Hadis-i şerifler kanıt değil midir?
Hadis-i şerifler delil değil midir? Sual: (Kur�anı herkes anlar, Resule uymaya lüzum yok) diyene nasıl cevap vermeli?CEVAPKur�an-ı kerimin birçok yerinde Resulüme uyun buyuruluyor. Eğer Kur�anı herkes anlasaydı, (Resule uymaya lüzum yok, herkes Kur�andan anladığına uysun) denirdi. Aksine Kur�anın açıklanması istenerek buyuruluyor ki: (İhtilafa düşülen şeyleri açıklayasın diye bu kitabı sana indirdik.) [Nahl 64]Kur�an-ı kerimde, sadece (Allah�a uyun) denmiyor. Resulüne de uyulması emrediliyor. (Resule itaat eden, Allah�a itaat etmiş olur.) [Nisa 80] (Demek ki Resulullaha uymak Allah�a uymaktan ayrı değildir.)(Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.) [Ahzab 71](Resulüm de ki, �Bana uyun ki, Allah da sizi sevsin!�) [A.İmran 31](O, kendisine vahyedilenden başkasını söylemez.) [Necm 3,4] (Ona uyun ki, doğru yolu bulasınız!) [Araf 158] (O ümmi Peygamber, temiz şeyleri helal, pis, çirkin şeyleri haram kılar.) [Araf 157] (Kendilerine kitap verilenlerden, Allah"a ve ahiret gününe inanmayan, Allah"ın ve Resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini [İslamiyet"i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eğerek] cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29]Demek ki Resulü de haram etme yetkisine sahiptir. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Peygamberin haram kılması, Allah�ın haram kılması gibidir.) [Tirmizi](Peygamberin verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının!) [Haşr 7](Allah�a ve Resulüne karşı gelen kâfirler, bilsin ki, Allah�ın azabı çok şiddetlidir.) [Enfal 13](Allah�ın yolu ile, peygamberlerin yolunu farklı göstermek isteyenler kâfirdir.) [Nisa 150-1](De ki, �Allah�a ve Peygambere uyun! Eğer [uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] Allah da kâfirleri sevmez.) [A. İmran 32] (Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: (Yakında, �Allah�ın kitabının dışında uyacağımız bir şey tanımıyorum� diyenler çıkacaktır.) [Ebu Davud] (Bir zaman gelir, beni yalanlayanlar çıkar. Bir hadis söylenince, �bunu bırak, Kur�andan söyle� derler.) [Ebu Ya�la] (Bir zaman gelir, sünnetimi öldüren kimseler çıkacak. Allah bunlara lanet etsin!) [Deylemi] (Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.) [Müslim](Bana uyan Cennete girer, uymayan, isyan eden Cennete giremez.) [Buhari] (Sünnetten yüz çevirip yalnız Kur�an diyenlerin kâfir olduklarını bu âyetler ve hadis-i şerifler açıkça bildirmektedir.)Resulullaha uymanın önemi anlaşılınca, Kur�an-ı kerimin açıklaması olan hadis-i şeriflere de uymanın gereği anlaşılır. Sünnet, [hadis-i şerifler] olmasaydı, namazların kaç rekat olduğu ve nasıl kılınacağı, zekatın, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinemezdi. Yani hiç kimse, bunları Kur�an-ı kerimden çıkaramazdı. Şu halde Kur�anı anlamak için, onun açıklaması olan hadis-i şeriflere ihtiyaç vardır. Hadis-i şerifleri de anlamak için âlimlere ihtiyaç vardır. Allahü teâlâ, (Peygambere sorun, âlimlere sorun) buyuruyor. Sapıklar, biz de anlarız diye inat ediyorlar. Herkes Kur�anı anlayabilseydi o zaman peygambere ne lüzum kalırdı? Eğer herkes Kur�an-ı kerimi doğru anlasaydı, 72 sapık fırka meydana çıkmazdı. Kur�an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:(Eğer onun hükmünü peygambere veya ülül-emre [yetkililere, âlimlere] sorsalardı, öğrenmiş olurlardı.) [Nisa 83](Verdiğimiz bu misalleri ancak âlim olanlar anlar.) [Ankebut 43](Bilmiyorsanız âlimlere sorun.) [Nahl 43](Allah�tan en çok korkan âlimlerdir.) [Fatır 28]Bu âyetler, Kur�anı anlamak için âlimlerin açıklamasına da ihtiyaç olduğunu bildirmektedir.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat