Habitat II İnsan Yerleşimleri Konferansı

1996 yılında İstanbul’da düzenlenen BM Habitat II İnsan Yerleşimleri Konferansı’nda (Kent Zirvesi) Habitat Gündemi oluşturulmuştur. Gündem’in “Herkese yeterli konut sağlanması” ve “Kentleşen dünyada sürdürülebilir yerleşmeyi gerçekleştirmek” ana hedefleri, “sürdürülebilir kalkınma” kavramının temel insan haklarından kentsel haklara uzanan geniş bir çerçevede ele alınması gereğinin altını çizmektedir.

 

Habitat ilkelerinin yaşama geçirilmesinde en güçlü mekanizma olarak Yerel Gündem 21 gösterilmiştir. Habitat Gündemi’nde, “sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temelinin demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, katılımcı ve halka hesap veren yönetimler olduğu” belirtilerek “yönetişim” ilkesinin temel çerçevesi çizilmiştir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat