Atıktan enerji eldesi
Atıktan enerji eldesi
Cuma, 06 Mart 2009

Image Sizlerle rüzgar ve güneş konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapılagelen toplantıları paylaşmıştım. Geçen hafta olan son toplantıda, atıktan enerji konusunda ilgili resmi erk, üniversiteler ve ticari uygulayıcılar bir araya geldi. Bakan Dr. M. Hilmi Güler'in başkanlığındaki toplantıda, ormansal, tarımsal ve hayvansal atıklar ile çöpten elektrik-ısı eldesi başlık idi. Çalışmalar Bakan Danışmanı Halil Toker tarafından yürütülüyor. Toker ve çalışma grubunun işi çok. Kolaylıklar dilerim.

 

Bu toplantılar, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çalışmaları ve yeşil elektrik için belirlenecek alım fiyatı öncesinde oldukça önemli. Rüzgar, su, güneş ve biyokütle kaynaklarımız değerlendirilmek üzere bekliyor. Saptanacak fiyatlar merak konusu. Bazı şehir öyküleri konuşuluyor. Yenilenebilir kaynağa göre farklı fiyatlar olacağı zikredilmekte. Umarım biyoelektrik fiyatı, yatırımcıların önünü açacak değerde olur.

Yakından izleyenlerin bildiği üzere, ülkemiz elektrik üretim lisansları işletme ve uygun bulunan kapasite değerlerinde biyoelektrik artık yerini aldı. Çöp gazı ve biyogaz santrallerine ciddi bir yatırım ilgisi mevcut. Yanı sıra orman ve tarım atıkları da gündemde.

Biyokütle kaynakları içinde atıklar önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu atıklardan geleneksel ve dönüşüm süreçleri ile biyoyakıt teknolojisinde yararlanmak mümkündür. Böylece, ısınma, pişirme, şebekeye bağlı veya şebeke dışı elektrik üretimi kullanımları gerçekleştirilmektedir. Şebeke dışı uygulamalar kırsal kesimde evlerde veya köy tipi küçük şebekelerde mümkündür. Daha büyük oranda elektrik üretiminde, doğrudan yakma, biyogaz üretimi ve biyokütlenin gazlaştırılarak kullanım teknolojileri öne çıkmaktadır.

Biyogaz üretiminde hızlı bir artış öngörmekteyim. Henüz az sayıda ama güzel örnekler var. Yerel yönetimlerin çöpten enerji eldesine yaklaşımları, bu konunun da hızlı büyümesine neden olabilir. İstanbul ve Ankara uygulamalarının diğer belediyelerimize örnek olmasını dilerim. Gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim.Enerjinize ve çevrenize iyi bakınız değerli okuyucularım.
 
 
Filiz Karaosmanoğlu / petroturk.com'dan alıntıdır.

TelcisanKapat