verir: 1-Yeşilliğe, 2- Akarsuya, 3- Güzel yüze. (Berika) [Buradaki güzel yüz, bakması helal olan kimselerin yüzüdür. Yabancı kadınlara, kızlara bakmak, gözü zayıflatır ve kalbi karartır.]Bedeni beslerŞu üç şey, bedeni besler: 1- Güzel koku, 2- Yumuşak güzel elbise, 3- Bal yemek. (S. Ebediyye)Kıymetli müminlerKıymetli müminler üç sınıftır: 1- Allah�a ve Resulullaha inanıp, mal ve canı ile Allah yolunda mücahede edenler,2- Kendisinden, insanların, malı ve canı hususunda emin olunan kimseler,3- Nefsinin tamah ettiği şeyi, Allah için terk edenler. (İ.Ahmed)Şefaat edenlerŞu üç sınıf şefaat eder:1- Enbiya [nebiler], 2- Ulema [âlimler], 3- Şüheda [şehitler]. (İbni Mace)Allah�ın himayesindeŞu üç kişi Allah�ın himayesindedir:1- Camiye gitmek için yola çıkan,2- Allah yolunda savaşa çıkan,3- Hac için yola çıkan. (Ebu Nuaym)Yüz çevir!Şu üç kimseden yüz çevirmek gerekir:1- Açıktan günah işleyenden,2- Zalim idareciden,3- Bid�at ehlinden. (İ. Ebiddünya)Cehennem yakmazŞu üç kişiyi Cehennem ateşi yakmaz:1- Kocasına itaat eden kadın,2- Ana babasını itaat eden evlat,3- Kocasını kıskanıp sabreden kadın. (Ebu-ş-şeyh)Ancak münafık küçümserŞu üç kimsenin hakkını ancak münafık olan küçümser:1- Saçını Müslüman olarak ağartanı,2- İlim sahibi olanı,3- Adil idareciyi. (Taberani)Üç kişiye yer verilir:Şu üç kişiye yer verilir:1- Yaşından dolayı ihtiyara,2- İlminden dolayı âlime, 3- Sultanlığından dolayı âdil hükümdara. (Deylemi)Rahmete kavuşanlarAllah rahmeti, şu üç kişiye yağar da yağar:1- Namaz için saf tutana,2- Gece yarısı namaz kılana, 3- Yalın kılıç, Allah yolunda savaşana. (İbni Mace)Arşın gölgesindeŞu üç kimse, Kıyamette, Arşın gölgesinde gölgelenir:1- Emin tüccar,2- Adil idareci,3- Hep namaz vakitlerini gözleyen. (Hakim, Deylemi)Melekler istiğfar ederÜç kişi için melekler istiğfar eder:1- İlim öğreten,2- İlim öğrenen,3- Cömert olan. (Ebu-ş-şeyh)
TelcisanKapat