Böyle iman birliği mi olur?
Böyle iman birliği mi olur? Sual: (Muhammedün Resulullah demeye lüzum yok, La ilahe illallah diyen herkes Cennete girer. Allah�ın rahmeti her şeyi kuşattığı için Ehl-i kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlar da Cennete gidecektir. Zaten Müslümanların Ehl-i kitapla iman birliği vardır. Bu bakımdan onlara yakınlık gösterip kiliselerine gitmek ve âyinlerine katılmak lazımdır) diyenler var. Müslüman böyle konuşur mu? Bunlara nasıl cevap verilir?CEVAPMüslüman böyle konuşmaz. Hak din yalnız İslam�dır. Sadece Allah�a inanan Müslüman olamaz, Resulüne de iman edip uyması gerekir. Bu konudaki âyet-i kerimelerden bazıları şöyledir:(Allah indinde hak din ancak İslam�dır.) [Al-i İmran 19](Sizin için din olarak İslam�ı beğendim.) [Maide 3](Kim İslam�dan başka din ararsa, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i İmran 85](Allah�a ve Onun ümmi nebi olan Resulüne iman edin, Ona tâbi olun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158](De ki, �Allah�a ve Peygambere itaat edin! Eğer [uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] Elbette Allah kâfirleri sevmez.) [Al-i İmran 32](Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14](Allah�a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13](Allah�a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah�ın azabı çok şiddetlidir.) [Enfal 13] (Kimi, ona [Resulüme] iman etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55-56](Allah�a itaat edin, Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.) [Muhammed 33](Allah ve Resulüne itaat edin.) [Enfal 1](Namazı kılın, zekatı verin, Allah�a ve Resulüne itaat edin.) [Ahzab 33](Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.) [Nur 56](Allah�a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.) [Al-i İmran 132](Allah�a itaat edin, Peygambere itaat edin, karşı gelmekten çekinin.) [Maide 92] (Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin.) [Enfal 24](Allah�a ve Peygamberine itaat edin; çekişmeyin.) [Enfal 46](Allah�a itaat edin. Peygambere de itaat edin.) [Tegabün 12](Namazı kılın, zekatı verin Allah�a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.) [Mücadele 13](Kim Allah�a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan Cennetlere koyar. Kim yüz çevirirse, onu can yakıcı azaba uğratır.) [Feth 17](Eğer Allah�a ve Peygamberine itaat ederseniz, işlediklerinizden bir şey eksilmez; doğrusu Allah, bağışlar, merhamet eder.) [Hucurat 14] (Sizden kim, Allah�a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz. Ve ona (Cennette) bol rızık hazırlamışızdır.) [Ahzab 31](De ki: �Allah�a itaat edin; Peygambere itaat edin.� Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki o Peygamber, kendisine yükletilenden ve siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz. Eğer Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz, Peygambere düşen sadece, apaçık tebliğdir.) [Nur 54](Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir; iyiyi emreder kötülükten alıkoyarlar; namaz kılarlar, zekat verirler, Allah�a ve Peygamberine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir.) [Tevbe 71] (Allah�a ve Peygambere itaat eden, Allah�tan korkan ve Ondan sakınan kimseler, işte onlar kurtulanlardır.) [Nur 52](Allah�a ve Resule itaat edenler, Allah�ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!) [Nisa 69](Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah�a itaat etseydik, Peygambere de itaat etseydik! derler.) [Ahzab 66]Resulullaha uymakla ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir: (Allah�tan başka ilah olmadığına ve benim de, Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet eden, Cennete girer.) [Deylemi](Allah�ın Rab, benim de Peygamber olduğuma kesin olarak inanana, Cehennem haram olur.) [Hakim] (Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir.)(Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan [ve diğer kâfirler] elbette Cehenneme girecektir.) [Hakim](Cennete sadece Müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]Resulullah efendimiz, imanı şöyle tarif etmiştir: (İman; Allah�a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe [Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrın ve şerrin Allah�tan olduğuna ölüme, öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır. Allah�tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir.) [Buhari, Müslim, Nesai]Amentü�deki bu altı esastan birini inkâr eden kâfir olur. Sadece Allah�a inandım ve la ilahe illallah demek kâfi değildir. Hıristiyan ve Yahudiler, bizim Peygamberimiz dahil bütün Peygamberlere inanmadıkça kâfirlikten kurtulamazlar. Ehl-i kitapla iman birliğimiz yoktur. Amentü�deki altı esasa inanmayanlarla iman birliği olur mu? Ehl-i kitap, bütün peygamberlere [mesela bizim peygamberimize] inanıyor mu ve bütün kitaplara [mesela Kur�an-ı kerime] inanıyor mu? Onların Allah�a inançları bile farklıdır. Hıristiyanlar teslise [üç tanrıya] inanırlar, Hazret-i İsa�ya Allah�ın oğlu derler. Böyle iman birliği mi olur?Cennete girmek için Müslüman olmak, yani Amentü�deki altı esasa inanmak şarttır. Ehl-i kitap, onların istemesiyle Cennete, bizim istememizle Cehenneme girmez. Müslüman olmadıkları için Cehenneme girer. Mülkün sahibi Allahü teâlâdır. Cennetine girmek için Müslüman olma şartını koymuştur. Müslüman olsunlar, onlar da girsinler.
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat