Sürdürülebilir Kentleşme - Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi’nin temel organlarından biri olan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel ve bölgesel yönetimleri temsil etmektedir. Bir başka deyişle, Kongre, Avrupa Konseyi’nde, Avrupa belediyeleri ve bölgelerinin sesi olmaktadır. Yerel yönetimlerle işbirliğini sağlamakla görevli Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde, her yıl, Avrupa’nın belediye başkanlarıyla yerel yönetim temsilcileri bir araya gelmekte, sorunlarını uluslararası düzeyde tartışmakta ve gelişmeleri ülkelerinde değerlendirmektedirler.

Yerel halkın idari ve siyasi mekanizmalarda daha iyi temsil edilmesini gündemine alan Kongre’nin temel hedefleri arasında; yerel ve bölgesel yönetimlerdeki etkinliği geliştirmek;  belediyeler ve bölge yönetimleri arasında işbirliğini özendirmek; yerel ve bölgesel demokrasinin gelişimini izlemek; hemşehri girişimlerini geliştirmek; bölgesel ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek yer almaktadır .

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, kentsel ve bölgesel gelişme konusunda üye ülkeler için ortak strateji belgeleri üretmiştir. Mekansal gelişimin fiziksel, sosyal, ekonomik ve yönetsel boyutlarına yönelik olarak geliştirilen bu belgeler arasında, Avrupa Bölgesel ve Mekansal Planlama Şartı (1983), Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (1985), Avrupa Kentsel Şartı (1992), Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımlarına İlişkin Avrupa Şartı (1992), Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Hayata Katılımlarına İlişkin Sözleşme (1997), Avrupa Bölgesel Yönetimler Özerklik Şartı Taslağı (2002), Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2003) öne çıkmaktadır. 

Sürdürülebilir mekansal gelişme yönünde stratejiler, henüz bu isimle anılmaya başlanmadığında dahi, Konsey’in daha 1980’li yılların başlarında ürettiği belgelerde görülmektedir.

1983 yılında kabul edilen Avrupa Bölgesel ve Mekansal Planlama Şartı’nın temel amaçları şu şekilde belirlenmiştir :

  • Bölgelerde dengeli sosyo-ekonomik gelişme,
  • Günlük yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
  • Doğal kaynakların rasyonel yönetimi,
  • Çevrenin ve ulusal arazilerin korunması.

 

Avrupa Konseyi’nde kabul edilen belgeler arasında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Avrupa Kentsel Şartı sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması açısından daha kapsamlı belgeler olarak özellikle önem taşımaktadır. Bu belgelerin yanı sıra, Avrupa bölgesel planlamadan sorumlu bakanların Hannover’de yaptığı konferansta kabul edilen Avrupa Kıtasının Sürdürülebilir Mekansal Gelişimi İçin Rehber İlkeler (2000) belgesinin ise, tüm Avrupa kıtası için planlamaya rehberlik edecek ilkeleri ortaya koyan ilk resmi belge olduğu belirtilmelidir.

Ozan MakinaKapat