OKUL VE ÇOCUK

1. ÇOCUĞU OKULA HAZIRLAMA
1.1.Çocuğu Okula Hazırlamanın Önemi
1.1.1.Okula Hazırlık
Ø Her türlü öğrenme için hazırlık; çocuğun herhangi bir duygusal zorluğa
uğramadan kolayca ve yeterli olarak öğrenebilmesidir. O zamana kadar bazı
bilgi ve becerilerin kazanılmasında güçlük çeken çocuğun bunu artık kolayca yapabilmesi demektir.
Ø Okula hazırlık çocuğun okumaya başlaması için gereken bilgi ve becerilere sahip olmasıdır.
1.1.2.Okulun Çocuğun Yaşamındaki Yeri ve Önemi
Ø Okul, yetişkin hayatında alacağımız görevler için hazırlanmamızda temel oluşturan bir kurumdur.
Ø Bu kurumda kazandığımız bilgiler, daha sonraki öğretim yaşamımızdaki
başarımızı da büyük ölçüde etkiler.
Ø Bu kurumda öğretmen ve yaşıtlarımızla kurduğumuz ilişkilerin olumlu yada
olumsuz oluşunun, daha sonraki katılacağımız öğrenme basamaklarında
davranışlarımızı da etkilemesi kaçınılmazdır
Ø Okul evden ilk kez ayrılan çocuğun, günün büyük bir bölümünü yeni arkadaş ve
yeni yetişkinlerle geçirdiği evden farklı bir ortamdır.
Ø Çocuk ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği etkinliklere katılmak, belirli bir
disiplin planı dahilinde kurallara uymak, öğretmenin istediklerini yapmak ve
daha da önemlisi okuma-yazma, aritmetik gibi bilgi konularını öğrenmek zorundadır.
Ø Okul eğitim ve öğretim sürecinde iki temel işleve sahiptir: UYUM ve
BİLGİLENME. (Okulun sosyal bir çevre olarak toplumsallaştırma işlevi,
çocuğun sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere UYUMU, bilgilendirme işlevine kıyasla daha önemlidir).
1.1.3.Okul Fobisi (Okul Korkusu)
Okula yeni başlayan çocukların bir kısmı yeni bir ortama alışma, anneden ayrı kalma
gibi nedenlerle okula gitmek istemeyebilir. Bu normal bir tepkidir. Bir hafta, on gün süren
bir alışma döneminin ardından okula isteyerek gitmeye başlarlar. Böyle durumlarda çocuklar
sınıf ortamında veya okul bahçesinde anneleriyle bir süre birlikte olabilirler.
Okul korkusu veya fobisi durumunda çocuk okula karşı korku duyar. Okul saati
yaklaştıkça telaşlanır, çeşitli bahaneler bulur, ağlar bu gibi tepkilerin yanı sıra mide bulantısı,
karın ağrısı, vb. şikâyetler görülür. Okul saati geçince bu şikâyetler de kendiliğinden ortadan kalkar.
Resim1.1:Okul fobisi
Ø Okul fobisi özellikle anneye bağımlı yetişmiş, Okul öncesi dönemde hazırlık
eğitimi almamış, ölüm, hastalık, kaza gibi nedenlerle evde uzun süre kalmış
çocuklarda daha sık görülen bir durumdur. Aile ve öğretmen iş birliğiyle,
gerekirse bir uzman rehberliğinde okul fobisi giderilebilir.
1.2.Çocuğu Okula Hazırlamaya Yönelik Etkinlikler
Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir hazır oluşu gerektirir.
Normal şartlar altında 72 ayını doldurmuş çocukların bu hazır oluş düzeyine ulaşmış olması
beklenir. Çocuk doğal gelişim sürecinde sürekli bir değişim içindedir. Bu süreçte çocuğun
sözü edilen gelişim alanlarında öncelikle ailesi, sonra eğitim kurumlarında aldığı eğitimle
desteklenmesi hazır oluş düzeyini olumlu etkiler.
1.2.1.Okula Başlayacak Olan Çocukların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler
Ø Kalem kullanmak (Çeşitli çizimler, şekiller yapabilme, adını yazabilmek vb.)
Ø Dikkat süresi gelişmiş olmalıdır.
1. Kendi kendine giyinmek(Fermuarını çekmek, düğmesini iliklemek, ayakkabısını bağlayabilmek vb.)
Ø Sırada dik ve belli bir mesafede oturmak.
Ø Tuvalet kontrolünü yapabilmek.
Ø Kendi temizliğini yapabilmek.
Resim1.2: Çocuk okula hazırlık döneminde kalem kullanmayı bilmeli.
Ø Sosyal iletişim kurallarını bilmek ve uygulamak.(Yardımlaşma,sıra olma vb).
Ø Teneffüslerde kendini korumak, dengeli hareket etmek.
Ø Kendi sorumluluğunu taşımak
Ø Aile içindeki sorumluluklarını yerine getirmek.
Ø Anneden ve evden kolay ayrılabilmek.
Resim 1.3: Sosyal kurallardan sıra olma
Ø Anneden ayrı olduğu için kırıklık duymamak.
Ø Öğretmen ile iletişim kurabilmek.
Ø Öğretmenin verdiği talimatlara uymak.
Ø Diğer çocukların varlığına katlanabilmek ve onlarla baş edebilmek.
Ø Kendini ifade etmek.
Ø Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim kurabilmek.
Ø Ana ve ara renkleri,10 a kadar sayıları,temel geometrik şekilleri bilmek ve ifade etmek.
1.2.2. Çocuğu Okula Hazırlamaya Yönelik Etkinlikler
Okula başlayacak çocuğa bu yeterlilikleri kazandırabilmek için yapılabilecek
etkinlikleri gelişim alanlarına göre şöyle gruplandırabiliriz.
Ø Duygusal Alan ile İlgili Etkinlikler
· Kendine güven, özgüven, özdenetim sağlamaya yönelik becerileri geliştirecek etkinlikler.
(Kendini tanımak, sevmek, olumlu düşünmek,iyimser olmak.)
· Kendi duygularını tanıma ve ifade etmeye yönelik becerileri geliştirecek etkinlikler.
· Başkalarının duygularını anlama, empati kurma becerilerini geliştirecek etkinlikler.
Resim 1.4: Duygusal tepkilerin kontrolü çocuğa öğretilmelidir.
· Duygusal tepkilerini kontrol etme becerilerini geliştirmeye yönelik
etkinlikler.(Kızgınlık, öfke, ağlama, korku, utangaçlık, çekingenlik,
umutsuzluk vb.
Resim 1.5: Korku ve endişe duygusu Resim 1.6: Kızgınlık duygusu
Şekil1 1: Öfke ve saldırganlık duyguları
Etkinlik: Ben şimdi ne yapacağım
Etkinlik duygusal gelişimde özdenetimi geliştirmek ve desteklemek amacıyla
uygulanabilir. Etkinliği kendi arkadaş gruplarınızla yaptıktan sonra yaş düzeylerine uygun
öykülerle erken çocukluk eğitimi alan gruplara uygulayınız.
Aşağıda bir problem durumu verilmiştir. Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?
Çocuk cips yemekten çok hoşlanıyordu. Ailesi O’na cipsin zararlarını sürekli
anlatıyordu. Çocuk bunu anlamaya çalışıyordu. Ogün annesi çocuğu bakkala gönderdi
ekmek almasını ve artan parayı eksiksiz olarak getirmesini istedi.Çocuk bakkala gitti ekmek
aldı.Rafta duran cipslere baktı .Canı yemek istedi.Ben şimdi ne yapacağım ? diye düşünmeye başladı.
Sonunda …………………………………………………………………
Çocuğun ne yaptığı hakkında tahminler yürütünüz.
Yapması gereken doğru davranışı tartışınız.
Neden yanlış yaptığını veya neden doğru davrandığını tartışınız.
Etkinlik: Özdenetimi araştıralım
Duygusal ve sosyal gelişim açısından önemli olan özdenetim hakkında araştırma yapınız.
Özdenetim nedir?
Özdenetim nasıl kazandırılabilir?
Ben özdenetim yapabiliyor muyum?
Özdenetim benim yaşantıma nasıl katkı sağlar?
Araştırma sonuçlarınızı çeşitli resim fotoğraf, öykü ve güzel sözlerle destekleyiniz.
Sınıfınızda sunarak arkadaşlarınızla paylaşınız
Ø Öz bakım Becerileri ile İlgili Etkinlikler
· Kendi işini yardımsız olarak yapma becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler.
· Tuvalet, el-yüz temizliğini yardımsız yapma becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler.
· Giysilerini yardımsız giyip çıkarma becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler.
· Eşyalarını toplama becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler
· Kendi sorumluluğunu üstlenme becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler.
Etkinlik: Sınıfınızdan bir arkadaşınızı grubu yönlendirmek üzere seçiniz.
Beyin fırtınası yöntemi ile kazanmış olmanız gereken alışkanlıklarınızı tahtaya yazınız.
Alışkanlıklarınızın her birinin ne işe yaradığını yazınız.
Alışkanlıklarınızın her birinin kimin yararına olduğunu yazınız.
ÖRNEK:
ALIŞKANLIKLARIM NE İŞE YARAR BU ALIŞKANILIĞIM
KİMİN YARARINADIR?
TV yi sınırlı izleme
Cep harçlığını planlı kullanma
Zararlı alışkanlıklardan uzak durma
Spor yapma
Düzenli diş fırçalama
Odayı düzenli tutma
Derslerini zamanında yapma
Aynı çalışmayı erken çocukluk eğitimi sırasında çalışacağınız gruplar için tekrar ediniz.
5-6 Yaş çocuklarına hangi alışkanlıkları kazandırmalıyız sorusu için beyin fırtınası
yapınız. Ne işe yarayacağını ve kime fayda sağlayacağını belirleyiniz.
Uygulama anaokulunuzda mümkünse 6 yaş çocukları ile konu ile ilgili uygulama yapınız.
Giysilerini yardımsız çıkarma, el yüz yıkama,diş fırçalama,yiyecekleri yıkamadan
yememe,abur cuburdan uzak durma vb. alışkanlıkların kendileri ve aileleri için yararları ile
ilgili öyküler oluşturarak uygulamanızı tamamlayınız.
Ø Sosyal Alan ile İlgili Etkinlikler
· Başkalarıyla iletişim kurmaya yönelik etkinlikler
· Toplumsal kurallara uymak ile ilgili etkinlikler, sosyal kurallar, nezaket
kuralları, saldırgan olmamak, saygılı olmak.)
· Yeni bir gruba adapte olma, bir grubun üyesi olmak ile ilgili etkinlikler.
· Paylaşma, yardımlaşma, iş birliği yapma etkinlikleri
· Sorumluluk almak, aldığı sorumluluğu yerine getirme ile ilgili etkinlikler.
· Sırasını beklemek, izin istemek vb.
Şekil 1.2: Okula hazırlıkta paylaşmayı bilmek önemlidir
Etkinlik: Toplumsal hayat içinde saygılı olma davranışı önemlidir ve erken yaşlarda
çocuklara kazandırılmalıdır. Sınıf içinde yapacağınız bu etkinlikle saygı kavramını ve
kendinizi, sınıfınızı değerlendirmiş olacaksınız.
Sınıf panonuza büyük boyutlarda bir karton yerleştiriniz. Kartonu ortadan ikiye
ayırınız. Bir tarafına “SAYGILI DAVRANDIM MUTLUYUM”. Diğer tarafına “SAYGISIZLIK ETTİM ÜZGÜNÜM” yazınız.
Bir hafta boyunca arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi gözlemleyiniz.
Davranışlarınızla ilgili dürüst ve objektif değerlendirme yaparak ilgili bölümleri doldurunuz.
Saygısız davranışlarınızı nasıl telafi edeceğiniz konusunda tartışınız ve uygun çözüm yolları üretiniz.
Eğitim çocuklara Erdem ve Bilgi kazandırmaktır.
Sokrates
Ø Psiko- motor Alan ile İlgili Etkinlikler
· Büyük kas motor gelişimini destekleyici etkinlikler;
o Dengeli yürümek, koşmak
o Farklı hareketler yaparken beden dengesini korumak
· Koordineli hareket etme becerilerini geliştirici etkinlikler
o Engellerle karşılaştığında seri ve çabuk hareketler yapmak
o Vücut organları arasında koordinasyonu sağlamak
Resim 17:İnce motor etkinliklerden çizgi çalışmaları Resim1.8:Kağıt kesme etkinliği
· El-Göz Koordinasyonu ve İnce Motor Beceriler ile İlgili Etkinlikler
· Nesneleri manupüle etmek (Bir kaptan diğerine aktarma, makas tutma vb.).
· Düzgün kalem tutmak.
· Çizgileri birleştirmek.
· Çizgileri kopya etmek.
· Kesme, katlama vb. etkinlikler.
Ø Bilişsel ve Dil Alanı ile ilgili Etkinlikler
· Algı, dikkat, bellek ve hafıza, yaratıcılık, akıl yürütme, problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler.
· Matematik becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler.
o Nesne saymak, rakam tanımak.
o Basit düzeyde toplama ve çıkarma işlemleri yapmak.
o Renk, şekil vb kavramları öğrenmek.
o Gruplandırma,sınıflandırma,sıralama yapabilmek.
o Neden sonuç ilişkileri oluşturabilmek.
o Muhakeme yapabilmek
Şekil 1.4: Bilişsel alanda sayı kavramına örnek bir etkinlik
Ø Bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler.
· Problemi tanımlamak.
· Hipotezler kurmak.
· Gözlem,deney,uygulama yapmak,hipotezleri sınamak.
· Elde edilen verileri yorumlamak.
· Sonuçlar oluşturmak.
· Analiz-sentez yapabilmek.
· Tümevarım, tümden gelimsel düşünmek.
Etkinlik: Donmuş maddeler ısındıklarında yumuşar ve erirler.
Problem: Buz donmuş bir maddedir. Buz her zaman aynı hızda mı eriri?
Hipotezler: Buz her zaman aynı hızda erir.
Buz her zaman aynı hızda erimez.
Deney: İki kavanoz alınız. Birinin etrafını bezlerle sarınız. İki buz kalıbını
kavanozlara koyunuz Ağızlarını kapatınız. Sıcak bir odada bırakınız.
Tahmin yürütme: Bezle sarılı kavanozdaki buz daha çabuk erir.
Diğer kavanoz daha çabuk erir.
Sonuç: Kavanozları kontrol ediniz sonucu görünüz.
Neden –sonuç ilişkisi. Bezle sarılı kavanozdaki buz geç eridi; çünkü dışarıdaki ısı
bezden geç geçti.
Resim 1.9:Dil gelişimi etkinlikleri anlatma ve ifade etme becerilerini geliştirir.
Ø Dil Gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikler
o Kelime hazinesini zenginleştirmek.
o Türkçeyi düzgün kullanmak.
o Kelimeleri doğru telaffuz etmek.
o Sesinin tonunu ve hızını ayarlamak.
o Aynı sesle başlayan,biten kelimeler üretmek.
o Anlatma ve ifade etme becerilerini geliştirmek.
2. OKULDA ÇOCUĞUN RUH SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Şema 2.1:Okulda çocuğun ruh sağlığını etkileyen faktörler
Okulda Çocuğun Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler
Öğretmen Okulun fiziki Şartları
Program
Yönetim ve disiplin Öğretmen ve arkadaş ilişkileri
Okul Aile İş Birliği Okuldaki rehberlik Çalışmaları
Okula başlama, aile hayatında çok önemli ve heyecan verici bir olaydır.Tıpkı ilk
sözcüklerin söylenmesi,ilk adımın atılışı gibi okul formaları ve çantalarıyla çocuklarının
okula gidişini görmek anne babalara mutluluk verir.Mutluluğun yanı sıra endişe ve kaygı da
yoğun yaşanan duygulardır.Özellikle son yıllarda ailelerin okul seçimi ile ilgili bilinçli
hareket ettikleri gözlemlenmektedir.
Okula hazırlık dönemini tamamlamış başka bir deyişle okul olgunluğuna erişmiş bir
çocuk bile olsa okuldaki çeşitli faktörlerden etkilenerek ruh sağlığı bozulabilir.Ya da tam
tersi okuldaki uygun koşullar okula hazırlanmamış bile olsa çocuğun ruh sağlığını olumlu etkileyebilir.
2.2.1. Öğretmen
Resim 2.1:Çocuk için öğretmen anne baba gibidir
Resim 2.2: Öğretmen anne babalık yapmasa da anne baba ruhu taşımalıdır.
Çocuğun aileden sonra ilk sosyal çevresini oluşturan okulda, öğretmen anne baba
gibidir. Bir süre sonra anne babadan önde gelir.”Annem babam her şeyi bilir” düşüncesinin
yerini “Öğretmen en doğruyu bilen ve yanılmayandır “düşüncesi alır.
Daha önce anne babası ile özdeşim kuran çocuk artık öğretmeniyle özdeşleşir, onu
model alır. Öğretmenini seven çocuk okula istekli gider, görev ve sorumluluklarını yerine
getirir. Bu durum okul başarısını ve uyumunu olumlu yönde etkiler. Daha sonraki öğrenim
yaşantılarına sağlam ve güvenli bir temel oluşturur.
Öğretmen bilgi verme ve öğrenim sürecini yönetme, sınıf içi düzen ve disiplini
sağlamakla da sorumludur.
Eğer yapabilirsen, ona kitapların mucizelerini öğret.
Fakat ona sessiz zamanlar da tanı
Gökyüzündeki kuşların, güneşin altındaki arıların,
Ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebileceği…
Okulda hata yapmanın, hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona.
Abraham Lincoln’un oğlunun öğretmenine yazdığı mektuptan
Çocuk İçin İyi Bir Öğretmenin Özellikleri Şunlardır:
Ø İyi bir öğretmen öncelikle çocuğun ruh sağlığının önemine inanmış olmalıdır.
Böyle bir öğretmen öğrencilerine güven verir, öğrencileri yarışa sokmaz,
çalışkan, tembel sınıflandırması yapmaz, başarısız öğrencilerini de destekler.
Ø Grubun uyumunu sağlamalı, her öğrenciyi bu uyum içinde etkin, yaratıcı, mutlu
ve başarılı bir birey olmaya yönlendirmelidir.
Ø Sınıfta bütünlüğü sağlarken sevgi temeline dayalı bir saygı oluşturmalıdır.
Ø Sadece bilgi veren kişi olmak yerine çağın gereklerine ayak uydurabilen,
öğrenciyi bilgiyi araştırmaya yönelten, öğrenme araştırma ve incelemesine
rehberlik eden bir birey olmalıdır.
Ø Öğretmen, çocuğun kişiliğinin oluşumunu ve gelişimini biçimlendiren insan
olduğunu unutmamalıdır. Çocuklara model olduğunu düşünerek tutarlı ,dengeli
dürüst , adaletli davranmalıdır .
Resim 2.3:Öğretmen güler yüzlü olmalıdır. Resim 2.4:İletişimde gözkontağı ve seviye önemlidir
Gülümsemek için sadece 12 kasa
ihtiyacımız var;
Oysa kaşlarımızı çatmak için 103 kası çalıştırmamız
gerekiyor.
2.2.2. Program
Her ülkede eğitim sisteminin görevi, toplumsal yaşamı her yönde destekleyecek
(sosyal, kültürel, teknolojik, bilimsel ekonomik) nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Eğitim
programları bireylerin ve dolayısıyla toplumun bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
düzenlenmelidir.
Eğitim programları bu genel amaca hizmet ederken, sadece bilgi yüklü çocuklar
yerine yaşamda kendi ayakları üzerinde durabilen, ruh sağlığı yerinde,mutlu ,uyumlu
çocuklar yetiştirmeyi hedef almalıdır.
Bu amaçlara ulaşabilmek için okulların eğitim programlarının niteliği çok önemlidir.
Eğitim programları:
Ø Çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini destekleyecek nitelikte olmalıdır.
Ø Program, çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmeli ve doğru mesleki
yöneltme sağlayabilmelidir.
Ø Öğrenci merkezli olmalı, öğrenci öğrenme sürecinde pasif değil, aktif ve
katılımcı olmalıdır.
Ø Teknolojik gelişmeler programa yansıtılmalı, öğretmen ve öğrencilerin
teknolojiden yararlanması sağlanmalıdır.
Ø Dersler arasındaki ve bir üst sınıfta okutulacak dersler arasındaki ilişkiler göz
önünde bulundurulmalıdır.
Ø Öğrenmenin sadece sınıf içinde değil, dışarıda da gerçekleşebileceği dikkate
alınmalıdır. Sınıf dışı öğrenme deneyimlerine fırsat veren, sınıf içi ve sınıf dışı
öğrenmeleri bütünleştirebilen nitelikte olmalıdır.
Ø Programda kulüp çalışmalarına yeterince yer verilmeli ve öğrencilerin ilgi ve
istekleri doğrultusunda katılımları sağlanmalıdır.
Ø Günlük ve haftalık ders programları yapılırken derslerin ağırlığı ve ilgi
çekiciliği göz önüne alınmalıdır. Bu öğrencinin uyumunu kolaylaştırır, ruh
sağlığını olumlu etkiler ve çocuğu başarılı kılar.
Ülkemizde Avrupa Birliğine uyum amacıyla birçok alanda olduğu gibi eğitim
programlarında da değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yeni ilköğretim
programları 2005–2006 öğretim yılından itibaren uygulamaya konmuştur.
2.2.3. Fiziksel Şartlar
Eğitim - öğretim etkinlikleri ile okulun binası, yerleşim düzeni arasında önemli bir
ilişki vardır. Okul bireyin bilgi donanımını sağlarken fiziksel koşullarını en iyi şekilde
düzenleyebilmelidir. Buna göre:
Ø Okulun ısıtılması, ışıklandırılması, havalandırılması, masa sıra tahta gibi
gereçler çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmalıdır. Özellikle
sınıfların doğru ışıklandırılması öğrencinin dersi izlemesinde en önemli etkenlerdendir.
Resim 2.5: Sınıftaki araç gereçler
Resim 2.6 :Öğrencilerin ders dışı etkinlikleri olmalıdır. Çocukların ihtiyacını karşılayabilmelidir.
Ø Okulda öğrencilerin boş zamanlarını yararlı değerlendirecek kütüphane, spor
salonu, konferans salonu gibi komplekslerin bulunması gerekir. Bu alanların her
zaman öğrencilerin kullanımına açık olması sağlanmalıdır.
Ø Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayacak yeterli
donanımlarının olması gerekir. Fen laboratuarı, yabancı dil laboratuarı bilgi ve
teknoloji sınıfları, internet erişim sitesi gibi. Bu birimlerin sürekli güncelleştirilmesi gerekir.
Resim 2.7: Okullarda teknoloji sınıfları olmalıdır
Resim 2.8:.Okul bahçesi yeterli büyüklükte olmalıdır
Ø Okulun genel temizliğine özen gösterilmeli, özellikle çocukların sağlığını
doğrudan etkileyen kantin ve tuvaletlerin hijyenik temizliği sağlanmalıdır
Ø Okul çocuklarının, çok hareketli ve enerji dolu oldukları düşünülerek okul
merdiven ve koridorlarının uygun genişlikte yapılması korkuluklarının olması,
tehlikelere karşı güvenli bir ortam sağlanması gerekir.
Ø Okullarda engelli öğrencilerin varlığı düşünülerek gerekli önlemler
alınmalıdır.(Tekerlekli sandalyeler için basamaksız bölümler, özel masa ve sıralar gibi.
Ø Sınıflar öğrenci sayıları göz önüne alınarak düzenlenmeli, kalabalık sınıflarda
eğitim kalitesinin düşeceği ve çocukların ruhsal açıdan olumsuz etkileneceği
unutulmamalıdır. Kalabalık sınıflarda öğrencinin kendini ifade edebilmesi
güçleşir, öğretmen; öğrencilerinin bireysel özelliklerinin farkına varamaz.
Kalabalık sınıflarda yüklü bir programı uygulamak yükümlülüğü olan
öğretmenin çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemesi oldukça güçtür.
Resim 2.9 : Kalabalık sınıflarda öğretmen çabalarına rağmen eğitim kalitesi düşebilir.
Öğrenciler, okullarında kendilerine sağlanan imkanları korumaları ve doğru
kullanmaları konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu konuda önce aileler sonra öğretmen ve okul
yönetimi gerekli tedbirleri almalıdır.
Etkinlik: Okul fiziki koşulları ile ilgili araştırma.
Yakın çevrenizde bir okul belirleyiniz.
Okulu fiziki özellikleri yönünden inceleyiniz. Bir form hazırlayınız.Formunuzda
değerlendirme kriterleri belirleyiniz.
-Okul binası kaç katlıdır?
-Yeterli büyüklükte bahçesi var mıdır?
-Bahçede spor alanları mevcut mudur?(Basket,voleybol sahası gibi.)
-Bahçe korumalı mıdır?(Duvarla çevrili mi,güvenlik var mı?)
-Okulun dış görüntüsü estetik mi?(Boyası ,camları çerçeveleri vb.bakımlı mı?)
-Okul koridorları uygun genişlikte midir?
-Merdiven genişlikleri yeterli midir?
-Engelli öğrencilerle ilgili tedbirler alınmış mıdır?
-Sınıflar yeterli büyüklükte midir?
-Sınıfların aydınlatma ve havalandırma düzeni yeterli midir?
-Sınıf mevcutları uygun mudur?
-Sınıf içi donanımları çocuklar için uygun ve yeterli midir? (Masa, sıra,yazı
tahtası,panolar,tv,video,bilgisayar vb.)
-Okulun bilgisayar laboratuvarı var mıdır?(İnternet olanağı)
-Okulun fen laboratuarı var mıdır?
-Okulun kütüphanesi var mıdır?
-Okulun konferans salonu var mıdır?
-Okulun tuvaletleri temiz midir?
-Okul kantini temiz ve düzenli midir?
Yaptığınız araştırma sonuçlarını düzenleyiniz, rapor haline getiriniz. Okul idaresinden
izin alarak fotoğraflar çekiniz. Çalışmanızı sınıfta sununuz.Arkadaşlarınızın çalışmaları ile
karşılaştırınız. İyi örnekleri ve olumsuz olanlarını değerlendiriniz.
2.2.4.Yönetim ve Disiplin
Ø Yönetim
Okullarda eğitim programları doğrultusunda eğitilecek olan öğrencilerdir.Tüm okullar
öğrenciler var olduğu için vardır.Bu nedenle okul yönetiminin odak noktası öğrenciler
olmalıdır.Okul yöneticileri,öğrencilerin ruh sağlığını koruyacak ve geliştirecek en sağlıklı
eğitim ortamını oluşturmalıdır.
Okul yönetiminden birinci derecede sorumlu olan okul müdürüdür. Okul müdürü
yardımcılarıyla birlikte okulun işleyişi ile ilgili ağır sorumluluklar ve görevler almışlardır.
Ø Okul yöneticilerinin özellikleri:
· Öncelikle kendi ruh sağlıkları yerinde olmalı, kendisiyle ve etrafındaki
insanlarla barışık, insanı ve işini seven bir birey olmalıdır.
· Çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.
· Programların hazırlanması, uygun teknolojilerin ve yöntemlerin seçimi konusunda bilgili olmalıdır.
· Sorunları en kısa ve etkili bir biçimde çözebilmelidır.
· Öğretmen veli öğrenci ilişkilerine ve görüşlerine önem vermelidır.
· Değişimlere açık olmalı, öğretmenden daha çok öğrenmeye istekli olmalıdır.
· Okulu ileriye götürecek kararlar alabilmelidir.
· Vicdani sorumluluğu gelişmiş,kültürel değerlere önem veren kişiler olmalıdır.
Şekil 2.1: Disiplin öğrencinin kendini kontrol edebilmesidir
Ø Disiplin
Okullarda disiplin sözcüğünden anlaşılan, ceza almak veya uymak zorunluluğu olan
bir dizi katı, sıkı kurallardır.
Oysa disiplin işlerin belli bir düzen içinde yürütülmesidir.
Okulda ve sınıfta disiplinden, daha çok öğrenci davranışlarının eğitimciler tarafından
kontrol edilmesi anlaşılır. Oysa öğrenciler, bir başkası tarafından kontrol edilmek yerine,
kendi davranışlarını kontrol etmeyi öğrenirlerse disiplin, zaman içinde öğrenilebilecek ve
içselleştirilebilecek bir alışkanlığa dönüşür. Öğrencilere kendi kendilerini kontrol etme,
kendi davranışlarını denetleme ve kendilerini yönetme becerisi kazandırıldığında,
öğretmenler zamanlarının çoğunu eğitim ve öğretime harcayabilir. Okul ve sınıf disiplininin
en önemli parçası, eğitimcilerin kendi disiplin anlayış ve uygulamalarıdır. Öğretmenler ve
yöneticiler, öğrencilerinde görmek istedikleri davranışları, önce kendileri göstererek onlar
için iyi bir model oluşturmalıdır
Resim 2.10:Disiplin başkalarının kontrolü değildir
Ø Okulda disiplin sağlamaya yardımcı belli başlı faktörler şunlardır
· Uygun bir eğitim programı: Amaçlarına, yeteneklerine, isteklerine ve
geçmiş bilgilerine uygun olarak hazırlanan bir eğitim programı
öğrencinin ilgisini çekerek, iş birliği içinde olmasını sağlayacaktır.
· İyi bir rehberlik sistemi: Böyle bir sistem aracılığıyla sorunlar ortaya
çıkmadan gerekli işlemler yapılabilecektir. Sonuçta kendisinin ruh
sağlığıyla da ilgilenildiğini bilen öğrenci, ilgililere yardımcı olma ve okul
çalışmalarına katılma isteği duyacaktır.
· Etkin veli-okul ilişkisi: Veliler ve öğrenciler okulda en iyisinin ve
doğrusunun yapıldığına inandıkları müddetçe okul çalışmalarına destek olmaktadırlar.
· Okul binasının etkin kullanımı: Okul binaları ve görsel –işitsel
araçların kullanım biçimi disipline yardımcı ya da engel olabilmektedir.
Örneğin, koridorları karanlık bir binada, ışık yakılmaması ciddi disiplin
sorunlarına neden olabilir. Aydınlık ve ferah koridorları olan bir okul
binası, öğrenciyi rahatlatır. Okulun badana renginden döşemesine kadar
her şeyi, disipline uyumu kolaylaştırdığı gibi zorlaştırabilir.
Değişen eğitim programları ve eğitim anlayışı ve toplumsal değişimlere bağlı olarak
disipline bakış açısı da değişmiştir.
Şekil 2.2 :Eski disiplin anlayışı değişmişti
Eski ve yeni disiplin yaklaşımları
Eski Yeni
İlgi ve istekler baskı altına alınır . İlgi ve isteklere yön verilir .
Korkutularak kontrol sağlanır. Problemlere ve isteklere rehberlik edilir.
Katı kurallara önem verilir. Benimsenen davranış normları önemlidir.
Sessizliğe düzene ve pasifliğe önem verilir.
Çalışkanlık, işbirliği ve yardımseverlik önemlidir.
Olumsuz davranışlar cezalandırılır. Olumlu davranışlar teşvik edilir .
Otoriteye dayalı öznel kontrol var. Öğrenci–öğretmen işbirliği vardır.
Tablo 2.1: Disiplin yaklaşımları
Etkinlik: Okul disiplin yönetmeliğinizi edininiz.
Disiplin kurallarını inceleyiniz.
Sizinle ilgili bölümleri belirleyerek sınıf panonuza asınız.
Sınıf disiplininizi oluşturmak üzere etkinliğe geçiniz.
Beyin fırtınası yaparak sorunlarınızı yazınız.
Çözüm yolları üretiniz.
Sınıfınızda kendi kontrolünüzü oluşturmaya yönelik kurallar belirleyiniz.
Kuralların işlemesi için yaptırımlar belirleyiniz.
Bilgi konunuzu hatırlayınız. Bu etkinliğinizi alışkanlığa dönüştürmek için gayret
gösteriniz ve okulunuzun örnek sınıfı olunuz.
Aynı çalışmayı okulöncesi çocuklarla da yapabilirsiniz. Çocuklarla birlikte sınıf
kuralları oluşturabilirsiniz. Sınıf içinde çocukları rahatsız eden problem durumları çocukların
ortaya koymasını sağlayıp çözüm yollarını da birlikte bulabilirsiniz. Kuralları somut
resimlerle destekleyip panoya asabilirsiniz. Olumlu davranış gösterenler hafta sonunda
ödüllendirilerek davranışın alışkanlığa dönüşmesi sağlanabilir. Çalışma ailelerle paylaşılıp
evde de etkinliğin desteklenmesi sağlanabilir. Ailenin de ev içi disiplini sağlamasına benzer
etkinliklerle rehberlik yapılabilir.
Öğrenciler, bir başkası tarafından kontrol edilmek yerine, kendi davranışlarını kontrol
etmeyi öğrenirlerse disiplin, zaman içinde öğrenilebilecek ve içselleştirilebilecek bir
alışkanlığa dönüşür.
3. OKULDA İLİŞKİLER
3.1.Öğretmen Çocuk İlişkisi
Bir öğretmenin eğitimcilik kalitesi öğrencileriyle kurduğu iletişimin kalitesiyle belirlenir.
Öğretme-öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için, iki kişi arasında(öğreten ve
öğrenen)çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir.Bu ilişkinin kurulabilmesi için öğretmenin
iletişim becerilerine sahip olması gerekir.
Öğretmen çocuk ilişkisinde en önemli iletişim becerisi DİNLEME dir.
Ø Çocukları dinlerken göz kontağı kurulmalı onlarla aynı seviyede olunmalıdır
(Örnek: Eğilerek).Göz teması çocuğa önemli olduğunu hissettirir. Seninle ilgiliyim,
senin farkındayım, senin öğretmenin olmaktan mutluyum mesajını verir.
Konuşurken ve Dinlerken İnsanların Gözlerinin İçine Bak!
Ama Dalıp Gitmeden
Ø Dinlerken iletişimi engelleyecek tutum içine girilmemelidir.
(Uyarmak, gözdağı vermek: Sessiz durmazsan ceza alırsın yargılamak, eleştirmek
,suçlamak: Çok dikkatsizsin,çok dağınıksın
Ad takmak alay etmek: Çok sulu gözlüsün, bebek gibi davranıyorsun gibi…
Ø Sen dili yerine BEN DİLİ kullanmak sorunların çözümünde daha etkilidir.
Ben dili kullanmanın yolu şudur:
Kabul edilmeyen davranışın tanımı+Duygu+Somut etki
Sınıfta çok gürültü olduğu zaman üzülüyorum, sesimin duyulmadığını düşünüyorum.
Beğeni belirten olumlu ben iletileri de iletişimde çok etkilidir.
Kabul edilen davranış+Duygu+Somut etki.
Sınıfı yardımlaşarak toplamanıza çok sevindim, böylece oynamaya daha çok vaktimiz olacak.
Ø Öğretmen öğrencilerin ortaya koyduğu sonuçlar hakkında geri bildirim
vermelidir. Bir aferin, gülümseme, onayladığını belirten bir ifade gibi…
Ø Öğretmen çocuk ilişkisinde güler yüzlü olmalıdır. Hoş bir gülümseme ile
öğrencileri selamlamak ilişkileri olumlu yönde etkiler.
Ø Öğrenciye değerli ve önemli olduğunu hissettirmek bir görev değil, öğretmene
mutluluk veren bir iş olmalıdır. Öğrenciyi ismiyle çağırmak, özel günlerini
hatırlamak, iltifat etmek gibi…
Uygun zamanlarda öğrenciye dokunmak (fiziksel temas)onların hoşuna gideceği gibi,
güven verir.Eğitimci Dr. Hasan Yılmaz kitabında şöyle diyor.”Unutmayın,siz elinizle
öğrencinizin omzuna,başına değil,bir kalbe dokunuyorsunuz.”
Resim 3.1:Öğrencisinin kalbine dokunan bir öğretmen
Öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurabilmenin en iyi yolu,
Önce onları duymak, dinlemek ve söylediklerini anlamaya çalışmaktır.
Etkinlik :Öğretmen çocuk iletişimin sırasında aynı seviyede olmadır.
Sınıf içinde ikili gruplar oluşturunuz.
Grup arkadaşınızla bir konu belirleyiniz. Siz sıranın üzerine çıkıp arkadaşınızla
konunuz hakkında konuşmaya başlayınız. Arkadaşınız size bakmalı ve siz dinlemelidir.
Belirlediğiniz süre boyunca(1 dakika)konuşmanızı sürdürünüz ve bitiriniz.
Sonra arkadaşınızla yer değiştirerek aynı uygulamayı yapınız.
Sonraki aşamada göz hizasına gelerek uygulamayı tekrar ediniz.
Her iki uygulamanın sizin üzerinizdeki etkilerini iletişim açısından karşılaştırınız.
Uygulama sonunda duygu ve düşüncelerinizi paylaşınız.
Çocuk gelişimi alanında çalışırken bu uygulamanın size ne gibi katkıları olacağını tartışınız.
Çocukların yetişkin dünyasındaki fiziksel konumunu 1 dakika gibi bir süre yaşadınız.
Onların pozisyonları biz yetişkinlere göre hep böyle, bunu düşününüz ve aklınızdan çıkarmayınız.
Resim 3.2: Öğretmen çocuk iletişiminde dokunmak ve göz kontağı kurmak gerekir
3.2. Arkadaş ilişkileri
3.2.1. Önemi
Arkadaş ilişkileri çocuğun evinde karşılanamayan en önemli gereksinimlerinden
biridir..Okula yeni başlayan çocuk için bir çok yeni arkadaş edineceği düşüncesi heyecan
vericidir.Okul çağındaki özellikle ergenlik çağındaki çocuklar için arkadaşlar anne babadan
daha önemlidir.Arkadaşları tarafından beğenilmek ve aranan kişi olmak yetişkinler
tarafından beğenilmekten daha önemlidir.
Bir çocuğun okulda arkadaşının olması ;Oyun oynarken ona eşlik edebilecek ,sınıfta
başına gelenler hakkında onunla konuşabilecek,,en son okul söylentilerini paylaşabilecek ve
bir sorunu olduğunda ,başı sıkıştığında ona yardımcı olacak başka çocuklar olduğu anlamına gelir.
Arkadaş edinmek ve arkadaşlığını sürdürmek belli bir ruhsal olgunluğu gerektirir. Hiç
arkadaşı olmayan bir çocuğun ruh sağlığı sorunu olduğu söylenebilir. Arkadaş ilişkileri
çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemesinin yanı sıra özellikle çocukların ruh sağlığına
önemli katkılarda bulunur.
Resim 3.3: Arkadaşsızlık ruh salığını etkiler
Resim 3.4:Arkadaşlık uyumlu ilişkileri öğretir.
Resim 3.5:Farklı cinsten arkadaşlıklar da yapılmalıdır
Arkadaşlık
Ø Toplumsal yaşamda ihtiyacı olan uyumlu ilişkileri öğretir.
Ø İş birliğini öğretir, bunun yanında ezmeden, ezilmeden yarışma yeteneği kazandırır.
Ø Lider olma, yönetme, sorumluluk alabilme yeteneklerini kazandırır.
Ø Akranlarıyla ortak olan ve farklı olan yönlerini görmesini ve kendini gerçekçi
olarak değerlendirmesini sağlar.
Ø İnsanlarda beğenmediği nitelikleri hoşgörüyle karşılamaya alıştırır.
Ø Bencilliğini yenmeyi öğretir.
Ø Hem kendi cinsiyle, hem de karşı cinsle sürdürülen arkadaşlık ilişkisi ,cinsel kimliğini pekiştirir.
Resim 3.6: Arkadaşlık yalnızlığı giderir
Bencilliği yenmeyi,paylaşmayı öğretir
Etkinlik :Benim için arkadaşlık ne ifade eder?
Aşağıdaki etkinliği arkadaşlıklarınızı düşünerek yapınız ve sınıfta paylaşınız.
Şekil 3.1:.Arkaşlıklarım etkinliği
Aynı etkinliği okul öncesi gruplarla da yapabilirsiniz. Çocukların seviyelerine uygun
yönergelerle başlamaya dikkat ediniz.
3.3.Okul Aile İşbirliği
Okul aile işbirliği, bütün tür ve düzeydeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin
başarısının artmasında temel anahtarlardan birisidir. Öğrenci başarısının artması, katılım,
güdülenme, kendine güven ve davranışların değişmesini sağlamaktadır. Ayrıca çocukların
okul ve öğretmenlere karşı olumlu tutumlar geliştirmelerinde aile katılımı temel bir araçtır.
Okul-Aile İş Birliğinin İlkeleri
Ø Aileler, okulun ve eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir.
Ø Katılım çalışmaları okulun temel sorunları üzerinde odaklaşmalıdır.
Ø Aile katılımı, ailelerin birbirleri ile etkileşimi ile başlar.
3.3.1. Okul-Aile İş Birliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ø Okul-Aile iş birliği çok amaçlı, iyi planlanmış ve uzun süreli olarak
düzenlendiğinde başarılı olur.
Ø Okul-Aile iş birliği çalışmaları hem sorunların çözümü, hem de olması mümkün
olan sorunların önlenmesine yönelik olmalıdır.
Ø Okul - Aile iş birliği yalnızca ilköğretim okulları düzeyi için değil, lise düzeyinde de etkili ve önemlidir.
Ø Ailelerin okul etkinliklerine katılımı için mutlaka çok iyi eğitim almış olmaları gerekmez
Ø Okul-Aile iş birliği iyi düzenlendiğinde en çok alt sosyo -ekonomik düzeyden
gelen çocuklar için yarar sağlar.
Şekil 3.2:.Okul aile birliği
3.3.2. Okul Aile Katılımının Engelleri
Ø Ana babaların kendi okul yaşantılarının olumsuzluğu
Ø Ailelerin ekonomik sorunları
Ø Ailelerin okula ayıracak zamanlarının yokluğu
Ø Ailelerin eğitim düzeylerinin düşük olması
Ø Öğretmenlerin olumsuz tutumları
Ø Ev ve okul kültürünün farklılığı
4. OKULDAKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Resim 4.1: Okulda rehberlik çalışmaları
4.1. Tanımı ve Amaçları
Rehberlik ve psikolojik danışma, bireye kişisel sorunlarının çözümü için gerekli olan
olgusal bilgileri sağlayan kişinin isteklerini ve imkanlarını çeşitli özelliklerini tanımasına
yardımcı olan ve nihayet bu bilgilerden yararlanarak özünü gerçekleştirmesine yardım eden
bir hizmet alanıdır.
Rehberlik hizmetleri birinci derecede, bireylerin “karar verme” sorunlarına yardımcı
olmaktır. İnsan hayatı boyunca pek çok konuda karar verir. Bazı konularda verilen kararlar
bütün hayatı etkileyecek güce sahip olabilir. Böyle dönemlerde insan kaygı ve bunalım
yaşayabilir; yalnız olgusal bilgiye değil, psikolojik desteğe de ihtiyaç duyabilir. Rehberlik ve
psikolojik danışma bireylere bu desteği sağlamaya çalışır.
Resim 4.2-3 :Her çocuğun rehberliğe ihtiyaç duyduğu anlar vardır.
Rehberliğin bireyde gerçekleştirmeye çalıştığı amaçları şu şekilde özetlenebilir:
Bireyin;
Ø Kendini tanıması
Ø Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi
Ø Gizilgüçlerini geliştirmesi
Ø Çevresine uyum sağlaması
Bireyin kendini tanıması ile beden ve zihin yeteneklerini, hoşlandığı ve hoşlanmadığı
faaliyetleri, psikolojik ihtiyaçlarını, hayattan neler beklediğini, tutum ve değerlerini tanıması
kastedilmektedir. Kişinin kendini tanımasına yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevidir
Bireye toplumda açık gelişme olanakları ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi
verme rehberliğin bir diğer işlevidir.
Özetle diyebiliriz ki insan kendini geliştirme çabasını sürdürürken önemli ya da
önemsiz farkında olmadan bir takım tercihler yapmakta kararlar almaktadır. Kişilerin karar
verirken daha çok bilinçli ve daha az gelişigüzel davranmasına dış baskılardan ve iç
çatışmalardan arınık olmasına yardımcı olmak rehberliğin en önemli amacıdır. Bireyin küçük
ve önemsiz gibi görünen kararlarında bile mümkün olduğu kadar zengin ve doğru bilgiye
dayanmasına, iç çatışmalarından haberli olmasına, göremediği seçenekleri görmesine ve
giderek sorunlarını kendi başına çözebilen bir kişi haline gelmesine yardım etmek
rehberliğin başlıca hedefini oluşturmaktadır.
4.2. Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları
4.2.1. Bireyi Tanıma
Öğrencilerle ilgili kimlik bilgileri, fiziksel gelişimi ve sağlık durumu, diğer alanlardaki
gelişim özellikleri, okul özgeçmişi, aile durumu, kişilik özellikleri, eğitsel ve mesleki
planları ve amaçları, hakkında bilgiler toplanır. Bireyi tanıma da tutum ve kişilik, yetenek ve
başarı testleri ile gözlem, dereceleme ölçekleri, anekdot kaydı, sosyometri, otobiyografi,
kimdir bu, tekniği, oyun ve etkinlik teknikleri kullanılır.
4.2.2. Bilgi Toplama ve Yayma
Öğrencilere gelişim dönemlerine bağlı olarak ihtiyaç duydukları çeşitli konularda
dokümanlar hazırlayıp bunları grup rehberliği, bireysel görüşme, sınıf rehber öğretmenleri
aracılığıyla rehberlik saatinde veya rehberlik servisi panolarında duyurularak öğrenciye ulaştırılır.
(ÖRN:Etkili öğrenme ve verimli çalışma yolları,etkili zaman yönetimi,gençlik dönemi
sorunları,bağımlılık yaratan zararlılar,meslek alanları ve özellikleri,çeşitli yönetmelikler,üst öğrenim kurumları,...)
4.2.3. Psikolojik Danışma
Bireyin kendini tanıması, sorunlarını tanımlaması ve farklı çözüm yollarını görerek
bilinçli kararlar alabilmesine dönük, kişinin savunucu tutumunu bırakıp yeni yaşantılara açık
hale gelmesi için yapılan profesyonel bir yardım sürecidir.
4.2.4. Yerleştirme ve İzleme
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda klüp faaliyetlerine ders dışı etkinliklere
sosyal faaliyetlere yerleştirilmelerini, psikolojik yardım almış öğrencilerin izlenmesini amaç
edinen hizmet alanıdır.
4.2.5. Alıştırma ve Oryantasyon
Okula yeni gelen ya da yeni bir programa yerleştirilen öğrencilere çevreyi tanıtmak,
uyulması gereken kuralları, etkinlikleri, personeli tanıtmak ve uyum sağlamasını
kolaylaştırmak amaçlı bir rehberlik hizmetidir.
4.2.6. Mesleki Rehberlik
Son yıllarda eğitimin yeniden yapılandırılması projesiyle özellikle ilköğretimde
mesleki rehberlik ve yöneltme hizmetleri önem kazanmıştır. Başarı, ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda bir ortaöğretim kurumuna yöneltilen öğrenci 9. Sınıfta yürütülecek mesleki
rehberlik hizmetleri ile kendisi için en uygun ve doğru alan tercihi yapabilecek, kendisi ve
toplum için verimli sonuçlar ortaya çıkacaktır.
Etkinlik: Bulmaca kelime avı.
Okuldaki psikolojik danışma rehberlik bilgi konularını okuyunuz.
Aşağıdaki bulmacada okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili
kelimeler gizlenmiştir. Bu kelimeleri bulunuz(Kelimeleri her yönde arayını yukarıdan
aşağıya,aşağıdan yukarıya,soldan sağa,sağdan sola ve çarpraz).
R E H E K S A M R I T Ş I L A M A K
E E Ü D R N H P V E İ Ğ I M L M A K
H Ğ T A M R O T K S P K I J Ş L K S
L İ Z M E E L E K Ü R N H I R İ K D
İ D L Y S I T Ş I L A O N E L Z Z İ
K İ E A L I Ş T I T O A O R Y L O L
D A N Y O T N C İ M D H E R M E S L
E Ğ T İ R E H Y E K O B İ İ Z M E K
N İ O G B H E L İ R H E R L İ E K M
İ Z E L A R R J R E H B E R L İ K E
Ş L B İ İ I O R M S K İ D O R O R
N U İ B İ L G İ T O P L A M A D D S
T E K N O İ K O R O L O T M E E A İ
Y K A K Y E R L E Ş T İ R M E L S K
Ş İ İ A L K Ü T O P L A K İ Z E M O
D S T S Y O R Y A N T A S Y O N E L
P İ E L İ O R G A Y İ A J L O K L O
S M E Z İ Z L E Y M E M H T P O İ J
L İ İ Z L E D T K İ J L O K E L Z İ

Kaynak:www.megep.meb.gov.tr

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat