En çok karşılaşılan sorunlar
En çok karşılaşılan sorunlar

 SORUN

 SORUNUN SEBEBİ

 ÇÖZÜM

Kontrast veya belirgin olmayan monokrom (tek renkli) alanlar oluşuyor.

Otomatik netleme sisteminin asgari kontrast gereksinimi vardır.

Aynı mesafede olan başka bir nesneyi ölçünüz (netlik kaydı bkz. kullanım kılavuzu)

Seçilen konu çok karanlık veya ortamda çok az ışık var.

Pasif AF’nin asgari aydınlığa gereksinimi vardır.

Çekim konusu yeterli uzaklıkta ise, manüel netleme, mesafe olarak “sonsuz” ayarına getirilir.

Çekilen nesnede sadece yatay çizgiler ve yapılanmalar var

Otomatik netleme sistemleri, genelde, dikey yapılanma ve çizgilere gereksinim duyarlar.

Makineyi biraz eğik tutup, tekrar netleme yapınız. Diğer bir seçenek olarak, aynı mesafede başka bir nesneye ölçüm yapabilirsiniz.

Çekilen nesne, aşırı yansıma yapıyor.

Yansımalar, AF sistemini yanıltır. Asgari kontrasta gereksinim vardır.

Aynı mesafede, başka bir nesneye ölçüm yapınız. (netlik kaydı bkz. kullanım kılavuzu)

Çok kuvvetli / aşırı karşı ışık.

Aşırı karşı ışık, gereksinim olan kontrastları kaldırır.

Aynı mesafede, başka bir nesneye ölçüm yapınız. (netlik kaydı bkz. kullanım kılavuzu)

Farklı mesafede bulunan, pek belirgin olmayan nesneler çekilecek.

Farklı mesafede bulunan nesneler, ana netleme alanını dolduruyorlar.

Ölçüm mesafesini belirleyiniz.

  Bütün mükemmelliğine rağmen otomatik netleme sistemlerinin yetersiz kalabildiği durumlar olacaktır. Orta ve üst sınıf makinelerde bulunan manüel netleme ayarları, bu durumlar için yapılmıştır. Genellikle, tek tuş üzerinden AF/MF değişimi yapılır ve LCD ekran üzerinden netleme, kontrol edilir. Manüel netleme, otomatik netlemenin yerine geçmez, ancak bazı çekimlerde daha iyi bir yöntemdir. Diyafram ve enstantane ile bağlı olarak kullanıldığında, manüel netleme ile mükemmel ve ilginç neticeler elde edebilirsiniz.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat