Yerden Isıtma Sistemleri

Yerden Isıtma Sisteminin Avantajları

Yerden ısıtma sisteminde duvarları iç yüzeylerinin daha sıcak olmasından dolayı ışıma hararet kazançları daha yüksektir. Zaten insan bedeni en epey ışıma birlikte ısınma ihtiyacını karşılar.İnsan bedeni çoğunlukla 1- bir,5 m. yükseklikteki hava sıcaklığından etkilenir. Bu sistemin uygulandığı mahallerde soğuk hava cereyanlarının ve de pencere birlikte dış kapılardan hava sızıntısı daha az olacağından konforlu 1 ortam elde edilmiş olunur.

Yerden ısıtmanın uygulandığı mahallerde döşemeye serilen yalıtıcı strafor ve naylon branda ideal 1 ilave hararet yalıtımı olduğu gibi eşdeğer zamanda ses yalıtımını da sağlar. böylelikle katlar arasındaki ses iletimi azalmış ve daha konforlu 1 ortam sağlanmıştır. Mekanlardaki temizlik işleri daha kolay yapılabilmektedir.

Mikroorganizmalar kuru zeminde pek üreyemezler. Bu nedenle de hastane gibi yerlerde yerden ısıtma sistemi özellikle öğüt edilmektedir. Radyatörlü sistemde ise hava mesken içerisindeki sirkülasyondan dolayı yüksek sıcaklıktaki radyatör yüzeylerinden geçerken ısınır. Isınan havanın nemi azalır ve kurur.

Bu şartlardaki hava ise afiyet açısında pek elverişli değildir. Ya o mekanın nemlendirilmesi veya mekanın havalandırılması gerekir. Nemlendirme işlemi için ilave cihazlara gereksinim duyulacağından maliyet artacaktır. Havalandırmada ise yer sıcaklığı genellikle değişeceğinden hem afiyet hem de ekonomi yönünden elverişli değildir. Hava dolaşımı hızlandıkça mekanın konfor şartlarını sağlamak zor olacaktır. Yerden ısıtma sistemlerinde çoğunlukla 0,1m/s.den daha yavaş hava dolaşımı söz konusudur. Bu hızdaki hava sirkülasyonunda toz ve mikrop dolaşımı en alt seviyededir. Bu özelliğinden dolayıdır ki hastaneler,kreşler,koğuşlar,düşkünler yurdu ve bakım evlerinde alternatifsiz 1 çözüm haline gelmiştir.

Yerden ısıtma sisteminde bütün an 1 dairede 1 kollektör dolabı ve birkaç ağızlı kollektör bulunmaktadır. Bu sayede bütün oda modülasyonu ayrı vana birlikte denetim edilebildiğinden ihtiyaca göre bağımsız ve bütünüyle o dairede yaşayan sakinlerin isteğine göre kolaylıkla ayar yapma imkanı bulunur. böylelikle hem güç tasarrufu hem de iyi 1 konfor sağlanmış olur. buna ilave olarak duvar sıcaklıkları daha yüksek olduğu için oda sıcaklığı (Ta) daha az mesela 14 0 C başlar. Bu ise hesaplarla belirlenen hararet yükünün daha olmasını sağlayacaktır.

Isı kaynağı bi şekilde çevreyi kirletmeyen güneş enerjisi, bundan sonra güç,termal su ve hararet pompası gibi güç kaynaklarının kullanılabilir olması afiyet yönünden son aşama ehemmiyet arz etmektedir.

2-Enerji Tasarrufu

Yerden ısıtma sistemi birlikte mekanlarda homojen 1 hararet dağılımı sağlanır. Odalar arasındaki sıcaklık farkları da azdır. Klasik sistemlerde görülen tavanda hararet birikmesi bu sistemler için söz konusu değildir. Bu nedenle 1-1,5 m kadar yükseklikteki sıcaklık konfor değerinden daha düşük,mesela 180 C kabul edilebilir.Homojen hararet dağılımı ve yavaş hava dolaşımı,infiltasyon hararet kayıplarını büyük ölçüde azaltır.Isı yapı bina elemanlarında depolandığı için yapı konforu ani sıcaklık düşüşlerinden,aşırı soğuk günlerden çok etkilenmez.Klasik sistemlerde olduğu gibi hararet yükü hesaplarında aşırı soğuk günlerin dikkate alınmasına gerek yoktur.

Mekanlardaki konfor sıcaklığı kabaca, ortalama duvar yüzey iç sıcaklığı birlikte yer sıcaklığının aritmetik ortalaması bi şekilde ifade edilir. Döşemeden ısıtmada, duvarlar homojen ısınır ve sıcaklık farkları daha azdır. Hem de diğer sistemdekine oranla daha sıcaktır. Bundan dolayı da yerden ısıtmada konfor koşulu daha kolay sağlanabilmektedir.

Dış hava sıcaklığının değişmesi, dolayısı birlikte mekandaki ısıtma ihtiyacını da değiştirecektir. şayet hararet ihtiyacı azalmış ise ısıtma suyu ısısı, mekana dağılmadan ya daha soğuk odalara giderek o mahalleri ısıtacak veya kazana geri dönecektir. Yerden ısıtmada toplam ısıtma kapasitesinin yaklaşık % 60ı ışıma %40ı ise taşınma birlikte gerçekleşir.

3-Mimari Avantajları:

Klasik sistemlerdeki ısıtıcı eleman, tesisat borusu, irtibat parçası gibi göze hoş gelmeyen ve kullanım alanını sınırlayan bu çeşit malzemeler yerden ısıtma sistemlerinde yoktur. Bundan dolayı da kullanılan hacimlerde %5 lik 1 tasarruf sağlanır. Yerden ısıtmada kullanılan kollektör 1 dolap birlikte kolayca gizlenebilir.

4- Uygulama ve Bakım Kolaylığı:

Ağır kütleler olmadığından malzeme nakli ve döşenmesi som aşama kolaydır. Örnek olması açısından şöyle 1 rakam verebiliriz; 4 karakter 1 ekip günde 250-300 m2 lik ısıtma yüzeyini döşeyebilmektedir. Klasik sistemlerde olduğu gibi çok sayıda kolon yoktur. Bu nedenle de kolonların çekilmesi daha az zaman alacaktır. Döşemede kullanılan PPRC ve PEX boruları normal işletme şartlarında uzun ömürlüdür. Bu borular imalat hatasına karşı firmamızca 50 sene garantilidir. Bu borularda kireçlenme, paslanma ve çap daralması olmadığı için bakım gerektirmez. Sistemin hava yapma ihtimali daha azdır. Hava yaptığında ise, kollektörden ya elle veya otomatik purjör birlikte sistemdeki hava alınır. öğüt edileni otomatik purjördür.

Her 1 parkurdaki basınç kaybının diğerlerine yakın olmasına dikkat edilmelidir. Bu olumsuzluk basınç düşürücü vanalar kullanılarak giderilebilir. Bu ise ilave 1 yatırım maliyetini beraberinde getirecektir.

Klasik sistemlerdeki gibi duvarlarda kirlenme olmadığından genellikle badana ve boya yapma ihtiyacı yoktur.

5- Ekonomik Avantajları

Borularda dolaşan sıcak su 50 0 C civarlarında olduğundan lazım enerjinin karşılanmasında farklı alternatifler sunulabilir. lazım güç bütün türlü akaryakıt elektrik, hararet pompası,termal su ve güneş enerjisi kaynaklarından sağlanır. Döşemelerde kullanılan strafor sayesinde hararet kaybı en alt seviyeye indirilmiştir. Uygulamada yaklaşık %30 güç tasarrufu sağlanır. Kullanılan boruların uzun ömürlü oluşu, kireç tutmaması ve paslanmaz oluşundan dolayı bakım masrafları hayli düşüktür.

6- Geniş Uygulama Sahası :

Yerden ısıtma sistemlerinin epey geniş uygulama sahası bulunur. Uygulama sahasından çoğu şunlardır; ev binalar,okul,hastane,cami spor salonu,film havaalanı,tiyatro,futbol sahası,fabrika,kar ve buz eritme,havuz,hamam,sera,yol,köprü ve hemzemin geçitlerdir.

2-YERDEN ISITMA SİSTEMİNİN DEZAVANTAJLARI:

1-Isı ihtiyaçlarının epey yüksek olduğu mekanlarda yerden ısıtma sistemini kullanmamak ya da takviyeli kullanmak gerekmektedir. Burada hudut kıymet 120kcal/m2h olmalıdır. şayet hararet kaybı bu değeri aşıyor ise ilave 1 yalıtım birlikte bu sistem uygulanabilir.

1- İnşası bitirilmiş ve kullanılmakta olan binalarda uygulama yapılması halinde kaplama malzemesinin sökülmesi hem vakit almakta hem de ilave 1 maliyet getirmektedir. buna ilave olarak kapı ve eşiklerin tekrardan düzenlenmesi gerekecektir.

3-Döşeme altında kalacak boruların kalitesi epey iyi olmalıdır. Aksi takdirde 1 arıza karşısında değiştirilmesi hayli zor ve masraflıdır. Bunun için termoplastik boruların güneş ışığına maruz bırakılmaması ve açık havada altı aydan çok bekletilmemesi gerekir. Özellikle borunun sıcaklık ve basınç dayanımı DIN normlarına elverişli olmalıdır. Bu konuya ait geniş veri ileriki konularda verilmiştir.

4- Isıtma suyu gidiş / dönüş sıcaklık farkı klasik sistemlerde 20 0 C iken yerden ısıtma sistemlerinde on 0 C dir. Bundan dolayı su debisi daha çok olmak zorundadır. Debinin daha çok olması ise dolaşım pompası ve ana kolon boru çapını tesirler.ama bununla ile kolon ve vana sayısının klasik sisteme oranla epey az oluşu 1 avantajdır.

5-Bu sistemde modülasyon ve kollektör yeri baştan iyi hesap edilmelidir. Çünkü bütün ikisinin de mekan değiştirilmesi söz konusu değildir. Bunun için ilk tasarımın tecrübeli elemanlarca ve bilgisayar programı yardımıyla yapılması öğüt edilir.

Kaynak:www.makaleler.com
Ozan MakinaKapat