Markatescilim
EĞİTİM İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER
• Ahlak, ruh ve görev bilinci yönünden çökmüş olan bir dünya, ancak ve ancak eğitimle,insan yetiştirmekle, insanlara erdemi öğretmekle kurtulur. Pestalozzi 

• Ana baba eğitilmiş olsalar, eğitilmiş çocuk doğurmak mümkün olurdu. Goethe 

• Benim eğitimli adam tarifim; doğru işi, yapılması gereken doğru zamanda ya pandır. Samimi olabilirsiniz ama bu yap tığınızın aptalca olmasını engellemez. C.F.Kettering 

• Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. Addison 

• Bir milletin yükselmesi, o millet içindeki kötülerin yok edilmesi ile değil, insanların ve bilhassa çocukların güzel eğitimiyle mümkündür. Diderot 

• Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. A.Einstein 

• Biz mi çocukları eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi? Sıgeirner 

• Bozgun nedir? Bozgun eğitimden başka bir şey değildir, daha iyi bir şeye doğru atılan ilk adımdır. B.Rahmi Eyüboğlu 

• Çocuk eğitiminde, çalışmalarınıza onları tanımakla başlayınız. J.J.Rousseau 

• Çocuklara iyi ve doğru eğitim vermek için, eğitim meselesini çocuksuz kimselere sormak gerekir. Richard Hugo 

• Devlet içinde gençliğin, eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez. Cicero 

• Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır; Eğitim görmüş güçlü bir irade, bunları daima aşar. Victor Pauchet 

• Eğer bir erkeği eğitirsen, bir kişiyi eğitmiş olursun. Bir kadını eğitirsen, tüm aileyi eğitmiş olursun. Afrika Özdeyişi 

• Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. B.Franklin 

• Eğitilmiş insanların umutları, bilgisizlerin zenginliğinden daha değerlidir. Demokritos 

• Eğitim, ana dizinden başlar; her söylenilen kelime, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Ballow

• Eğitim, bir insanı diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Braugham 

• Eğitim, ders vermek değildir. Bir bireyin iç yeteneklerini genişletme aracıdır. Nemoto 

• Eğitim doğrudan becerilerle ilgilidir, oysa öğretim insanı geliştirmekle ilişkili bir kavramdır. Hutchins 

• Eğitim; ekmek ve su gibi, toplumun en hayati ve mecburi ihtiyacıdır. Dante 

 • Eğitim görmüş bir halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. L.Brougham 

• Eğitim, hayran olunacak bir şeydir. Fakat zaman zaman şurası hatırlanmalıdır ki, bilmeye değer hiçbir şey öğretilemez. Oscar Wilde 

• Eğitim, her şeydir. Şeftali, bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış lahanadan başka bir şey değildir. Mark Twain 

• Eğitim; heykeltıraşın mermeri yontup şekillendirmesi gibi, insan ve toplumu şekillendirme ve şahsiyetlendirme sanatıdır. Edison 

• Eğitim, insan doğasına ve onun kanun larına önem vermelidir. Çünkü devletler gider, hükümetler kaybolur, fakat insan doğası kalır. Onun kanunları değişmez. Pestalozzi 

• Eğitim; insan ve dehayı geliştiren, ilahi sanatın adıdır. R.Şemsettin Sirer 

• Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. Goethe 

• Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir. Berry 

• Eğitim; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir. Ernest Renan 

• Eğitim; kabiliyetleri olgunlaştırır, ama vücuda getiremez. Voltaire 

• Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. Mark Twain 

• Eğitim; mutlular için bir süs, mutsuzlar için bir sığınaktır. Demokritos 

• Eğitim o kadar sihirlidir ki, nasıl değiştiğini anlamazsın. Knut Hamsun 

• Eğitim, okulda öğrenilen her şeyi unuttuktan sonra geriye kalan şeydir. B.F.Skinner 

• Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Emerson 

• Eğitim; öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir. Maria Montessori 

• Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Boileau 

 • Eğitim, tercihe bağlı olamaz. Townsend • Eğitim, yaşlılığın en iyi güvencesidir. Aristoteles 

• Eğitim; yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir. Horace Mann 

• Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların; kanatları var, ayakları yoktur. J.Joubert 

• Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkûmdurlar. Ziya Gökalp 

• Eğitimin amacı; doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. Galiani 

• Eğitimin amacı, insanlarda bulunan kabiliyeti geliştirmektir. Eflatun 

• Eğitimin amacı; insanları kötü alışkanlıklardan kurtarıp, onlara güzel ve yararlı alışkanlıklar kazandırmaktır. Pestalozzi 

• Eğitimin en şaşılacak yanı; onun sayesinde öğrendiğimiz gerçekler dışına çıkmama şeklinde gösterdiğimiz kuvvetli tutuculuktur. H.B.Adams 

• Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Montaigné 

• Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristoteles 

• Eğitimin sağlam olmasını isteyenler, köy hayatına yönelsinler. A.B.Alcoot 

• En çok hürriyet nerede ise, en çok eğitim oradadır. M.Audemars 

• Erkeğin de,kadının da eğitimi; birbiriyle münakaşa ettikleri zaman belli olur.? B.Shaw 

• Gerçek eğitim, kendinden en iyi vermekten geçer. M.Gandhi 

• Heykeltraşlık, bir taş yığını için ne ise, terbiye de insan için odur. Addison 

• Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz. Hz.Muhammed 

• İnsan eğitebilir olmaktan çıktığı zaman, gerçekten yaşlanmaya başlamış demektir. A.Grafefe 

• İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Cervantes 

• İnsanın eğitimi doğuşuyla başlar; insan konuşmadan, anlamadan önce eğitilir. J.J.Rousseau 

• İnsanları olgun ve ahlaklı hale getirme den, daha iyi bir dünya beklemeyiniz. Bunun için de her birimiz önce kendimizden başlayarak, sorumluluğu muzda onların eğitimi için çalışmalıyız. Ancak bunun da yöntemlerini öğrenmek, yapılacak ilk iştir. Marie Curie 

• İşsizliğe karşı en büyük silah, eğitimdir. Samuel Daniel 

• Öğrenimden kazancımız, daha iyi ve daha akıllı olmaktır. Montaigne 

• Öğretim, aklın gücünü geliştirir. Horatius 

• Öğretim sanatı; genç beyinlerin, sonradan kendilerini tatmin edecek olan tabii meraklarını uyandırmak içindir. A.France 

• Öğretim seferberliği, hükümetin ilk meselesi olmalıdır. Napoleon 

• Öğretilen şeyleri unutulduktan sonra geriye kalan, eğitimdir. B.F.Skinner 

• Öğretimin sırrı, öğrenciye saygı duymaktır. Emerson 

• Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin. Huang-Çe 

• Sadece iyi yetiştirilmiş bir insan, hatasını kabul edip sorunun kendisinde olduğunun farkına varabilir. B.Franklin 

• Tüm yaşam eğitimdir. Herkes öğretmen dir ve herkes sürekli olarak öğrencidir. Maslow 

• Ülkede ki ahlak bunalımının bir kaynağı da, anne ve babanın çocuk eğitiminde tuttukları yoldur. Namık Kemal 

• Yeteri kadar eğitime sahip olmalısınız ki, çevrenizde ki insanları gereğinden büyük görmeyesiniz. Fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitiminiz olmalı ki, onları küçük görmeyesiniz. M.L.Boren 

 • Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir. Buckle 

• Yurt müdafasının en emin ve en ucuz yolu, eğitimdir. Büchner 

• Yurdun imarı çocuk eğitimi ile başlar. Çocuklarını geleceğe hazırlamayan milletler esir olmaya, hatta yok olmaya mahkûmdurlar. A.Saip Ece
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.Detaylı bilgi
Tamam
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat