Sürdürülebilir Seattle Çevre
Vahşi somon: Yerel vahşi somon 1980’lerden bu yana azalmaktadır; fakat son 6 yılda belli alt seviyelerde korunabilmiştir. Bu nedenle vahşi somon göstergesinin nötr sürdürülebilirlik eğiliminde olduğu düşünülmektedir.

Ekolojik sağlık: Bölge genelinde ekolojik sağlığın olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. Ancak veri yetersizliği söz konusudur.

Toprak erozyonu: Bulanıklık seviyeleri önceki seviyelere dönmüştür, ancak erozyon süreçlerinin karmaşıklığı insan etkisini anlamayı zorlaştırmaktadır. Bu göstergeye ilişkin eğilimler de nötr sınıfında yer almaktadır.

Yaya ve bisiklet dostu sokaklar: Veri yetersizliği söz konusudur.

Kentsel köyler yakınındaki açık alanlar: Bu göstergeye ilişkin veri yetersizdir.

Geçirgen olmayan yüzeyler: Drenaj alanının yaklaşık 1/3’ü yüzey suyunu geçirmemektedir. Ancak bu gösterge yetersiz veri sınıfında yer almaktadır.

TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. Kapat