FİTRE SADAKASI

FİTRE SADAKASI 
 • Fitre sadakasının vacip kılınması, orucun farz kılındığı yıla rastlar ki, zekâtın farz kılınmasından öncedir.
 • Fitre sadakası, ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçları hariç, nisap miktarı malı bulunan ister çocuk ister deli her Müslüman için verilmesi vacip olan bir sada-kadır. 
 • Fitre sadakasında, mal üzerinden bir yıl geçmesi veya nema (artma) şartı aranmaz. Bu malların para veya ticaret malı olması da şart değildir. Bu kişilerin üzerlerine kurban kesmek de vaciptir. 
 • Fitre sadakası, Ramazan Bayramı’nın birinci günü fecrin doğuşundan itibaren vacip olsa da, bundan önce veya bundan sonra da verilebilir. Bayramdan sonraya bırakılması ile bu sadaka düşmez, kaza edilmesi gerekir. 
 • Nisap miktarı mal, fitre sadakasının vücubundan sonra telef olsa bile fitre düşmez. Zekât ise böyle değildir.
 • Ramazanda bir özür sebebiyle oruç tutamayan kimseye de fitre sadakasını vermek vaciptir. Hasta, yolcu ve takatsiz kalmış ihtiyar gibi...
 • Nisaba malik olan bir kişi hem kendisi, hem bunak ve mecnun olan evladı, hem küçük yaşta olan çocukları ve hem de hizmetinde bulunan köle ve cariyeleri için fitre sadakasını vermekle yükümlüdür. 
 • Bir kimse, zevcesinin, anne-babasının, büyük çocuğunun iznini alarak onların adına fitre verebilir. 
 • Fitre sadakası dört cins maldan belli bir miktarda verilir. Fitre sadakası için buğday, arpa, üzüm ve hurma birer değişmez ölçüdür. Bunların yerlerine kıymetlerinin verilmesi de caiz, hatta daha faziletlidir. 
 • Fitre sadakası, zekât gibi niyet edilerek fakirlere temlik şekli ile verilir. Yemek ikramı şeklinde verilemez. Bu niyet, malı ayırırken yapılabileceği gibi, fakire verirken de yapılabilir. Ancak fakire bunu verirken fitre olduğunu söylemek gerekmez. 
 • Bir kimse, fitresini bir fakire verebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtabilir. Fakat bir fitre, birkaç kimseye verilemez.
Ozan MakinaKapat