Network İşletim Sistemleri
Network İşletim Sistemleri Network İşletim SistemleriI. Network İşletim Sistemleri Network, veri saklamak, işlemek ve iletişim kurmak için birçok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu bir sistemdir. Bir network değişik bilgisayar sistemleri, yazıcılar, faks makineleri, veri saklama aygıtlarını içerir.Network, bilgisayar servislerine paylaşımlı ve ekonomik erişim sağlamak için kurulur. Bu işlemler bir network işletim sistemi (NOS/Network Operating Systems) tarafından karşılanır. Bugün kullanılmakta olan çok sayıda NOS vardır: •      Microsoft Windows NT •      Novel Netware•      UNIX•      Microsoft Windows 95•      Microsoft Windows for Workgroup•      Netware Lite•      LinuxNetwork sistemleri; network işletim sistemlerinin yanı sıra network tiplerini, protokoller, topology’ler, veri hattı standartlarını içeren geniş bir terimdir. A. Network TürleriYerleşik network özelliklerine sahip işletim sistemlerinin desteklediği iki ana network türü vardır: •      Eşler-arası network•      Sunucu-temelliEşler-arası (peer-to-peer) network’lerde bütün makineler aynı düzeydedirler. Sunucu ve istemci olarak birbirlerinden ayrılmazlar. Birbirlerine bağlanma konusunda da aynı özelliklere sahiptirler. İsteyen bir bilgisayar kullanıcısı kendi bilgisayarındaki kaynakları diğer bilgisayarların kullanımı için düzenleyebilir. Eşler arası network’te atanmış özel bir bilgisayar gereksinimi olmadığı için bütün bilgisayarlar aynıdır. Bu nedenle bilgisayar birer eş olarak adlandırılırlar. Eşler arası network’lerde yer alan bilgisayarlar hem istemci hem de sunucu olarak görev yaparlar. Eşler-arası network’ler aynı zamanda çalışma grubu(workgroup) olarak adlandırılır. Çalışma grubu belli bir iş için çalışan bir grup insan anlamındadır. Sunucu-temelli (server-based) network’lerde ise bilgisayarlardan birisi daha güçlü ve özeli bir bilgisayardır. Buna sunucu (server) denir. Merkezi bir bilgisayar tarafından yönetilen sunucu-temelli network’ler genellikle kurumsal amaçlıdır. Network tipinin belirlenmesi şu kriterlere bağlıdır:•      Fimanın (organizasyonun) büyüklüğü•      Güvenlik gereksinimi•      İşletmenin tipi•      Sistem yönetimi ve desteğinin durumu•      Network trafiğinin miktarı•      Network kullanıcılarının gereksinimleri•      Sistem görünümünün geleceği•      Yeni teknolojiler•      Network için ayrılan bütçeNetwork tiplerinin belirlenmesinde bir diğer faktör ise maliyettir. Eşler arası network’leri kurmak daha az maliyetlidir. Çünkü özel bir sunucu bilgisayarına gereksinim olmaz. Sunucu bilgisayarı genellikle daha güçlü ve maliyetli bir bilgisayardır. B. Peer-to-Peer NetworkPeer-to-Peer (eşler arası) network, işletim sistemleri tarafından daha kolay biçimde başarılır. Eşler arası network’leri olanaklı kılan işletim sistemleri şunlardır: •     Microsoft Windows NT Workstation•     Microsoft Windows 95•     Microsoft Windows for Workgroup•     Netware LiteNot: Bu işletim sistemleri herhangi bir ek yazılıma gereksinim duymadan bir diğer uygun işletim sistemi ile eşler arası network kurabilirler. Örneğin Windows 95 yüklü iki bilgisayar arasında kolayca eşler arası iletişim kurmak mümkündür. Eşler-arası network kurmak için genellikle aşağıdaki koşullar yeterlidir: •      10 ya da daha az kullanıcı•      Kullanıcılar birbirine yakın (aynı alan içinde)•      Güvenlik gereksinimi çok fazla yok•      Network gelecekte çok fazla büyümeyecekC. Server-Based Networkler On kullanıcıdan daha çok kullanıcı olduğunda, güvenliğin ve işlem yoğunluğunun belli bir kapasiteyi aştığında ortamda sunucu-temelli (server-based) network’e gereksinim duyulur. Sunucu-temelli network’lerde bir bilgisayar daha güçlü ve özel bir bilgisayardır. Buna sunucu (server) denir. Sunucu bilgisayar genellikle network işlemlerine atanır (dedicated) ve network yöneticisi tarafından network yönetimi işleleri için kullanılır. Genellikle diğer rutin işlemler için kullanılmaz. Server-based network, merkezi bir yönetimin olduğu bir sistemdir. Sunucu işlemlerin çoğunu üstelenerek hızı, sistem veritabanı yaratarak da sisteme giren kullanıcıların yönetimini sağlar. Farklı sunucu çeşitleri şunlardır: •      Dosyalama ve yazdırma sunucuları•      Uygulama sunucuları•      Posta sunucuları•      Fax sunucuları•      İletişim sunucularıDosyalama ve yazdırma sunucuları Dosyalama ve yazdırma sunucuları, kullanıcıların dosya ve yazıcı kaynaklarına erişimini düzenlerler. Uygulama sunucularıUygulama sunucuları, uygulamaların istemci/sunucu çalıştırılmalarını sağlarlar. Posta sunucularıPosta (Mail) sunucuları kullanıcılar arasında posta alışverişini sağlarlar. Fax sunucularıFax sunucuları kullanıcılar arasında fax alışverişini sağlarlar. Sunucu-temelli network işletim sistemlerinin başında Microsoft Windows NT-Server ve Novel Netware gelir. Bunun dışında UNIX ve VINES gibi diğer işletim sistemleri de sunucu-temellidir.
TelcisanKapat