Avrupa Kentsel Şartı

Avrupa Kentsel Şartı

Avrupa Kentsel Şartı, 1992 yılında kabul edilmiştir. Şart diğerlerinden farklı olarak merkezi hükümetlerin değil yerel yönetimlerin imzasına açılmıştır. Türkiye'de henüz anlaşmayı imzalayan bir belediye olmamıştır. Şart’ta dört temel konu vurgulanmaktadır:

  • Fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi,
  • Mevcut konut stokunun iyileştirilmesi,
  • Yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların yaratılması,
  • Toplumsal kalkınma ve halk katılımının özendirilmesi.

Şart, Avrupa Konseyi’nin temel özgürlükler ve insan haklarının korunması genel ilkesini göz önünde bulundurarak, kentsel gelişmenin niteliksel boyutlarını vurgulamakta ve yaşam kalitesini dikkate almaktadır. Şart’ta, ölçekleri farklı olsa bile sorunları genel de aynı olan Avrupa kentlerinde hemen uygulanabilecek evrensel yol gösterici ilkeler tanımlanmaktadır . 

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat