Kağıt Terimleri Sözlüğü,İngilizce-Türkçe
Kağıt Terimleri Sözlüğü,İngilizce-Türkçe

A


Absolute pressure/temperature Mutlak basınç/sıcaklık
Absorbent paper Absorblayan kağıt
Absorption Absorpsiyon/Absorplama, içine alma/emme, içinde tutma
Accept Aksept/kabul edilen harman, temiz hamur
Acid-free paper Asitsiz kağıt
Active alkali Aktif alkali
Additive Katkı maddesi
Adhesives Yapışkanlar
Adsorption Adsorpsiyon, yüzeye alma, yüzeyde tutma
Aeration lagoon Havalandırma lagünü
Aeration tank Havalandırma tankı
Aerobic process Havalandırmalı proses
Agglomeration Aglomerasyon, toplanma/yığılma
Agitator Karıştırıcı
Air bubble mark Hava kabarcık izi
Air-cushioned head box Hava yastıklı dizayna sahip basınçlı hamur kasası
Air cushioned foils Hava yastıklı folyolar
Air dry weight % 90 kuruluktaki ağırlık
Air pad headbox Havalı hamur kasası
Air permeability Hava geçirgenliği/porozite
Air relief valves Hava boşaltma ventilleri
Air-dried paper Hava kuruluğunda kağıt
AKD (Alkyl Ketene Dimer) size Tutkal maddesi (Alkil Keten Dimer)
Alum Şap (aliminyum sülfat)
Aluminum sulfate (alum) Al2(SO4)3.14H2O veya .18H2O veya ikisinin karışımı
Annual available hours Yıllık mevcut zaman
Anti foaming agent köpük önleyici madde / kimyasal
Anti slime agent Şlaym/bakteri önleyici (kimyasal) madde
Applicator roll Tatbik valsi
Approach flow system Hamur kasasına hamur besleme ve dağıtım sistemi; özellikle fan pompası döngüsüne işaret eder ve makine bütesi ile hamur kasası arasındaki ekipmanları içerir (başlıca seviye kasası, gramaj vanası, fan pompası, temizleyiciler, basınçlı elekler, hamur kasası).
Approach piping Hamur kasasına hamur besleme ve dağıtma borusu
Apron (bottom lip) Hamur kasasının cetvel ağzı alt dudağı
Art paper/board Sanat kağıdı, mat veya parlak kağıtlar
(matt/uncoated or glossy/coated/glazed) (kuşeli veya perdahlı)
Ash content Kül Miktarı
Aspen (American HW for SGW) Bir tür Kavak/Toz ağacı (sert odun)
Asphalt (bitumen) paper Asfaltlanmış, bitümlü kağıt
Attraction/repulsion Çekme/itme
Autocopy or autocopying paper Otokopi veya otokopya kağıdı
Automatic tail feeding Otomatik kağıt besleme

B


Backing roll Karşı vals, destek valsi
Bag paper (sack) Kraft torba kağıdı
Bagasse fiber Şeker kamış elyafı
Bagasse Bagas; şeker kamışı cibresi/posası
Ball bearings Bilyalı rulmanlar
Ball valves Bilyalı vanalar/ventiller
Balsam fir (SW for SGW) Köknar (yumuşak odun)
Balsam poplar (HW for chem. pulp) Kavak (sert odun)
Bank paper/bond paper Banka kağıdı, bono, değerli evrak kağıdı
Banknote paper Banknot veya para kağıdı
Bark boiler Kabuk yakma kazanı
Bark choppers Kabuk yongalayıcılar
Bark peeling machines Kabuk soyma makineleri
Bark Kabuk
Barker Kabuk soyucu
Barking drum Kabuk soyma tromeli
Base paper for coating Kuşeleme için astar/baz kağıdı
Basis weight, grammage Gramaj
Bearing housings Rulman yatakları
Bearings Yatak ve rulmanlar
Beater Hollander, elyafları öğüten kesikli çalışan bir ekipman
Beating Dövme/öğütme
Beating/refining Dövme/öğütme, inceltme
Beech Kayın (sert odun)
Belt drives kayışlı tahrikler
Bible paper Kutsal kitap veya kuran kağıdı
Bill paper Fatura kağıdı
Binding agents Bağlayıcı maddeler
Birch Huş/Betula ağacı (sert odun)
Black Liquor Siyah Likör
Bleach Plant Beyazlatma tesisi
Bleached kraft Beyaz kraft
Bleaching agents Beyazlatma maddeleri
Blend chest Karıştırma bütesi
Blind-drilled & grooved roll Kör delikli ve tırtırlı, yivli vals
Blotch Kirlilik
Blotting paper Emici (absorban) kağıt, kurutma kağıdı
Blow box Üfleyici kasa
Blow Tank Boşaltma Tankı
Blowdown Basınç düşürmek için gaz bırakma
Blue dye Çivit boyası
Board glazing calendars Karton perdahlama kalenderleri
Board spools Karton bobinleri / masuraları
Bogus Taklit/imitasyon
Boiler scale solvent Kazan taşı çözücüsü / sökücüsü
Bone dry weight % 100 kuru, rutubetsiz ağırlık
Bone-dried paper Kemik kuruluğunda kağıt
Book binding board Kitap ciltleme kartonu
Book paper Kitap kağıdı
Box board Kutu kartonu
Break ends Kopma uçları
Break frequency Kopma sıklığı
Breaker-stack Ofset pres
Breaking length Kopma uzunluğu
Breast Roll Göğüs Valsi
Brightness Parlaklık (Beyazlık)
Bristol Board Bristol Karton
Brochure board Broşür kartonu
Broke Döküntü
Broke pulper Döküntü pulperi
Brown stock washing Esmer hamur/selüloz yıkama
Building board İnşaat mukavvası / kartonu
Bulkiness Hacimlilik
Bulky printing paper Hacimli baskı kağıdı
Bulky Hacimli, kabarık, şişkin
Burst Patlama
Burst Strength Patlama Mukavemeti
Butterfly valve Kelebek vana
By-product Tall-oil, alkol gibi yan ürün


C

Cable isolating paper Kablo izolasyonu için kağıt
Cable spinning paper Kablo sarma kağıdı
Cable yarn kablolar için kağıt ip
Calendar paper Takvim kağıdı
Calender Kalender
Calender bearings Kalender yatakları, rulmanları
Calender stacks Kalender istifleri
Caliper, Thickness Kalınlık
Cane/sugar cane/bagasse Şeker kamışı veya şeker kamışı posası
Cantilevered press section Konsollu/dirsekli pres kısmı
Capilar Kapiler
Carbon paper Karbon kağıdı
Carbon paper Karbon kağıdı, kopya kağıdı
Carbonless paper Karbonsuz kağıt
Carboxymethylcellulose (CMC) Karboksi metil selüloz
Cardboard for congratulation card Tebrik kartı kartonu
Cardboard for folders Dosyalık karton
Carrier Board Taşıyıcı, taşıma amaçlı karton (CUK, CNK, SUS)
Carrier rope installations Taşıyıcı ip değişimi/takılması
Carrier ropes Kağıt taşıyıcı ipler
Cartridge shell paper Kartuş kağıdı
Cast coated paper/board Parlatılmış kuşe kağıt/karton
Caustic Extraction Tower Kostik Ekstraksiyon Kulesi
Causticity Kostisite
Causticizers Kostikleştiriciler
Causticizing or caustification plant Kostifikasyon tesisi
Causticizing sludge reburning plant Kostifikasyon çamurunu yakma tesisi
Caustik soda Kostik soda, sodyum hidroksit (NaOH)
Caustik Kostik/alkalin kimyasallar
Cedar Sedir Ağacı (yumuşak odun)
Cellophane bags Selofan torbalar
Cellulose (C6H10O5)n ; n=600-1500 Selüloz (kimyasal yapı itibariyle); glukoz şekerinin polimeri
Cellulose film Selüloz film
Cellulose paper Selüloz kağıdı, selüloz bazlı kağıt
Cellulose wadding diapers Selüloz yastığından çocuk bezleri
Cellulose wadding for bandage Bandaj (pansuman) için selüloz yastığı
Center roll Merkezi vals
Centrifugal cleaners (centricleaners) Santrifüj temizleyiciler
Centrifugal screens Santrifüj elekler
Ceramic covers Seramik kaplamalar
Chalk Tebeşir
Chemical Pulp Kimyasal selüloz
Chemical recovery plant Kimyasal geri kazanma tesisi
Cheque paper Çek kağıdı
Chest Büte, tank
Chill cast rollers Dökme demir valsler
China clay Kaolin, kuşe maddesi
Chip Yonga
Chipboard Eski kağıttan yapılmış kalın karton
Chipper Yonga makinesi, yongalayıcı
Chippers Yongalayıcılar
Chlorine Tower Klor kulesi
Chlorine-and-acid-free-paper Klorsuz ve asitsiz kağıt
Chromo board Kromo karton
Chromo duplex/triplex board Kromo dupleks/tripleks karton
Chromo paper Kromo kağıt (kuşeli kağıt)
Cigarette filter crape paper Sigara filtresi için krepe kağıt
Cigarette filter paper Sigara filtre kağıdı
Cigarette paper Sigara kağıdı
Clarifier Çöktürme havuzu, durultucu
Clay-Kaolin Kaolin
Cleaner Kliner, temizleyici, kum tutucu
Clothing changes Elek-keçe değişimi
CMC (Carboxy Methyl Cellulose) Bağlayıcı, kesiflendirici, iç mukavemet artırıcı
Coagulation Koagülasyon/pıhtılaşma, topaklaşma
Coated Natural Kraftboard (CNK) Kuşeli doğal / esmer kraft kartonu
Coated Paper or Paperboard Kuşe kağıt veya karton
Coated Recycled Chipboard (CRB) Eski kağıttan yapılmış kalın kuşeli karton
Coated Unbleached Kraftboard (CUK) Kuşeli esmer kraft kartonu
Coating Kuşeleme
Coating base paper Kuşe baz kağıdı
Coating clay Kaplama, kuşeleme kaolini
Coating color Kuşe boyası
Coating kitchen Kuşe karışımı hazırlama ünitesi (kuşe mutfağı)
Coating kitchen Kuşe mutfağı
Coating machine Kuşe makinesi
Coating pigments Kuşeleme pigmentleri
Cockle Buruşuk, kırışık, üniform olmayan
Coiled tubes Serpantin boruları
Cold sealing paper Soğuk conta (sızdırmazlık) kağıdı
Color Boyar madde/boya/renklendirici
Composite roll cover Kompozit vals kaplaması
Cones & shells of refiner Rifaynerin iç (bıçak) ve dış (kabuk) donanımı
Conical refiner Konik rifayner
Consistency / concentration Kesafet / konsantrasyon, sulu hamurdaki % elyaf miktarı
Construction paper Konstrüksiyon kağıdı
Container board Konteyner, kutu kartonu
Container board Konteynır karton
Continuous forms paper Bilgisayar (yazıcı) kağıdı
Control & switch panels Kontrol ve ayar panoları
Converting Kesim, ambalaj ve paketleme
Conveyor belts Taşıyıcı bantlar
Cooling cylinders Soğutma silindirleri
Copper paper Bakır kağıdı
Copper-plate board Bakır levha kartonu
Copy paper Kopya kağıdı
Copying / photocopy paper Fotokopi kağıdı
Copying tissue paper Tişu / tül kağıt (reprografi için)
Core Mihver boru
Core board Mihver boru kartonu
Corrosion preventive paper Korozyon önleyici kağıt
Corrugated base paper Oluklu mukavva için baz kağıt
Corrugated board Oluklu mukavva/karton
Corrugated board (A/B/C/E-flute) Oluklu mukavva (A/B/C/E-dalgalı)
Corrugated board boxes Oluklu mukavva kutular
Corrugated board folding boxes Oluklu mukavva katlanır kutular
Corrugating medium Oluklu mukavva ara kat
Cosmetic tissues Kozmetik tişu kağıtları
Cotton linter (long fiber) Pamuk linteri (uzun elyaf)
Cotton straw (short fiber) Pamuk sapı (kısa elyaf)
Couch pit thickeners Gauç büte teksiflendiriciler
Couch pit Elek altı kuyusu/havuzu
Couch roll Gauç valsi
Counter roll paper Kasiyerler için rulo kağıdı
Coupling (gear couplings) Kaplin (dişli kaplinleri)
Cover board Kapak kartonu
Crape base paper Krepe baz kağıdı (krepaj için baz kağıt)
Crape toilet paper Krepe tuvalet kağıdı
Craped paper for towels Havlu için krepe / kreplenmiş kağıt
Craping cylinders/machines Krepleme silindirleri/makineleri
Crepe paper Krepe (buruşuk şekil verilmiş) kağıt
Cross cutters Arzani makaslar, ebat kesim makineleri
Cross cutting knives Arzani makas/ebat kesim bıçakları
Cross direction Makine enine yön
Cross-linked Çapraz-bağlı
Cross-machine shrinkage variation Enine kağıt büzülme değişimi
Crown controlled roll Bombe kontrollu vals
CSF (Canadian Standard Freeness) Hamurun serbestlik derecesini ölçme yöntemlerinden biri (Kanada yöntemi); şoper ile ters orantılıdır (400 CSF = 32 SR)
CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp) Yarı kimyasal yarı mekanik (kemi termo mekaniksel) hamur
Culled paper Kesinti/döküntü kağıt, ıskarta
Cup board Bardak kartonu
Curl Kıvrım, büklüm, dalgalı, damarlı
Cutter Kesici
Cutting machine knives Kesme makinesi bıçakları
Cyclon Siklon
Cylinder board machines Yuvarlak elekli karton makineleri
Cylinder grinding machines Silindir taşlama makineleri
Cylinder mould Karton makinesi yuvarlak eleği

 

D


Damp sheet Yaş kağıt
Dandy roll Egütör valsi
DC motors Doğru akım motorları
DCS (Distributed Control System) Dağıtılmış proses kontrol sistemi
Debarker Kabuk soyucu
Debarking Kabuk soyma
Debris Kirlilik, rejek, kıymık/talaş
Deckle Kağıt makinesi çerçevesi
Deckle straps Kenar kılavuzları
Decor paper Dekor kağıdı
Decorative corrugated board Dekoratif oluklu mukavva
Deculator / Deaerator Dekülatör (hamurdan hava giderici)
Deed paper Senet (döküman) kağıdı
Defibrator vats Defibratör havuzları
Defibrator Defibratör (elyaf açıcı)
Deflaker Deflaker (elyaf topaklarını açıcı)
Defoamer Köpük söndürücü
Deinking Mürekkep giderme
Deinking agents Mürekkep giderme maddeleri/kimyasalları
Deposit Kirlilik, birikim, depozit
Design capacity Dizayn kapasitesi
Design speed Dizayn hızı
Digester Pişirme kazanı
Dilute fiber suspension Seyreltik elyaf süspansiyonu
Dirt build-up Kirlilik birikimi
Disintegrators Desintegratörler (elyaf açıcılar)
Disc refiner Disk rifayneri
Disk filter Polidisk filtre, elyaf geri kazanma eleği
Disperger (fine deflaker) Disperger (ince deflaker), ince elyaf açıcı
Disperser Disperser; çalışması disk rifaynere benzer bir ekipman
Dispersion Dağıtma; kirlilik, safsızlık ve yapışkanları eski kağıt hamurunda görünmez yapma işlemi
Distortion Düzensiz elyaf yerleşmesi
Distributor rolls Dağıtma/distribütör valsleri
Doctor Raspa
Double disc refiner Çift bıçaklı disk rifayneri
Double-felted nip press Çift keçeli pres
Downgraded tonnage Iskarta, kalite-harici tonaj
Downtime Duruş süresi
Drainage Dranaj/süzülme
Drainage aids Dranaj yardımcı maddeleri
Drawing cartridge Resim kağıdı
Dregs Tortu
Drilled press roll Oyuklu/delikli pres
Drive roll Tahrik valsi
Drive Side Tahrik kısmı
Drum de-barker Tromel
Drum Tambur
Drum filter Tambur filtre/elek, elyaf geri kazanma eleği
Dryer Kurutma silindiri
Dryer bars Kurutucu barları
Dryer fabric roll Kurutma keçesi valsi
Dryer fabric tension Kurutma keçe gergisi
Dryer fabrics Kurutma keçeleri
Dryers section Kurutma partisi
Dye Boyar madde/boya

