Konya Akşehir Selçuklu Lisesi
Konya Akşehir Selçuklu Lisesi

Akşehir Selçuklu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının 10.10.1988 tarih ve Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Ar.Gel.ve İst. Şb. 88/24771 sayılı olurları ile Akşehir İlk Öğretmen Okulu ve daha sonra Öğretmen Lisesi  ve Polis Okulu olan binalarında 07.11.1988 tarihinde Akşehir Lisesi’nin  normal öğretime geçmesi ile ve öğrencilerin bir kısmının bu okula aktarılması ile eski Öğretmen Lisesi binasında “ AKŞEHİR SELÇUKLU LİSESİ “  adı ile ortaokula dayalı yatılı bir lise olarak açılmıştır.

Akşehir İlk öğretmen okulu ,  02.01.1956 yılında 1185 Ordu Donatım Malzeme Depo Komutanlığı binalarında Eğitim-Öğretime açılmıştır. Akşehir İlk Öğretmen Okulu  Yaptırma ve Yaşatma Derneğince okulumuzun bugünkü arsası satın alınmıştır. Bakanlığımız bu arsa üzerine şu andaki binaları yaptırmış, 25.10.1965 tarihinde İlk Öğretmen Okulu olarak eğitim ve öğretime açılmıştır. Öğretmen Lisesi’nin 01.10.1979 da alınan bir kararla kapatılması üzerine binalar Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına  devredilmiş ve 1980 yılında binalarda Akşehir Polis Okulu açılmıştır.

Polis Okulu’nun 1987 yılında kapatılmasından sonra bir yıl kadar boş kalmış bu arada İmam Hatip Lisesi 1988 tarihinde kısa bir süre için taşınmış ve geri boşaltılmıştır. Askeri Harita Birliği de  okulu geçici olarak kısa bir süre kullanmıştır.

1965 – 1978 yılları arasında Öğretmen Okulu ve Öğretmen Lisesi olarak Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılan okul binaları 10 yıl sonra yeniden okul olarak 07.11.1988 tarihinde Akşehir Selçuklu Lisesi olarak eğitim-öğretime açılmıştır. Bünyesinde, 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Akşehir Anadolu Lisesi geçici olarak açılmıştır. 1992-1993 eğitim-öğretim yılında okulumuz bünyesinde Yabancı Dil Ağırlıklı Lise öğretime açılmıştır. 1993 yılında Akşehir Anadolu Lisesi kendi binasını yaptırarak okulumuzdan taşınmıştır. Anadolu Lisesi’nden  boşalan yere Akşehir Kız Sağlık Meslek Lisesi 4 yıllığına geçici olarak taşınmış olup halen eğitime devam etmektedir.

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca yaptırılan 300 yataklı öğrenci pansiyonu Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek bakanlığımız tarafından Devlet Parasız Yatılı Öğrenci Pansiyonu olarak okulumuza bağlanmış ve 1995-1996 eğitim-öğretim yılında hizmete açılmıştır. Hizmete açıldığı yılda Mahalli Sınavla pansiyona 76 parasız yatılı öğrenci alınmıştır. 1996 yılında Afyon İli Dinar İlçesinde meydana gelen deprem nedeni ile 55 öğrenci parasız yatılı olarak çeşitli orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler pansiyonumuza alınmıştır. Halen çeşitli İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere hizmet vermeye devam etmektedir.

Okulun ahşap pencereleri “PVC” yapılmış, kalorifer boruları değiştirilmiştir. 1997 yılında tüm laboratuarları ve Sosyal Bilgiler, Matematik araç-gereçleri Bakanlığımız tarafından sıfır donatımı yapılmıştır. 1998 yılında Türkiye’de 19 okul arasında bilgisayar laboratuarlı liseler  arasına alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Dünya Bankası desteği ile bilgisayar laboratuarına kavuşturulmuştur.

Okul ilk açıldığında, yeni bir okul gözü ile bakılıyor kimse öğrencisini okulumuza vermek istemiyordu. Okulumuz idareci ve öğretmenlerinin göstermiş olduğu üstün gayretlerle bu imajı silmiş ve Akşehir’in en büyük, ilimizin ikinci büyük lisesi haline gelmiştir. “ÖSS-ÖYS” sınavlarında ve sportif faaliyetlerde ilk 100’e her yıl öğrenci katarak Akşehir’i en iyi şekilde temsil etmektedir. 1995 – 1996ÖYS Türkiye 70.si Kutlahan TAŞKIN, 1997 – 1998 ÖYS Türkiye 42.si Uğur GÜRSOY, 1996 - 1997 yılı Bursluluk Sınavı Türkiye birincisi Utku HAYDANLI,1998-1999  ÖSS  Türkiye  7.si  Utku HAYDANLI, 1999 – 2000 ÖSS Türkiye 1.si Oruç Baba İNAN okulumuz öğrencileridir. ÖSS ‘de  okulumuz  ilimizde  ilk  sıralarda  yer  almaktadır.

Okulumuz Sporda Kros takımı Kızlar İl birinciliği, bölge birinciliği ve Türkiye 4’cülüğü, puanlı atletizm İl birinciliği vardır. Sosyal faaliyetler için kapalı spor salonu, öğrenci kantini, konferans salonu, kütüphanesi ve kütüphanesinde 5700 kitap bulunmaktadır.

Okulumuz 1998-1999 öğretim yılında Bakanlığımızın 07.09.1998 tarih ve 3663 sayılı emirleri ile Bilgisayar Laboratuarlı Lise olarak belirlenmiştir.1998-1999 öğretim yılına başlarken donatım ihtiyaçları Bakanlığımızca giderilmiş ve eksiksiz olarak 1998-1999 öğretim yılına başlanmıştır.

 

 

OKULUMUZUN AMACI; Milli eğitim genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;  Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak.  Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.  Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyacları arasında denge sağlanır.  Bu amac doğrultusunda 1988 yılında eğitim öğretime açılmış olan okulumuz, eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere verdiği önemle bir çok başarı ve ilklerin altında imzası vardır. MİSYONUMUZ - Yeni yüzyılın gereklerini yerine getiren bir kurum olarak çağdaş, bilgi birikimlerini gerçek hayatla birleştiren mutlu bireyler yetiştirerek, evrensel ilkeler ışığında, Atatürk"ün gösterdiği yolda ilerleyen nesiller yaratmaya katkıda bulunmaktır. VİZYONUMUZ - Çağdaş ve uluslar arası standartlardaki donanımlarımız ve bilimin ışığında sürekli gelişen yetkin eğitim kadromuzla Türkiye"nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer almaktır. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Felsefesine inanmış ve bu felsefeyi kurumun tüm personeli uygulamaya gönül vermiş bir kurum olmalıyız. Vizyonumuz; - Milli değerleri benimsemiş, toplumla barışık, evrensel bilincinde, - Bilimsel düşünebilen - Bilgiyi üreten ve bilgiyi paylaşan - Motivasyonu yüksek girişimci - Kendine güveni olan ve kendini gerçekleştirmeye inanan - Öğrenmeyi öğrenmiş ve yeni bilgiler öğrenmeye istekli - Takım çalışması anlayışına açık - Tolerans sahibi - Problem çözme ve karar verme becerisi gelişmiş - Risk alabilen - Sürekli gelişmeyi yaşam biçimi haline getirmiş - Kendisine, ailesine, milletine, tarihine ve insanlığa sorumluluklarının bilincinde olan - Soyut kararlarla düşünen ancak sağlıklı veritabanları oluşturan verilerle karar veren - Potansiyelini keşfeden ve bu potansiyelini tam kullanabilen kişilikli, adil, sabırlı, yetenekli, kendisi ve çevresi ile barışık insanlar olarak yetiştirmek hedefimizdir. HEDEFİMİZ - Türkçeyi doğru kullanabilen - Okuma alışkanlığı kazanmış - En az iki yabancı dil konuşabilen - Bilgi birikimini hayatıyla bütünleştiren - Yeteneklerine göre yönlendirilmiş - Sanat ve estetik anlayışı gelişmiş - Dünyada ve ülkesindeki gelişmelere duyarlı - Ulusal ve evrensel değerlere sahip - Özgüven sahibi, üretken kişilikli - Yaratıcı, araştırmacı, bilimsel düşünen bireyler olarak yetiştirmek ve onların öğrencilik hayatlarında edindikleri tecrübelerle yaşamları boyunca doğru seçimler yapabilen, hayatlarını doğru yönlendirebilen mutlu bireyler olmalarını sağlamaktır.

 

İletişim

Akşehir Selçuklu Lisesi

Telefon:332 813 29 62

Fax       :332 812 85 13

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat