Oruç Keffareti
Oruç Keffareti 

 • Oruç keffareti, ramazanda bir özür bulunmaksızın belli şartlar içinde orucunu bo-zan bir mükellefin, bir köle azat etmesidir. Bunu bulamazsa veya gücü yetmezse, arka arkaya kesintisiz olarak (hicrî aylardan) iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmezse altmış fakire (sabah-akşam) yemek yedirir. Bu sırayı takip etmek gereklidir. 
 • Oruç keffareti yemek yedirmekle olabileceği gibi, yiyeceği aynen verip temlik etmekle de olur. 
 • Bir fakire altmış gün sabah-akşam yahut yüz yirmi sabah veya yüz yirmi akşam yemek yedirmek de yeterlidir.
 • Yine, bir fakire iki ayda her gün ya aynen veya kıymet olarak birerden altmış fitre sadakası verilmesi de yeterlidir. Fakat bir fakire bir günde topluca verilecek altmış fitre miktarı, yalnız bir günlük fitre yerine geçer.
 • Keffaretin iyi hal sahibi olan fakirlere verilmesi daha faziletlidir. Keffaret bedeli gayr-i müslim fakirlere verilemez. 
 • Keffaret orucunun peş peşe tutulması zorunludur. Onun için bu oruca başlayan kimse, ara vermeden iki ay oruç tutar. Keffaret orucu tutan kimse ister kendi isteği ile ister bir özürden dolayı (seferîlik gibi) orucu bırakırsa o güne kadar tutulmuş olan oruçlar nafile yerine geçer ve keffaret orucuna yeniden başlaması gerekir. Bundan yalnızca hayız özrü müstesnadır. Adet günleri kesinti sayılmaz. Ancak lohusa olma hali kesintidir, bir özür sayılmaz. 
 • • Ramazan orucunun veya muayyen bayram günlerinin araya girmesi de, keffaretin arka arkaya olmasına engeldir. 
 • • Keffaret hususunda, keffaret ödeyecek kimsenin ödeme zamanındaki haline bakılır. Ödeyici, keffaretin gerektiği zamanda zengin iken, bunu ödeyeceği zaman fakir düşmüşse, oruç tutar. Fakat daha orucunu bitirmeden tekrar zenginleşirse köle azat etmeye güç kazansa, köle azat etmek suretiyle keffareti yerine getirmesi gerekir. 
 • • Keffaret orucuna, kamerî (hicrî) aylardan birinin başlangıcında başlanırsa, ayın ilk günü esas alınır. Böylece tam iki ayın geçmesiyle oruç keffareti tamamlanmış olur. Fakat ayın başında oruca başlanmazsa, birinci ay üçüncü aydan tamamlanarak otuz gün hesap edilir. İkinci ay ise, ayın başı alınarak oruca devam edilir. Bu, iki İmam’a göredir. İmam Âzam'a göre, bu takdirde tam altmış gün oruç tutmak gerekir, aybaşına bakılmaz. 
 • • Bir kimse, bir ramazan içinde veya birkaç ramazan’da özürsüz olarak birkaç defa kasten orucunu bozmuş olsa, bunlardan dolayı yalnız bir keffaret öder.
 •  • Keffareti yerine getirdikten sonra tekrar keffaret gerektirecek bir şey yaparsa, bundan dolayı yeni bir keffaret gerekir. Birinci keffaret yeterli olmaz. Ama keffaret, oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı vacip olmuşsa, keffareti ödemeden bir başka gün tekrar cinsel ilişkide bulunursa o vakit bunlara ayrı ayrı keffaret gerekir. 
 • • Keffaret orunun gerekli olduğu durum-larda altmış güne ilaveten bir gün de kaza orucu tutulur.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat