Kur'anda her şey açık değildir
Kur’anda her şey açık değildir Sual: Hadisler olmadan Kur�anla amel edebilir miyiz?CEVAPHadis-i şerifler olmadan Kur�an-ı kerimle amel etmek mümkün olmadığı gibi, mezhepler olmadan da hadis-i şeriflerle amel etmemiz mümkün olmaz.İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki:İmam-ı Beyheki Delail kitabında şöyle rivayet eder: Eshab-ı kiramdan İmran bin Husayn (Radıyallahü anh), şefaatle ilgili bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki:- Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kur�anda bir şey bulamıyoruz.İmran bin Husayn hazretleri buyurur ki:- Sen Kur�anı okudun mu?- Evet.- Kur�anda sabah namazının farzının iki, akşamınkinin üç, öğle, ikindi ve yatsının farzının ise dört rekat olduğuna rastladın mı?- Hayır.- Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden [Eshab-ı kiramdan] öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Peki Kur�anda kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı?- Hayır.- Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Hac suresinde (Eski evi [Kabe�yi] tavaf etsinler) âyetini okumadınız mı? Peki orada Kabe�yi yedi deva tavaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı? - Hayır.- Allahü teâlânın Kur�anda şöyle buyurduğunu duymadınız mı?(Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.) [Haşr 7]Hazret-i İmran daha sonra buyurur ki:Sizin bilmediğiniz bizim Resulullahtan öğrendiğimiz daha çok şey vardır. (Mizan-ül-kübra)Bir âyet-i kerime meali:(Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir resul gönderdik.) [Bekara 151] İmam-ı Şafii hazretleri, (Bu âyetteki hikmetten maksat, Resulullahın sünnetidir. Önce Kur�an zikredilmiş, peşinden hikmet bildirilmiştir) buyuruyor. Kur�an-ı kerim açıklamasız öğrenilseydi, Peygamber efendimize, (tebliğ et yeter) denilirdi, ayrıca (açıkla) denmezdi. Halbuki, açıklanması da emredilmiştir. İki ayet meali şöyledir:(Kur�anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44](Biz bu Kitabı, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye sana indirdik.) [Nahl 64]Bu âyet-i kerimeler, açıklamayı gerektiren âyetlerin bulunduğunu gösterdiği gibi, bunu açıklamaya Resulullah efendimizin yetkisi olduğunu da göstermektedir. Kur�an-ı kerimde her bilgi vardır. Ancak açık değildir. Peygamber efendimiz bunları vahiy ile öğrenmiş ve ümmetine bildirmiştir. İki hadis-i şerif meali de şöyledir:(Bana Kur�anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed](Cebrail aleyhisselam, Kur�an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirdi.) [Darimi]
TelcisanKapat