Yalnız Kur'an mı, yalnız sünnet mi?
Yalnız Kur’an mı, yalnız sünnet mi? Sual: (Yalnız Kur�an, Kur�andaki din) diyenlerin kâfir olduklarını kim bildiriyor?CEVAPBizzat Allahü teâlâ bildiriyor. Kendisi ile birlikte Resulüne uyulmasını, iman edilmesini, isyan edilmemesini, isyan edenlerin kâfir olduklarını bildiriyor. İşte âyet-i kerime mealleri:(Allah�a ve Resulüne itaat edin!) [Enfal 20] (Sadece Allah�a değil, Resulüne de itaat şarttır.)(Resule itaat eden, Allah�a itaat etmiş olur.) [Nisa 80] (Resule uymak, Allah�a uymak demektir.)(Allah�a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah�ın azabı çok şiddetlidir.) [Enfal 13] (Sadece Allah�a denmiyor, Resulüne de karşı gelen buyuruluyor.)(Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14] (Sadece Allah�a denmiyor, Resulüne de buyuruluyor.)(Allah�a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36] (Sadece Allah�a denmiyor, Resulüne de karşı gelen buyuruluyor.)(İhtilaflı bir işin hükmünü Allah�tan [Kur�andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59](O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram kılar.) [Araf 157] (Haram etme yetkisini Allahü teâlâ, Resulüne de vermiştir.)(Kendilerine kitap verilenlerden, Allah"a ve ahiret gününe inanmayan, Allah"ın ve Resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini [İslamiyet"i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eğerek] cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29](Aralarında hüküm verilmek üzere Allah�a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: �İşittik, itaat ettik� demek, ancak müminlerin sözüdür.) [Nur 51] (Mümin olan, sadece Allah�a değil, Resulüne de uyar.)(Allah�a ve Resulüne itaat edin! [uymayıp] yüz çeviren [kâfirdir] Allah da kâfirleri sevmez.) [A. İmran 32] (Demek ki sadece Allah�tan değil, Resulünden de yüz çeviren kâfirdir.)(Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.) [Nisa 150,151] (Yalnız Allah�ın değil, Resulünün emrine uymayan da kâfirdir.)(Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz.) [Ahzab 36] (Sadece Allah değil, Resulü de bir hüküm verince, kimsenin söz söylemeye hakkı kalmaz.)(Allah�a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158] (Demek ki Resule de iman şart.)(Allah�a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13] (Resulüne inanmayan da kâfirdir. Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir.)(Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.) [Ahzab 71] (Sadece Allah�a inanan değil, resulüne de inanan kurtulmuştur.) Allahü teâlâ, Resulünü hep kendi ile beraber de bildirirken aşağıda ise sadece Resulünü bildiriyor:(Resulüm de ki; �Bana uyun ki, Allah da sizi sevsin!�) [Al-i İmran 31] (Ona [Resulüme] uyun ki, doğru yolu bulasınız!) [Araf 158](Onun sözü vahiyden başka şey değildir.) [Necm 4](Peygamberin verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının!) [Haşr 7] (Kimi, ona [Resulüme] iman etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55-56] (Resulünün hadislerinden yüz çeviren kâfirdir.)(Hayır, Rabbine andolsun ki ihtilaflarda seni hakem edip verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmeyen iman etmiş olmaz.) [Nisa 65] (İmanlı, Resulullahın hükmüne razı olur.)Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: (Kur�andan başka şeye uymayız diyenler çıkacak.) [Ebu Davud](Hadisi bırak, Kur�ana bak diyerek bana inanmayanlar çıkacak.) [Ebu Ya�la](Kur�andan başka delil kabul etmem diyenler çıkacak.) [Ebu Davud](Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.) [Müslim](Bana uyan Cennete girer, isyan eden Cennete giremez.) [Buhari] Sual: Bazı kimseler, (Biz sadece Allah�a uyarız, Resulüne uymak zorunda değiliz) diyorlar. Bu doğru bir hareket midir?CEVAPResulüne uymayan, Allahü teâlâya uymuş sayılmaz. Yalnız Kur�an diyenler, kesinlikle samimi değildir. Çünkü, Kur�anda sayısız âyet-i kerimede Resulüne uyulması emrediliyor:(Allah�a ve Resulüne itaat edin!) [Al-i İmran 32] (Resulüme uyun ki, doğru yolu bulasınız!) [Araf 158](Resule itaat eden, Allah�a itaat etmiş olur.) [Nisa 80] (Allah�a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36] (Allah ile Resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.) [Nisa 150, 151] Sahihayn diye meşhur ve din-i İslam�ın iki temel hadis kitabı olan Buhari ve Müslim�deki bir hadis-i şerif de şöyledir:(Bana uyan, Allah"a uymuş, bana asi olan da, Allah"a asi olmuş olur.) [Buhari, Müslim]Görüldüğü gibi, yalnız Kur�an diyerek, Resule uymayanların, sahtekâr olduklarını, Allah ve Resulü bildirmektedir. Sual: Bazıları kesinlikle hiçbir hadisi kabul etmiyor, (yalnız Kur�an) diyor. Binlerce âlimin tasdik ederek bugüne kadar gelen hadisleri kabul etmeyen kâfir olmaz mı?CEVAPOnların Kur�ana inanıyorum demeleri yalandır. Çünkü Kur�an-ı kerimi de toplayan eshab-ı kiramdır, hadis-i şerifleri de bildirenler eshab-ı kiramdır. Birine inanıp öteki inkâr edilmez. Resulullah efendimiz, böyle kimselerin çıkacağını mucize olarak 14 asır önce bildirmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:(Bazı kibirli kişiler çıkacak, �Allah Kur�anda bildirilenden başka bir şeyi haram kılmadı� diyecek. Yemin ederim ki, benim de emrettiğim, yasakladığım, koyduğum hükümler vardır. Bunların sayısı Kur�andaki hükümlerden daha çoktur.) [Ebu Davud](Kur�andan başka delil kabul etmem diyenler çıkacak.) [Ebu Davud](Hadisi bırak, Kur�ana bak diyerek bana inanmayanlar çıkacak.) [Ebu Ya�la] (Yalnız Kur�andaki helal ve haramı kabul ederim diyenler çıkar. İyi bilin, Peygamberin haram kılması, Allah�ın haram kılması gibidir.) [Tirmizi, Darimi] (Cebrail aleyhisselam, Kur"an gibi, açıklaması olan sünneti de getirdi.) [Darimi](Bana Kur�anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed](Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.) [Müslim](Bana uyan Cennete girer, isyan eden Cennete giremez.) [Buhari](Bize yalnız Kur�andan söyle) diyen birine, İmran bin Husayn hazretleri, (Ey ahmak! Mesela Kur�anda, namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin?) dedi. Hazret-i Ömer, farzların seferde kaç rekat kılınacağını Kur�anda bulamadık diyenlere, (Allahü teâlâ, bize, Resulullah efendimizi gönderdi. Kur�anda bulamadığımızı, Ondan gördüğümüz gibi yaparız. O, seferde, 4 rekatlı farzları iki kılardı) buyurdu. (Mizan-ül-kübra)
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat