MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANINDAKİ MESLEK GÖREV VE TANIMLARI


A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Müzik aletleri yapımı alanı; Müzik aletleri yapım alanı işlevsel değerleri ile
ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan enstrümanların yapımına yönelik bir meslek
alanıdır. Bu alan ağırlıklı olarak sanat ve estetik bakış açısı yanında ince işçilik becerisi
gerektiren, insana belki de en yakın malzeme olan ağaca can verme sanatıdır. Nasıl ki spor
yapmak beden ve zihin sağlığı için vazgeçilmez bir unsur ise, müzik dinlemek hatta müziği
icra etmekte ruh ve zihin sağlığı için vazgeçilmezdir. Müzikle uğraşan insanların iş ve sosyal
yaşamında diğer insanlardan daha başarılı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir.
Makineleşme ve her alandaki seri üretimin artması birbirinin aynısı, estetik ve sanat
değeri taşımayan nesne ve eşyaların hayatımıza daha fazla girmesi, el emeği sonucu ortaya
çıkarılan eşyaların gittikçe daha fazla değer kazanmasına yol açıyor.
Buna paralel olarak yine, teknoloji ve seri üretimin artması insanları tek-düzeliğe
mahkum ediyor, ruh sağlığını harap ediyor ve insanları bu durumdan kurtulmanın arayışına
itiyor. İşte bu noktada sizler gibi sanat enstrümanları yapan insanlar devreye girerek, bu
değişime katkıda bulunacaksınız.
Ülkemizde şimdiye kadar enstrüman yapımı hobi amaçlı ve usta-çırak ilişkisi
içerisinde öğrenilmiştir. Görsel ve işitsel araçların artması, bireyin sanatını daha geniş
kitlelerin önünde yapma imkânlarının çoğalması, müzik aletleri alanında da bir standart ve
kaliteyi zorunlu hale getirmiştir. Bu alan yukarıda saydığımız vb. nedenlerden dolayı
okullarda bu mesleğin eğitimine başlanması artık daha güçlü ve bilimsel eğitim temelinde
öğretilmesi, bu işi yapacak meslek elemanlarını daha çok mutlu edecektir.
B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
􀂾 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcılığı
􀂾 Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcılığı
􀂾 Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımcılığı
􀂾 Yaylı Enstrüman Yapımcılığı

MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI
Tanımı

Temel müzik kavramlarını bilen ve
uygulayan, müzik fiziği ve ses uygulamalarını
uygulayan, temel teknik resim ve tüm alandaki ana
enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana
uygun ağaçları seçerek bu ağaçların enstrüman
yapımı için uygun hale getiren takım ve makineleri
kullanan, bağlamayı temel düzeyde çalan, halk
müziği enstrümanlarından olan oyma cura, çöğür ve
bağlamayı yapan nitelikli kişidir.
Görevleri
􀂾 Temel müzik kavramlarını uygulamak.
􀂾 Müzik fiziği ve ses uygulamaları
yapmak.
􀂾 Teknik ve meslek resim çizmek.
􀂾 Ağacı kullanıma hazırlamak.
􀂾 Takım ve makine kullanmak.
􀂾 Bağlama çalmak.
􀂾 Oyma cura yapmak.
􀂾 Çöğür yapmak.
􀂾 Bağlama yapmak.
MIZRAPLI SANAT MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI
Tanımı

Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik fiziği
ve ses uygulamalarını uygulayan, temel teknik resim ve tüm alandaki
ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun
ağaçları seçerek bu ağaçların enstrüman yapımı için uygun hale
getiren takım ve makineleri kullanan, udu temel düzeyde çalan, Türk
sanat müziği enstrümanlarından olan lavta, tanbur ve udu yapan
nitelikli kişidir.
Görevleri
􀂾 Temel müzik kavramlarını uygulamak.
􀂾 Müzik fiziği ve ses uygulamaları yapmak.
􀂾 Teknik ve meslek resim çizmek.
􀂾 Ağacı kullanıma hazırlamak.
􀂾 Takım ve makine kullanmak.
􀂾 Ud çalmak.
􀂾 Lavta yapmak.
􀂾 Tanbur yapmak.
􀂾 Ud yapmak.

MIZRAPLI BATI MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMCISI
Tanımı

Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik fiziği ve
ses uygulamalarını uygulayan, Temel teknik resim ve tüm alandaki
ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun
ağaçları seçerek bu ağaçların enstrüman yapımı için uygun hale
getiren takım ve makineleri kullanan, gitarı temel düzeyde çalan, Batı
müziği enstrümanlarından olan mandolin, klasik gitar ve akustik
gitar’ı yapan nitelikli kişidir.
Görevleri
􀂾 Temel müzik kavramlarını uygulamak
􀂾 Müzik fiziği ve ses uygulamaları yapmak.
􀂾 Teknik ve meslek resim çizmek.
􀂾 Ağacı kullanıma hazırlamak.
􀂾 Takım ve makine kullanmak.
􀂾 Gitar çalmak.
􀂾 Mandolin yapmak.
􀂾 Klasik gitar yapmak.
􀂾 Akustik gitar yapmak.
YAYLI ENSTRÜMAN YAPIMCISI
Tanımı

Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik fiziği
ve ses uygulamalarını uygulayan, Temel teknik resim ve tüm
alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana
uygun ağaçları seçerek bu ağaçların enstrüman yapımı için uygun
hale getiren takım ve makineleri kullanan, kemanı temel düzeyde
çalan, yaylı enstrüman grubundan olan klasik kemençe, keman ve
viyolayı yapan nitelikli kişidir.
Görevleri
􀂾 Temel müzik kavramlarını uygulamak.
􀂾 Müzik fiziği ve ses uygulamaları yapmak.
􀂾 Teknik ve meslek resim çizmek.
􀂾 Ağacı kullanıma hazırlamak.
􀂾 Takım ve makine kullanmak.
􀂾 Keman çalmak.
􀂾 Klasik kemençe yapmak.
􀂾 Keman yapmak.
􀂾 Viyola yapmak.

C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
􀂾 Müziği kolay algılayan, kulak yeteneği olan,
􀂾 Enstrüman çalmaya ilgili ve yatkın olan,
􀂾 Görme ve işitme duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda,
􀂾 Göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilen,
􀂾 Ruhsal olarak sağlıklı olan,
􀂾 Estetik bakış açısına sahip,
􀂾 Dikkatli ve titiz,
􀂾 Meslekî eğitim almış kimseler olmaları gerekir.
D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bu mesleklerdeki elemanlar; ülkemizde ağırlıklı olarak bulunan küçük çaplardaki
enstrüman yapım atölyelerinde iş bulabilirler, düşük maliyetlerle kendilerine ait atölye
açabilirler. Bu mesleğin sanatsal ve estetik duygulara hitap etmesi dolayısıyla mesleği icra
edenler, manevi olarak mesleklerinden haz alabilirler. Bu mesleğin kayda değer bir meslek
hastalığı yoktur.
E. İŞ BULMA İMKÂNLARI
Müzik aletleri yapımı alanından mezun olan kişi; Ağırlıklı olarak özel sektöre ait
küçük çaplı enstrüman yapım atölyelerinde, Müzik eğitimi ve enstrüman yapım kurslarında
çalışabilirler. Düşük maliyetlerle kendilerine ait iş yerlerini açabilirler.
F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Müzik aletleri yapımı alanı altında; Mızraplı halk müziği
enstrümanları yapımı, mızraplı sanat müziği enstrümanları yapımı, mızraplı batı müziği
enstrümanları yapımı ve yaylı enstrüman yapım dallarında eğitim verilmektedir.
Lisans düzeyinde; Meslek liseleri Müzik Aletleri Yapım bölümünden mezun olanlar
ÖSYM Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme sınavında ÖSYM’ce tespit edilen belli bir puan
barajını aştıktan sonra üniversitelerce yapılan özel yetenek sınavıyla lisans düzeyindeki
konservatuar, müzik aletleri yapım alanında eğitimlerine devam edebilirler.
Kamu sektöründe çalışanlar işçi statüsünde toplu iş sözleşmesine tabi olurlar.
Özel sektörde çalışanların ücreti kişi ile işveren arasında anlaşma ile belirlenir.
Ücret; bilgi, yetenek, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyleri göz önüne alınarak
değişkenlik gösterir. Tecrübe ve sanata olan yatkınlık ücret belirlenirken önem
kazanmaktadır.
Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve
meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları
açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla
açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve
her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim
sunmaktadır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Müzik Aletleri Yapımı alanında eğitim
verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından
dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

KAYNAK: http://www.megep.meb.gov.tr/

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat