Markatescilim
Kentleşme ve Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma tartışmaları içinde son derece önemli bir alandır. Enerji verimliliği konusu, kuşkusuz ki pek çok sektörle kesişen önemli bir konudur. Enerji ve kentleşme kesişimi söz konusu olduğunda; ulaşım, sanayi ve binalarda kullanılan enerji anlaşılmaktadır. Elbette ulaşım ve sanayi büyük miktarlarda enerji tüketmektedir. Ancak binalarda enerji tüketiminin çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Örneğin Avrupa’da toplam enerjinin % 40’ı binalarda harcanmaktadır. Aydınlanma, ısınma, soğutma, evlerde, işyerlerinde, eğlence tesislerinde sıcak su talebi nedeniyle, ulaşım ve sanayide olduğundan çok daha fazla enerji tüketilmektedir .

Kentleşme sektöründe enerji verimliliğinin önemi göz önünde bulundurularak Avrupa Birliği’nde atılan önemli bir adım, 2002 yılında çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Hakkında Direktif’tir (Directive 2002/91/EC of The European Parliament and of The Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings). Üye ülkelerin bu direktifi Ocak 2006 tarihine kadar ulusal mevzuatlarıyla bütünleştirilmesi gerekmektedir. Sözü edilen Direktif, Avrupa genelinde bina standartlarının enerji kullanımını en aza indirecek şekilde oluşturulmasını ön görmektedir. Buna göre,

  • Tüm Avrupa ölçeğinde yerel iklim koşullarını gözeterek binalarda enerji performansını hesaplayan genel bir metodoloji uygulanacaktır.
  • Üye ülkeler tarafından enerji performansı için minimum standartlar belirlenecketir. Bu standartlar hem yeni binalara, hem de mecut büyük binaların yenilenmesinde kullanılacaktır. Bu standartların çoğu mevcut veya planlanan Avrupa normlarına dayandırılacaktır.
  • Bir bina sertifikasyonu sisteminin oluşturulması; bina sahipleri, kiracılar ve kullanıcalar açısından enerji tüketimi düzeylerini daha görünür/anlaşılır hale getirecektir.
  • Buhar kazanları ve havalandırma sistemlerinin minimum hacimleri aşıp aşmadığı, enerji verimliliği ve sera gazı salınımları açısından düzenli biçimde denetlenecektir .
  • Enerji Verimliliği Direktifi binaların sertifikasyonunu öngörürken, bir yapıyı oluşturan tüm unsurları dikkate almaktadır. Yapıda kullanılan malzeme, yalıtım, havalandırma, ısıtma ve aydınlatma ile birlikte, bina içinde kullanılan elektrikli araçlar, tasarım ve binanın yer seçimi enerji verimliliğinin yükseltilmesinde hesaplamalara dahil edilen unsurlardır.
TelcisanKapat