Avrupa Kıtasının Sürdürülebilir Mekansal Gelişmesi için Rehber İlkeler

Bölgesel Planlamadan Sorumlu Bakanlar Konferansı (CEMAT),  Avrupa Konseyi’nin bu alandaki etkinliklerinin teknik ve politik yönlendirici organıdır. Konferans, 1970 yılından itibaren, her iki ya da üç yılda bir, üye ülkelerin konuyla ilgili bakanları düzeyinde toplanmaktadır. CEMAT, 2000 yılında Hannover’de yaptığı 12. toplantısında Avrupa Kıtasının Sürdürülebilir Mekansal Gelişimi İçin Rehber İlkeler’i benimsemiştir..

Konsey’in temel amaçlarından biri insan haklarının ve demokrasinin korunmasıdır. Üretilen ortak strateji ve politika belgeleri, aslında temel amaçların sağlanmasına hizmet etmektedir. Avrupa Kıtasının Sürdürülebilir Mekansal Gelişimi İçin Rehber İlkeler’de de insan haklarının ve demokrasinin “mekansal boyutu” vurgulanmaktadır. Bakanların tanımladığı mekansal gelişim politikalarının amacı, insanlar için kabul edilebilir yaşam standartlarına ulaşmaktır.

Belge’de üye ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıklara işaret edilerek, Konsey’in karar verme organı olan Bakanlar Komitesi’ne sosyal strateji belirleme sorumluluğu verilmiştir. Mekansal gelişme politikası, Avrupa Kıtası’nın sürdürülebilir ve dengeli gelişmesini destekleyerek aslında bu sosyal stratejiye hizmet edecektir .

Avrupa Kıtasının Sürdürülebilir Mekansal Gelişimi İçin Rehber İlkeler kapsamında tarif edilen pek çok ilke arasında, Avrupa’da Sürdürülebilir Kalkınma İçin Planlama Politikasının İlkeleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

1. Bölgelerin daha dengeli sosyal ve ekonomik gelişmesi ve rekabetin artırılması ile bölgesel uyumun desteklenmesi
2. Kentsel fonksiyonların meydana getirdiği gelişmenin teşvik edilmesi ve kent-kır arasındaki ilişkiyi geliştirilmesi
3. Daha dengeli erişilebilirliğin desteklenmesi
4. Bilgiye erişimin geliştirilmesi
5. Çevresel zararın azaltılması
6. Doğal kaynaklar ve doğal mirasın korunması ve geliştirilmesi
7. Kalkınmanın bir faktörü olarak kültürel mirasın geliştirilmesi
8. Güvenliği korurken enerji kaynaklarının geliştirilmesi
9. Yüksek nitelikli, sürdürülebilir turizmin güçlendirilmesi
10. Doğal afetlerin etkilerinin sınırlandırılması

Sever Boya KimyaKapat