Sürdürülebilir Seattle Gençlik ve Eğitim

Lise mezuniyeti: Bu göstergeye ilişkin veride eksiklikler vardır.

Öğretmenlerin etnik çeşitliliği: Öğretmenlerin etnik çeşitliliği, yetişkin nüfusun etnik çeşitliliğine denk gelmektedir, ancak öğrenciler içindeki etnik çeşitliliğe denk gelmemektedir. Bu konuya ilişkin göstergenin nötr olduğu belirlenmiştir.

Sanat eğitimi: Bu konuya ilişkin veri yetersizdir.

Okullarda görev alan gönüllüler: 1996-1997 yıllarında öğrencilerin gönüllülerden aldığı yardım, 1992-1993 yıllarına oranla % 20 fazladır. Göstergeye ilişkin eğilim iyi yöndedir.
Genç suçlular: Suç oranı son yıllarda göreli olarak sabit düzeydedir. Bu göstergeye ilişkin eğilimin nötr olduğu düşünülmektedir.

Toplum hizmetlerinde gençlerin rol alması: Lise öğrencilerin neredeyse yarısı bu hizmetlerde rol almaktadır. Ancak verinin yetersiz olduğu düşünülmektedir.

Adalet: Diğer etnik gruplara göre hala göreli olarak yüksek olsa da, gençlik adalet sistemine konu olan Afrikalı-Amerikalı ve Yerel Amerikalı gençlerin oranı azalmaktadır. Bu göstergeye ilişkin eğilim iyi yöndedir.

Yetişkin okur yazarlığı: Washington Eyaleti’ndeki yurttaşların yaklaşık 1/3’ünün okuryazarlık düzeyi yetersizdir. Ancak bu göstergeye ilişkin verinin yetersiz olduğu düşünülmektedir.

Sever Boya KimyaKapat