Marjinal verimlilik kuramı
Marjinal verimlilik kuramı (marginal productivity theory)

İşçiye verilecek ücret düzeyinin, son işe alınan işçinin toplam üretime yaptığı katkının (marjinal verim) parasal değerine eşit olacağını ileri süren kuram.

TelcisanKapat