Manisa Demirci Lisesi
Manisa Demirci Lisesi    

    Okulumuz eğitim-öğretime 1948-1949 öğretim yılında şimdiki İlçe Halk Kütüphanesinin bulunduğu bahçede ,şimdi yıkılmış olan tek katlı binada başlamıştır.1946 yılına kadar bu binada eğitim-öğretime devam edilmiştir; 1946 yılında ilçemizde meydana gelen depremde bina büyük hasar görmüş, ayrıca bulunduğu bölgenin jeologlar tarafından heyelan bölgesi ilan edilmesinden sonra bu binadaki eğitim-öğretime son vererek geçici

     Olarak İlçemiz Cengiz Topel İlkokulu’nda eğitim-öğretime devam etmiş;1970-1971 Öğretim yılında ise lise kısmı da eğitim-öğretime açılmıştır.Şu an Kredi Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurdu olan Şehir Güzelleştirme Derneği binasında bir öğretim yılı faaliyetini sürdürmüştür.Aynı yıl yapımı tamamlanan ve halen kullanmakta olduğumuz binaya taşınmış ve 1971-1972 öğretim yılından itibaren 1990 yılına kadar Ortaokul ve lise birlikte eğitim-öğretimlerini sürdürmüştür.1990 yılında okulumuz bahçesinden bir alanın ifrazı yapılarak ;Bağımsız Demirci Ortaokul binası inşa edilmiştir.1990-1991 öğretim yılından itibaren lise bünyesindeki ortaokul ayrılarak yeni binasına taşınmış;lise bağımsız olarak eğitim-öğretime devam etmiştir.

 

1997-1998 Öğretim yılı başında öğrenci fazlalığından dolayı sınıf sıkıntısı oluştuğundan okul bahçesine okulun imkânları ile (5)beş odalı kantin ve spor odası binası inşa edilerek ; kantin ve spor odası dışarıya çıkarılmıştır.      2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında ilköğretim okulları zorunlu eğitime başladıktan sonra ilk mezunlarını vermelerinden dolayı okulumuzda sınıf ihtiyacı hat safhaya ulaşması sonucunda;okul bahçesi içersindeki Yunus Emre İlköğretim Okulu (Demirci Ortaokulu),Demirci Lisesi’ne ek bina yapılıncaya kadar geçici olarak tahsis edildi ve sınıf ihtiyacı bir şekilde çözüme kavuşturulmuş oldu.      2002 yılında okulumuz bahçesi çevresi betonarme ve tel örgüler ile çevrildi ve koruma altına alındı.Ayrıca Ersel Yapı Kooperatifi içersinde bulunan kaynak suyu Kooperatif yönetiminin oluru ile okulumuz içersine alınmıştır.75 tonluk su deposu yaptırılarak da kullanıma sunulmuştur.      Kantinin ön bahçesine Eylül 2002 Tarihinde modern bir havuz yaptırıldı.Okul çevresi düzenleme imkânlar ölçüsünde devam ettirilmeye çalışılacaktır.

     2007 - 2008 ÖĞRETİM YILI GENEL PERSONEL VE ÖĞRENCİ DURUMU

     Okulumuzda 2007-2008 öğretim yılında 1 Okulu Müdürü, 2 Müdür Yardımcısı, 32 Branş Öğretmeni , 1 Memur, 2 Hizmetli, 1 de ücretli olmak üzere 38 personel bulunmaktadır.

     Okulumuz düz lisede 186 erkek, 178 kız olmak üzere 364 öğrenci bulunmakta, Yabancı dil ağırlıklı lisede ise 25 erkek, 40 kız olmak üzere 65 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenci sayısının bu sene az olmasının sebebi yabancı dil ağırlıklı liseye öğrenci alınmamasıdır. Önümüzdeki sene öğrenci sayısında artış olacaktır.

MİSYONUMUZ

 Biz; bütün öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak ve geleceğe hazırlamak, vatanına, milletine ve ailesine bağlı olarak ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmeleri, onları 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanan bireyler yetiştirmek için varız. Bunu için;          Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve Temel İlkelerine uygun olarak, bütün öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıtma, çözüm yollarını arama ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak.

Öğrencilerimize ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ÖSS sınavına hazırlamak ve kazandırmak,            Öğrencilerimize, alanlarında yüksek öğretime devam edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak            Öğrencilerin farklılıklarına saygı duyarak yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda; Eğitim, Yöntem ve Tekniklerini uygulamak,            Öğrenmeye hazır, üretici, iletişim kurabilen, sorumlu, kendisine ve çevresine saygılı bireyler olarak hayata hazırlamak,         Eğitim, öğretim ve yönetimde katılımcılığı teşvik etmek, öğrencilerin istek ve dileklerini dikkate alan yönetim anlayışını benimsetmek.

 

 

VİZYONUMUZ

Demirci Lisesi Olarak; Mevcut teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve teknolojiler oluşturabilecek düşünce yapısına sahip, sürekli gelişen ve değişime açık, alanında yüksek öğrenime yönelebilen, ülke kültürüne, maddi ve manevi değerlerine bağlı, insani değerlerle donatılmış, ATATÜRKÇÜ düşünce yapısına sahip, demokratik, laik, insan haklarına saygılı, girişimci ve üretken bireyler olarak yetiştirmek HEDEFİMİZDİR.

 

 

 

İLKELERİMİZ

 Nasıl Bir Öğrenci; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Medeni cesareti yüksek, kendisini ifade edebilen, İşbirliğine açık, katılımcı, liderlik vasıflarına sahip, Başkalarının görüş ve düşüncelerine saygılı, Kalite ve standardizasyon bilincine sahip,Araştıran ve problem çözebilen, İş disipline ve sorumluluk bilincine sahip, Zaman yönetimini bilen, zamanını verimli kullanabilen, Yaptığı işten gurur duyan, öğrenmekten zevk alan, öğrenmeyi öğrenen, Alanı ile ilgili yüksek öğretin programını takip edebilecek bilgi alt yapısını oluşturan, İyi bir insan, iyi bir vatandaş olma bilincine ulaşan,

Vatanını, milletini ve bayrağını seven, bu değerlere sahip çıkan,

 

 

 

İletişim: Adres: Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Caddesi No:11 Demirci / Manisa Telefon: 0.236 462 3098 Fax: 0.236 462 1436 E-mail: demircilisesi@hotmail.com İnternet Adresi: www.demircilisesi.com

Ozan MakinaKapat