FİDYE

FİDYE 

  • Fidye, tutulamayan orucun yerine verilen bir bedeldir. Üzerinde ramazan orucunun kazası bulunan bir kimse iyileşme ümidi olmayan bir hastalık veya aşırı yaşlılık vb. bir sebepten dolayı ömrünün sonuna kadar bu orucu tutamayacaksa, tutamadığı her gün için fidye verir. 
  • Fidye, fakir bir kimseyi sabah ve akşam doyuracak kadar olan bir günlük yiyecektir. Bu, bir fitre sadakasına eşittir. 
  • Üzerinde fidye borcu olan bir kimse, bunu hayattayken ödeyemezse malından verilmesi üzere vasiyet etmesi gerekir. Bu şekilde fidye verilmesini vasiyet edip ölürse, malının üçte birinden fidye verilir. 
  • Vasiyet etmeden ölürse, mirasçıları malından fidye verip vermemekte serbesttir.
  • Fidye vermek, ramazan ayından kazaya kalan oruçlara ve nezir oruçlarına mahsustur. 
  • Fidye, ramazanın başında verilebileceği gibi, sonra da verilebilir.
  • Fidye, birçok fakire verilebileceği gibi, bir fakire de verilebilir.


Ozan MakinaKapat