SENTETİK ETİL ALKOL


SENTETİK ETİL ALKOL

Dünyada üretilen etil alkolün büyük bir kısmı aslında petrol türevidir. Önemli bir petrokimyasal ürün olan etilenin hidrolizi ile kolayca üretilebilir. Üretimi esnasında ortaya çıkan ara ürün olan dietil sülfat kanserojen özelliktedir.

Dünyada yıllık 2 milyar ton üretimi vardır. Daha çok endüstriyel solvent olarak kullanılır.

Biyoetanol ve sentetik etanol kimyasal olarak birbirlerinden farklı değillerdir (C2H5OH). Tek farkları karbon atomunun farklı izotoplar şeklinde bulunmasıdır. Sentetik etanol fosil kaynaklı hammaddeden gelirken, biyoetanol muasır bir hammaddeden üretilmektedir.  Arkeolojide ve fosil çalışmalarında da kullanılan radyokarbon zaman belirleme ile doğal olarak oluşmuş karbon izotopu karbon 14 tespit edilerek zamanımıza ait madde ile karşılaştırılır. 

Sentetik Etil Alkolün gıda endüstrisinde kullanılmamasına dair en temel neden bünyesinde bulunan gayr-i safiyetlerdir. Bu konudaki kaynaklar alıntıları ile birlikte aşağıdadır.  

 1. “Synthetic ethanol manufactured from ethylene should not be used for the production of  alcoholic beverages due to impurities”

  Aetiology of oral cancer: alcohol

  G.R. Ogden, A.J. Wight

  Department of Dental Surgery and Periodontology, Dental Hospital and School, University of Dundee,

  Dundee, Scotland, UK

 2. “In general the beverage industry has agreed not to use synthetic ethanol, manufactured from ethylene, fort the production of alcoholic beverages due to presence of impurities”


       Human cancer: epidemiology and environmental causes

Yazar: John Higginson, C. S. Muir, Nubia Muñoz

Edition: illustrated

Yayınlayan: Cambridge University Press, 1992

TelcisanKapat