İtikâfın Şartları
İtikâfın Şartları 

İtikâfın sıhhati için şu şartların bulunması gerekir: 
  • İslâm: İtikâfa giren kimse Müslüman olmalıdır. 
  • Akıl: Deliler itikâf yapamazlar. 
  • Niyet: İtikâfa niyet etmek gerekir. 
  • İtikâf, mescitte veya mescit hükmün-deki bir yerde yapılmalıdır. İçinde cemaatle namaz kılınan herhangi bir mescitte itikâf yapı-labilir. Büyük camilerde yapılması daha faziletlidir. Kadınlar da kendi evlerinde mescit edinilen bir odada itikâfa girebilirler. 
  • Vacip itikâfta, oruçlu bulunmalıdır. Müstehap itikâflar için oruç şart değildir. İtikâf için buluğ, erkeklik, hürriyet şart değildir.
TelcisanKapat