Sürdürülebilir Kentler Programı
Odak • Kentsel Çevre Planlama ve Yönetimi yaklaşımları, teknolojiler ve know-how. • Kentsel Çevre Planlama ve Yönetiminde kapasite geliştirme altyapısı-daha geniş etki için alt bölge kaynaklarını kolaylaştırma. Yaklaşım • Kentsel çevreye öncelik veren yerel kapasiteleri güçlendirme. • Kentsel Çevre Planlama ve Yönetimi aktivitelerinin yenilenmesini ve büyümesini etkinleştirme. • Kentsel Çevre Planlama ve Yönetimi desteği için güçlü kurumları harekete geçirme. Hedef • Belediyeler ve yerel ortaklar Bağış ve teknik destek • BM-Habitat, UNEP, UNDP, ILO, Dünya Bankası, Hollanda, Japonya, Fransa, Danimarka ve İngiltere’den çoklu ve ikili dış destek Şema 1-Sürdürülebilir Kentler Programı Programın aşağıdaki konularda itici güç olacağı düşünülmüştür: • Kentsel gelişm stratejilerine geniş çaplı paydaş katılımı • Katılımlı sorun çözme süreçleri • Yerel kaynakları ve yüklenimlerini harekete geçirme • Kurumlar için daha iyi uygulamalara öncülük edecek kapasite geliştirme çerçevesi • Kent planlama ve yönetimine çevresel kaygıları dahil etme • BM Çevre Programı’nın Gündem 21 misyonunu; Habitat Gündemi’nin, Kentler ve Diğer İnsan Yerleşimleri Deklarasyonu’nun ve Milenyum Deklarasyonu’nun çevresel bileşenini kent düzeyinde uygulama.
TelcisanKapat