Malatya Doğanşehir Polat Lisesi
Malatya Doğanşehir Polat Lisesi

Okulumuz açılış tarihi olan 1979 yılından itibaren,demokratik, cumhuriyetçi, çağdaş, Atatürk ilkelerine bağlı, sorgulayan, aklın, bilimin ve tekniğin ışığında öğrenciler yetiştirmeyi gaye edinmiş, onları hayata ve üst öğretim kurumlarına hazırlamayı görev bilmiştir.

      Alanların da başarılı, deneyimli eğitim-öğretim kadromuz hizmet vermektedir.

      Güvenli , huzurlu , tatlı- sert disiplinli eğitim ortamı olan modern okulumuz  liseli gençlerimizin hizmetindedir

      8 ile 25 öğrenci arasında değişen  modern tasarımlı , tekli sıralardan oluşan dersliklerde ve laboratuarlarda eğitim ve öğretim verilmektedir.                           

      Ezbersiz ve öğrenci merkezli eğitim-öğretim yapılmaktadır

 

      Üniversite tercihlerinin doğru ve bilinçli yapılması için özenle ve bilimsel yöntemlerle öğrencilerimize, okulumuzun hazırlamış olduğu çeşitli programlarla ücretsiz olarak yardımcı olunmaktadır.

 

      ÖSS ’ ye yönelik hazırlık ve tüm sınıflarda uygulanan hafta sonu destek kursları sistemli olarak yürütülmekte ve bu önemli hizmet ücretsiz verilmektedir.

 

      Öğrencilerimizin okudukları temel derslerden her hafta konu tarama testleri yapılmaktadır.

 

      Bilgisayar laboratuarımız haftanın 7 günü öğrencilerimize hizmet vermektedir.

 

     Alan seçme, kariyer eğilimleri belirleme, bilimsel testler öğrencilerimize lise öğrenimleri boyunca uygulanmaktadır.

 

     Lise öğrenimleri sonrası akademik ve profesyonel yaşantıları için kendi kişisel yetenek ve potansiyelleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaktadır.

 

Misyonumuz

     Çağdaş bir dünya insanı yetiştirmek için  en  kaliteli  eğitimi  ve öğretimi  sunmaktır.

BİZ;

·         Atatürk ilkeleri ışında;

·         Sevgi ve saygıya,

·         Sorumluluk bilincinin gelişmesine,

·         Doğru, adil ve demokratik davranmaya, hata ve başarıları paylaşmaya,

·         Özgüvene,

·         Bireysel ve Grup disiplinine,

·         Araştırma ve Analitik düşüncenin geliştirilmesine,

·         Eleştiriye açıklığa,

·         Pozitif düşünceye,

·         Yaşam boyu öğrenmeye,

·         Yüksek motivasyona ve ödüllendirmeye,

·         Her tür şiddete karşı barışçıl, insancıl, gerçekçi, girişimci, üretken, yaratıcı, bilimsel düşünen, irdeleyen ve sorgulayan, çağdaş bir dünya insanı yetiştirmeye,

·         Çevre bilincinin geliştirilmesine,

·         Sanat ve sporun ruhsal ve bedensel gelişime katkısın

Vizyonumuz

 

     

       Yaşam boyu sürdüreceği bir beceri olarak öğrenmeyi davranış haline getirebilen, kendi    öğrenmesi için çaba harcayan, özgüvenini kazanmış olan, teknolojinin insanlığa hizmet veren bir araç olduğu bilincine sahip, araştırma ve geliştirmeyi hedef haline getiren, özgür düşünceye önem veren, bölgemizde lider, ülkemizdeki teknolojik gelişmelere önderlik edebilecek, kişilikli, ahlaki değerlere sahip Cumhuriyet yolunda girişimci bireyler yetiştirmektir.

 

DOĞANŞEHİR POLAT LİSESİ

   Polat Kasabası          Ülger Mahallesi Akçadağ Caddesi

       44520 DOĞANŞEHİR / MALATYA

 

Telefon    0422 5577265

Fax      0422 5577265

 

TelcisanKapat