Konya Şeker enerji üretiyor
Şeker enerji üretiyor
Üreticileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek amacıyla tarımsal AR-GE çalışmalarına önem veren Konya Şeker, 5 yıl önce başlattığı kanola üretimi deneme çalışmalarını başarıyla sonuçlandırdı


Konya Şeker’in başaralı çalışması sonucu, ülke tarımının gelişmesine ciddi anlamda katkı verecek olan kanola üretimi, arpa, buğday ve şeker pancarı gibi ürünlerin dışına çıkmayan Konya Ovası’nın kaderini değiştirecek bir ürün olma yolunda ciddi adımların atılmasına vesile oldu. Konya Şeker, bir yandan ülkemizin yağ ihtiyacının karşılanması ve diğer taraftan da üreticileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirerek daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla yağlık bitki üretimi için düğmeye bastı ve dünyanın değişik ülkelerinden getirilen 128 değişik türdeki kanola bitkilerini tarlalarda denemeye başladı. 5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu, Konya Ovası’nın toprak yapısı ve iklimine uygun, soğuğa dayanıklı, verimli ve yağ oranı bakımından yüksek 3 çeşit kanola üretimi gerçekleştirildi.
Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, kanola gibi yağlık bitkilerin özellikle Orta Anadolu’da üretime katılmasının ve verim açısından da destek vermesinin arzu edilen bir gelişme olduğunu belirterek, kanola üretiminin bir yıl öncesine kadar laboratuvar ve deneme ortamlarında yapıldığını söyledi. Konuk, “Geçen yıl Tömek Köyü’nde gerçekleştirdiğimiz kanola ekimi ve hasadı sonucunda birim alandan istediğimiz verimi almada olumlu gelişmeler yaşanıyor. Verim alma konusunda nihai sonuca ulaştığımız anda üreticilerimize sözleşmeli ekim yaptırmaya başlayacağız” dedi.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, yağlık bitkilerin Konya Şeker bünyesinde bulunan Tarımsal AR-GE Müdürlüğü tarafından uzun süren deneme çalışmaları sonunda özellikle Konya Ovası’nın toprak yapısı ve iklimine uygun çeşitlerin yetiştirildiğini ve sonuçlarının da başarılı olduğunu vurguladı. Konuk, ayrıca tarıma elverişli veya kullanılmayan tarım arazilerinin tamamında kanola üretiminin yapılması halinde ise bugün tükettiğimiz 10 milyon ton motorinin dört katı, yani 40 milyon ton mazotu tarımsal yoldan elde edebileceğimizi söyledi. Bu arada, geçen yıl Tömek Köyü’nde gerçekleştirilen kanola üretiminin başarıyla sanuçlanmasının ardından, bu yıl Konya’nın değişik bölgelerinde de sözleşmeli kanola ekimi yaptırıldı. Tarımsal AR-GE Müdürlüğü tarafından Cihanbeyli bölgesindeki demostrasyon tarlasında gerçekleştirilen kanola ekimi çiftçilere gezdirildi ve ürünün özellikleri yerinde anlatıldı. Bu yıl yağışların da iyi gitmesi sonucu Cihanbeyli bölgesindeki kanola ekili tarlaya hiç su verilmediği bildirildi.
                                                                                                                                                        Merhaba 12 Mayıs 2009
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat