İki maddeli hadis-i şerifler
İki maddeli hadis-i şerifler İki şeyin korkusuÜmmetim için şu iki şeyden korkuyorum: 1- Bolluk ve rahat içinde iken, şehvetlerine uymalarından,2- Namazı ve Kur�anı terk etmelerinden. (Taberani)Beladan kurtulanlarAhir zamanda, şiddetli belaya maruz kalınır. Ancak şu iki sınıf kurtulur: 1- Allah�ın dini için, dili ile ve kalbi ile mücadele eden, 2- Dinini anlayıp tasdik eden. (Ebu Nuaym)İki şeyi koruyanŞu iki şeyini koruyan mümin, Cennete girer: 1- İki çene arasını, 2- İki bacak arasını. (İ. Ahmed)Şefaat etmem!Şu iki sınıfa şefaat etmem:1- Zalim sultana,2- Dinde ifrata kaçanlara, aşırı gidenlere. (Taberani)İki sınıf salih olursaŞu iki sınıf sâlih olursa, ümmetim sâlih olur:1- İdareciler,2- Âlimler. (Ebu Nuaym)İslamiyet�ten nasipsizŞu iki sınıfın, İslamiyet�ten nasibi yoktur: 1- Mürciye [Cebriye de denilir. Günahı da Allah işletir diyenler],2- Kaderiye [kaderi inkâr edenler]. (Beyheki)İki şeye uyunBıraktığım iki şeye uyan, hidayete erer, uymayan sapıtır:1- Kitabullah,2- Ehl-i beytim. (İ. Hibban)İhtiyarYaşlının gönlü şu iki şeye gençtir:1- Uzun yaşama isteği, 2- Mal sevgisi. (Abdülgani bin Sa�d)Gıpta edilirŞu iki kişiye gıpta edilir: 1- İlmi ile amel edene,2- Malını, Allah yolunda harcayana. (Buhari)En iyi iki şeyŞu iki şeyden daha iyisi yoktur: 1- Allah"a iman,2- Onun kullarına iyilik etmek. (İ. Askalani)En kötü iki şeyŞu iki şeyden de, daha kötüsü yoktur: 1- Şirk,2- İnsanlara kötülük etmek. (İ. Askalani)Reddedilmeyen iki duaŞu iki dua reddedilmez: 1- Ezan okunurken, 2- Savaş kızışınca. (Ebu Davud)Dünyada korkmayanHak teâlâ buyurur: İki korku ile iki güvenmek bir araya gelmez:1- Dünyada benden korkmayan, kıyamette korkar, 2- Dünyada benden korkan, kıyamette, korkulardan emin olur. (İ. Ahmed)Sevilen iki hasletAllah�ın sevdiği iki haslet:1- Cömertlik,2- Maddi ve manevi fedakârlık. (Beyheki)Nefret edilen hasletAllah�ın nefret ettiği iki haslet:1- Cimrilik,2- Kötü ahlak. (Beyheki)BorçlanmakBorç iki kısımdır:1- Ödemek niyeti ile borçlanıp da, ödeyemeden ölenin kefiliyim, 2- Ödememek niyeti ile borçlanıp da, borcunu ödemeden ölenin, sevabları alınıp, alacaklısına verilir. (Taberani)Allah yardım ederAllahü teâlâ, şu iki kişiye yardım eder:1- Cihad edene,2- Namusunu korumak için evlenene. (Nesai)Duanın kabulü içinDuanın kabul olması için iki şey gerekir: 1- İhlâs, 2- Helal lokma. (Tergib-üs-salât)Cennetlik ve cehennemlik kimseŞu iki şeyden biri cennete, öteki cehenneme girmeyi gerektirir:1- Şirk üzere ölmeyen [Müslüman olarak ölen] Cennete girer,2- Şirk üzere [kâfir olarak] ölen Cehenneme girer. (Müslim)Allah�tan uzak olanŞu iki kimse, Allah�tan çok uzakta olur:1- İdarecilerle düşüp kalkar, onların zulme ait sözlerini tasdik eder, 2- Çocuklarını eşit tutmaz, yetimin hakkı konusunda, Allah�tan korkmaz. (İ. Asakir)İki zayıfŞu iki zayıf hakkında Allah�tan korkun: 1- Dul kadın, 2- Yetim. (Beyheki)Dininizi süsleyinDininizi şu iki hasletle süsleyin:1- Cömertlik,2- Güzel ahlak. (Taberani)Akrabaya sadakaAkrabaya sadaka vermenin iki sevabı vardır:1- Sadaka sevabı, 2- Sıla-i rahim sevabı. (Tirmizi)ÂlimlerÂlim iki türlüdür: 1- İlmi ile Allah�ın rızasını arayan, ilmi paraya değişmeyen, 2- İlmi ile dünyalık arayan. Böyle âlime, kıyamette ateşten gömlek giydirilir. (Deylemi)İki beratKırk gün yatsı ve sabah namazını, cemaatle kılana, iki berat verilir:1- Cehennemden kurtuluş beratı2- Münafıklıktan kurtuluş beraatı. (Hatib)Yükselmenin yoluAllah katında yükselmek için, şu iki şeyi yap: 1- Sana karşı cahillik yapana, hilm [yumuşaklık] ile karşılık ver, 2- Sana vermeyene, ihsanda bulun. (İ. Adiy)İki meyteİki meyte ile iki kan helâldir:1- İki meyte, balık ve çekirgedir.2- İki kan, ciğer ve dalaktır. (Hâkim)[Meyte, boğazlanmadan leş olarak ölen hayvandır. Böyle ölen hayvan yenmez. Balıkla çekirge bundan müstesnadır. Dinimizde kan da yenmez. Ancak dalak ve ciğer hariçtir.]Oruçlunun iki sevinciOruçlu için iki sevinç vardır: 1- İftar edince, 2- Ahirette, Allah mükâfatını verdiği zaman. (Buhari)İki damla ile iki adımŞu iki damladan ve iki adımdan daha sevimli hiçbir şey yoktur: 1- İki damla, Allah korkusundan akıtılan gözyaşı ile Allah yolunda akıtılan kan.2- İki adım, cihad [dini yaymak] için atılan adım ile bir farzı yerine getirmek için atılan adım. (Tirmizi)
Ozan MakinaKapat