Sürdürülebilir Kentler Programı (The Sustainable Cities Programme-SCP)

Sürdürülebilir Kentler Programı, 1990 başlarında, kentsel çevre planlama ve yönetiminde kapasite geliştirmek için  BM-Habitat ve BM Çevre Programı birlikteliği ile kurulmuş bir harekettir. Programın hedefleri kent yerel yönetimleri ve onların ortaklarıdır. Geniş bir katılım tabanında kurulmuştur. Şu anda Sürdürülebilir Kentler Programı ve kardeş programı Yerel Gündem 21 (Localising Agenda 21) 30 ülkede yürütülmektedir. İkinci aşaması 2002-2007 dönemini kapsamaktadır .

 

Programın aşağıdaki konularda itici güç olacağı düşünülmüştür:

  • Kentsel gelişm stratejilerine geniş çaplı paydaş katılımı
  • Katılımlı sorun çözme süreçleri
  • Yerel kaynakları ve yüklenimlerini harekete geçirme
  • Kurumlar için daha iyi uygulamalara öncülük edecek kapasite geliştirme çerçevesi
  • Kent planlama ve yönetimine çevresel kaygıları dahil etme
  • BM Çevre Programı’nın Gündem 21 misyonunu; Habitat Gündemi’nin, Kentler ve Diğer İnsan Yerleşimleri Deklarasyonu’nun ve Milenyum Deklarasyonu’nun çevresel bileşenini  kent düzeyinde uygulama.

 

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat