Muş Şeker Lisesi
Muş Şeker Lisesi

OKULUMUZUN TARİHÇESİ ve TEŞKİLAT YAPISI

     Muş Şeker Lisesi 1993 yılında  eğitim- öğretim faaliyetlerine  başlamıştır.Muş Şeker Fabrikası sınırları içerisinde bulunan  okulumuz 9 Derslik, 13+1 kişilik  BilgiTeknolojileri sınıfı ,100 kişilik çok amaçlı konferans salonu,kütüphane,Fen ve Teknoloji Laboratuvarı ile eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Sınıflar ortalama 30 kişilik olup 270 öğrenci kapasitesine sahiptir.2006-2007 öğretim yılı Eğitim kadrosunda Okul Müdürü ve müdür yardımcısı ile 10 Branş,1 rehber öğretmeni görev yapmaktadır.

                   Bir mum,

  digerini tutusturmıakla

  ısıgından birsey kaybetmez... 

 

VİZYONUMUZ-MİSYONUMUZ

            Nasıl Bir İnsan,Nasıl Bir Okul?

 Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratmanın ancak kendi bireylerince sağlanabileceğine;bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz. Biz her çocuğun içinde, onun özgür, çok yönlü ve bütün bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna inanıyoruz.Bu değerlerin tamamını ona kazandırmanın yanında, topluma yararlı olmayı hedefleyen bir kişiliği oluşturacak değerleri de kazandırmak hedefimizdir.Bu noktada bize güç veren; okul öncesinden başlayarak tüm ilköğretim ve lise boyunca, “öğrencinin ruh sağlığını korumaya öncelik vererek kesintisiz olarak aynı iklim ve kültür içinde eğitilmesi” ilkesidir.

      

  İleri eğitim düzeylerine ulaşılabilecek merak ve    aydınlıkta;yaşamdaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim ve birikimi yakalamış insanlar yetiştirmek,Ulusal ve evrensel değerleri, birikimleri kavrayan ve onlara katkıda bulunan; değişim ve gelişime açık; Atatürk ilkelerine bağlı;laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen; kendine güvenli; çevresine saygılı; yaratıcı, özgür,hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek, Eğitim ve öğretim alanında bilimsel gelişmeye yönelik çalışmalara olanak sağlayarak bilgi ve uygulamaların gelişimini desteklemek,Bireyi bir bütün olarak algılayıp; anaokulundan lise mezuniyetine kadar aynı kültür ortamında yetiştirmek;eğitim-öğretim kalitesini yükselterek bireyin yaşam kalitesine katkıda bulunmak ve bu hizmetleri uygun ekonomik koşullarda sunmak, Öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren;akademik başarısını yükselten çalışmaları referans gösterilen, etkin öncü bir kurum olmaktır.Okulumuz, her çocuğun içindeki değerleri ortaya çıkarır. Haklarını koruyacak yapı ve donanımı kazanmalarını sağlar.Çağdaş kuralları önemsemelerini; konuları, yaşamı ve insan ilişkilerini sadece duygusal yada sadece maddesel açıdan değil analiz yaparak yorumlayan bireyler olmalarını amaçlar.Uygar davranışın zayıflık olmadığını bilen bireylerin yetişmeleri için tüm olanakları sunar.

                   

      

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ ŞEKER LİSESİ

İletişim:

 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 Muş Şeker Lisesi Müdürlüğü

Tel: 0 (436) 215 12 80 

 E-Posta:musseker@hotmail.com

Ozan MakinaKapat