SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER: UYGULAMA ÖRNEKLERİ Sürdürülebilir Seattle

Wheeler (2004, 91), Amerika’da 25’ten fazla kent için göstergeler geliştirdiğinden söz etmektedir. Yazar 1990’lı yılların başlarında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Seattle sürecini göstergeler konusunda en çok bilinen örnek olarak öne çıkarmaktadır. Bu yerel çaba içinde, bölgesel sürdürülebilirlik konusunda 20 temel gösterge üzerinde uzlaşı geliştirmek amacıyla, çok sayıda örgütten birkaç yüz lider bir araya getirilmiştir. Grubun 1993’te geliştirdiği liste, daha sonra çeşitli ana kategoriler altında toplanan 40 göstergeye çıkarılmıştır. Sürdürülebilir Seattle Koalisyonu’nun bölge için plan yapmaya yetkisi yoksa da, bu göstergelerin Seattle Kenti’nin 1996 tarihli Genel Planı üzerinde etkisi olmuştur. Bu süreç toplum-temelli gösterge geliştirmede bir model olarak uluslararası ölçekte de etkili olmuştur. 1996 yılında HABITAT II Konferansı’nda Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi, Sürdürülebilir Seattle’a Göstergelerde Üstünlük Ödülü vermiştir. Toplumun katılımı ile geliştirmiş olan olumlu ve olumsuz eğilimleri ortaya koyan 40 gösterge aşağıdaki tabloda verilmektedir:

 

Olumsuz yönde sürdürülebilirlik eğilimi

İyi yönde sürdürülebilirlik eğilimi

Nötr sürdürülebilirlik eğilimi

Yetersiz veri

· Üretilen ve geri dönüştürülen katı atık

· Yerel çiftlik üretimi

· Araç-mil yolculuğu ve yakıt tüketimi

· Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kullanımı

· Kişisel gelir dağılımı

· Sağlık harcamaları

· Temel ihtiyaçlar için gereken çalışma

· Yoksulluk içinde bulunan çocuklar

· Hava kalitesi

· Su tüketimi

· Kirliliği önleme

· Her dolar geliri başına kullanılan enerji

· İstihdam yoğunluğu

· İşsizlik

· Okullarda görev alan gönüllüler

· Adalet

· Seçmen katılımı

· Sanata halk katılımı

· Bahçecilik

· Vahşi somon

· Toprak erozyonu

· Nüfus

· Acil servis amacı dışında acil servisin kullanımı

· Konuta erişebilrilik

· Öğretmenlerin etnik çeşitliliği

· Genç suçlular

· Düşük kilo ile doğan çocuklar

· Astım nedeniyle çocukların hastaneye kaldırılması

· Kütüphane ve toplum merkezi kullanımı

· Algılanan yaşam kalitesi

· Ekolojik sağlık

· Bisiklet ve yaya dostu sokaklar

· Açık mekanlar

· Geçirgen olmayan yüzeyler

· Topluma yeniden yatırım

· Lise mezuniyeti

· Yetişkin okur yazarlığı

· Sanat öğretimi

· Toplum hizmetlerinde gençlerin rol alması

· Komşuluk

Tablo 3-Sürdürülebilir Seattle Sürecinde Belirlenen Göstergeler

 

Yukarıda belirtilen göstergeler açısından Seattle’da ne durumda olduğu, kentin çeşitli boyutlarıyla şu şekilde ilişkilendirilmiştir (Sustainable Seattle, Indicators of Sustainable Community,http://www.sustainableseattle.org/Programs/RegionalIndicators/1998IndicatorsRpt.pdf, Erişim tarihi: Kasım 2007):

Sever Boya KimyaKapat