 

E


Electrical drive system Elektrikli tahrik sistemi
Electrostatic charge Elektrostatik yük
Enzyme-converted Enzim ile değiştirilmiş
Eucalyptus Ökaliptus
Evaporators Evaporatörler, (siyah likör) buharlaştırıcıları
Even-sidedness Düz yüzeylilik, homojen taraflılık, kağıdın her iki tarafının homojen olması
Extended nip press Genişletilmiş nipli pres


F


Fabric press roll Elekli pres
Fabric (wire fabric or dryer fabric) Fabrik; elek-keçe malzemesi (plastik)
Felt Keçe
Felt (transfer) roll Keçe (sevk) valsi
Felt-sided Keçe izli
Fiber Elyaf / lif
Fiberizer (~ deflaker) Elyaf açıcı; deflakere benzer bir ekipman
Fiber bonding Elyaf bağlanması
Fiber dispersion Elyaf açma/dispersiyonu
Fiber distribution Elyaf dağılımı
Fiber fractionation Elyaf sınıflandırma; hamuru veya selülozu belli elyaf özelliklerine göre sınıflandırma ve akışları ayırma işlemi
Fiber orientation Elyaf yönlenmesi/oryantasyonu
Fibril Fibril, elyafın daha incesi, kılcal elyaf
Fibrillation Elyafların rifaynerde öğütülerek daha ince, yassı ve saçaklı hale getirilmesi, elyaf bağlanmasını güçlendiren bir yapıya kavuşturulması
Filler Dolgu maddesi
Film press Film pres
Filter grade paper Filtre kağıdı
Fine Toz elyaf, elyafın daha küçüğü
Fine & coarse screening İnce & kaba eleme
Finishing area İkmal salonu
Fir Göknar (yumuşak odun)
Flax Keten; odun-harici ama odunumsu sap elyaf kaynağı bir bitki
Floating top/bottom roll Yüzer üst/alt vals
Flocculation Flokülasyon, kümeleşme, yumaklaşma
Flow distributors Akış yayıcıları/distribütörleri
Flow nozzle Akış nozul/büze
Flow spreaders Akış yayıcılar/dağıtıcılar
Fluting Fluting; oluklu mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında kullanılan ve genellikle eski kağıttan yapılan karton
Foam agents Köpük söndürücüler
Folding Katlama/katlanma
Folding Box Board (FBB) Katlanır kutu kartonu; alt ve üst katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamuruna dayalı çift kuşeli karton
Folding endurance Katlanma sayısı
Formation Formasyon; elyaf dağılımına ilişkin ve elyafların safiha oluşturma kalitesini gösteren bir kavram
Former Former; safiha oluşturucu
Forming Formasyon/safiha oluşturma
Forming board Formasyon kasası
Forming fabric Formasyon eleği
Fourdrinier Uzun elek
Freeness Hamurun serbestlik derecesi; hamurdan yapılmış bir safiha numunesinin suyu bırakmaya, suyun akışına/dranajına karşı gösterdiği direnç ile ilgili bir kavram (hamur ne kadar serbest ise, suyun dranajı o kadar kolay olur)
Fresh water Temiz / taze su
Furnish Kağıt harmanı, hamuru oluşturan hammaddeler

 

G


Gate roll size press Geçiş valsli tutkal pres
Gear reducer Dişli redüktör
Gloss Perdah/Glos
Grainy formation Buğday görünümlü formasyon
Green liquor Yeşil likör
Grey chipboard Eski kağıttan yapılmış kalın gri karton
Grinders Şlayferler/odun öğütücüler
Grinder stones Şlayfer taşları
Grits İri taneli kumlar
Grooved roll press Yivli / kanallı / oluklu pres
Groundwood pulp Odun hamuru (mekaniksel hazırlanmış hamur)
Guide roll Yönlendirme valsi, regüle valsi
Gum Zamk
Gypsum (Calcium sulphate) Alçı (kalsiyum sülfat)

 

H


Hardwood, Deciduous Sert odun, kısa elyaflı odun, geniş yapraklı ağaç
Head box Hamur kasası
Head box slice lip Hamur kasası cetvel dudağı
Heated press rolls Isıtmalı pres valsleri
Heated top chill cast roller Isıtmalı üst çelik döküm valsi
Heavy liquor Kalın likör (mahlül)
Hemicellulose Hemiselüloz; glukoz, galaktoz gibi 5 farklı şekerin polimeri
Hemp Kendir; odun-harici uzun elyaf kaynağı bir bitki
Hemp bast fiber pulp Elyaf kendir selülozu
Hemp whole stalk pulp Sap kendir selülozu
High angle conical refiner (Claflin) Yüksek açılı Klaflin konik rifayner
High loaded roll presses Yüksek yüklü vals presleri
Hood Havbe; kağıdın kurutulmasını sağlayan ve kurutulurken kağıttan çıkan sıcak buharın uzaklaştırıldığı / geri kazanıldığı kapalı bölüm
Hydrocyclone Hidrosiklon / Sentrikliner
Hydrofoil Hidrofolyo; yaş kısımda uzun elek altına yerleştirilen ve elekten süzülen suyu uzaklaştırmada / sıyırmada kullanılan bir malzeme
Hydrofoil assemblies Hidrofolyo elemanları
Hydraulic headbox Hidrolik dizayna sahip basınçlı hamur kasası
Hydrophilic Hidrofilik; suyu seven, yapısına su alan
Hydrophobic Hidrofobik; hidrofilik tersi, su iten
Hydropulper Hidropulper (Bkz. Pulper)

 

I


Impingement drying Yüksek jet hızlı havalı kurutma
Impregnated board Emprenye karton
Impulse drying İki-vals tek-nipli kurutma
Infeed system İçeri besleme sistemi
Internal sizing İç tutkallama

 

J


Jordan refiner Jordan marka konik rifayner
Jute Jüt; odun-harici ama odunumsu sap elyaf kaynağı bir bitki

 

K


Kenaf Kenaf; odun-harici ama odunumsu sap elyaf kaynağı bir bitki
Knots Düğümler, boğumlar
Kraft liner Kraft liner (layner)
Kraft liner board Kraft layner karton; esmer selülozdan üretilen ve genellikle oluklu mukavva kutu yapımında kullanılan karton
Kraft paper Kraft kağıdı
Kraft sack paper Kraft torba kağıdı; esmer selülozdan üretilen ve genellikle çimento torbası yapımında kullanılan

L


Laid dandy roll Döşeli egütör valsi
Landfill Katı atık sahası
Latex / Latice Lateks (sentetik polimer), iç mukavemet reçinesi
Ledger grades Defter-i kebir / defter kağıt türleri
Light Scattering coefficient Işık saçınım katsayısı
Lignin Lignin; odunun yapısında elyafların birbirine kenetlenmesini sağlayan ve başlıca birbirine bağlı fenil propan birimlerinden oluşan, kimyası oldukça kompleks, amorf, yüksek polimerizasyon derecesine sahip kimyasal madde
Lime (CaO) Kireç, kalsiyum oksit
Lime milk (Ca (OH)2) Kireç sütü, kalsiyum hidroksit
Lime mud (CaCO3) Kireç çamuru, kalsiyum karbonat
Lime mud thickener Kireç çamuru teksiflendirici
Lime stone (Ca) Kireç taşı, kalsiyum
Liner board Layner karton (112-439 g/m2, std. 205 g/m2)
Linter Linter, pamuk elyafı
Linter pulp Linter selülozu
Linting Elyaf tüylenmesi / tülermesi, yolunması
Liquid Packaging Board (LPB) Sıvı ambalaj kartonu; üst katı beyaz, alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez kuşeli karton
Log Tomruk, kütük
Long fiber Uzun elyaf
Lost time Kayıp zaman
Low angle conical refiner (Jordan) Düşük açılı Jordan konik rifayner
Luminescent pigments Luminesant pigmentler
Luminescent Işık veren, parlaklık artıran
Lump breaker roll Topak / yumru kırıcı vals
LWC (light-weight coated) Hafif kuşeli kağıt

 

M


Machine chest Makine bütesi
Machine direction Makine boyuna yön
Machine drive Makine tahriki
Machine hood Makine çatısı/havbe
Machine runnability Makine rantabilitesi
Machine speed Makine hızı
Machine width Makine genişliği
Manifold Manifold; dağıtıcı, borular takımı
Manifold distributor (Flowspreader) Akış dağıtıcı; hamur akışını hamur kasası veya makine eni boyunca üniform bir şekilde dağıtan, çok borulu ve geri sirkülasyonlu hamur giriş kanalı (Bkz. Tapered inlet manifold)
Maple Akçaağaç
Marking press Markalama presi
MCC (Motor Control Center) Motor kontrol merkezi
Mechanical Pulp Mekanik hamur, odun hamuru
Metering blade Bıçaklı tutkal presi
M.G. (Machine Glazed) paper Makine perdahlı kağıt
M.G. cylinder (Yankee) Kağıdın tek yüzüne perdah vermede kullanılan yanki silindiri
Miscellaneous operating lost time Diğer işletme kayıp zamanı
Moisture content Nem muhtevası
Multiply formers Çok katlı oluşturucular

 

N


Newsprint Gazete Kağıdı
Nip Kağıdın valsler/silindirler arasında preslendiği çizgisel hat
Nip loading Nip yükü
Nipco (press) roll Bölgesel kontrollu pres valsi
No-draw single tier dryer Çekişsiz tek keçe hatlı kurutucu
Non-rewetting felts Tekrar ılatmayan keçeler
Non-woven felts Sentetik/plastik elek ve keçeler
Non-wood pulp Odun-harici elyaflardan üretilen selüloz
NSSC Pulping Nötral Sülfit Yarı Kimyasal Selüloz Üretimi
Nutrients Besi maddesi

 

O


Oak Meşe (sert odun)
OCC (old corrugated container) Eski oluklu kutu
OMG (old magazine) Eski magazine
One-sidedness Tek yüzeylilik
Onion skin paper Pelür kağıt
ONP (old newspaper) Eski gazete kağıdı
Opacity Opaklık
Open draws/free draws Açık çekiş
Open/Closed draw press Açık/Kapalı çekiş presi
Overall machine efficiency Genel makine verimliliği

 


P


Paper carrying roll Kağıt taşıyıcı vals
Paper Machine Kağıt Makinesi
Paperboard Karton
Particle board Sunta, mika
PAA (Poly Acryl Amide) resin İç mukavemet reçinesi; sentetik polimer
PAE (Poly Amide Epichlorohydrin) resin Yaş mukavemet reçinesi
Perforated rolls (rectifier rolls) Delikli valsler
pH Adjustment pH Ayarlamasì
Pick-up deckle Pick-up yatağı
Pick-up lifting device Pick-up kaldırma tertibatı
Pigment Pigment/boya maddesi
Pine Çam (yumuşak odun)
Piping Boru donanımı
Pitch Zift
Pitch control Zift kontrol
Plain press Düz silindirli pres
PLC (Programmable Logic Controller) Programlanabilir akıllı kontrol cihazı / kontrolör
Pneumatik Pnömatik
Pocket humidities Kurutucular arası cep rutubetleri
Pocket ventilation Kurutucular arası cep ventilasyonu
Pocket ventilators Cep ventilatörleri
Polydisk (filter) Polidisk filtre, elyaf / toz elyaf geri kazanma eleği
Pope reeler Ana mal sarıcı/Tampon
Poplar Kavak
Poplar & aspen Kavak & kavak/toz ağacı
Porosity Porozite
Pregelatinized Starch Önceden jelatinleştirilmiş nişasta
Press nip Press nip
Press section Pres partisi/kısmı
Pressurized headbox Basınçlı hamur kasası
Primary arm Birinci kol/dirsek
Primary Clarifier Ön çöktürme havuzu, ilk durultucu
Primary/secondary 1.Kademe/2.kademe
Printing press Matbaa makinesi, baskı presi
Process monitoring Proses izleme/gözleme
Production capacity Üretim kapasitesi
Puddle size press Havuzlu/havzeli tutkal pres
Pulp Selüloz (kimyasal), hamur / kağıt hamuru
Pulp machine Teksif/selüloz makinesi
Pulper Pulper/Hamurlaştırıcı; selüloz, eski kağıt veya döküntü/ıskarta kağıtların sulu ortamda elyaflara ayırıldığı karıştırıcılı bir tank
Pulsations Pulsasyonlar
Pump Pompa

 

R


Rag Papers Paçavra kağıtları (pamuk, keten vb.)
Ream 480 veya 500 sayfalık kağıt topu
Recovery Furnace (Boiler) Soda Kazanı, kimyasal geri kazanma kazanı
Rectifier roll Rektifiye valsi; hamur kasası içinde akış düzensizliklerini ve turbulans yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için elyaf açıcı olarak işlev gören delikli vals
Recycled fiber Geri kazanılmış/döndürülmüş elyaf
Reducer Redüktör, hız düşürücü
Reed Kamış
Reel Mal sarıcı / tampon
Reel spool magazine Bobin makara deposu
Reel spools Mal sarıcı bobinleri, makaraları
Refiner Rifayner, öğütücü; hamur/selüloz öğütücü; üretilecek kağıt türüne göre elyafların inceltilip saçaklandırılarak veya kesilip kısaltılarak uygun hale getirildiği alet
Refining Hamuru/selülozu öğüterek kağıt yapımına uygun hale getirme
Reject Rejekt
Remoisturizing spray system Nemlendirici sprey sistemi
Resin Reçine / sakız
Retention aid Retansiyon / tutunum artırıcı madde
Retention Retansiyon / tutunum
Rider roll baskı valsi (bobbin makinesinde)
Roll Vals
Roll covering / coating Vals kaplama
Rosin Çam sakızı/reçine
Rotary Lime Kiln Döner Kireç Fırını
Roughness Kağıdın pürüzlülüğü, kabalığı
Rubber covering (of rolls) Valslerin kauçuk malzeme ile kaplanması
Runnability/runability Rantabilite, verimli çalışabilirlik, işletilebilirlik: Bir kağıdın kağıt makinesinden ve nihai işlem (converting), kesim, ambalaj ve paketleme işlemleri veya matbaa/baskı preslerinden kopmadan geçme kabiliyeti

 

S


Salable tonnage Satılabilir tonaj
Saveall system Elyaf geri kazanma sistemi
Scheduled maintenance Planlı bakım
Schopper-Riegler (SRo) Şoper; hamurun serbestlik derecesini ölçme yöntemlerinden biri (Alman metodu); CSF ile ters orantılıdır (400 CSF = 32 SR)
Screen basket Elek basketi/sepeti
Screening Eleme; hamur/selüloz içindeki kirlilik ve safsızlıkları, rejekleri hamurdan ayırma/uzaklaştırma işlemi
Seal Salmastra, sızdırmazlık contası
Seal pit Salmastra su kuyusu/deposu
Secondary clarifier Son çöktürme havuzu
Secondary fiber Atık kağıt elyafı
Serrated slice Tırtıllı/yivli, testere dişi gibi profile sahip cetvel ağzı
SGW Pulping Mekaniksel selüloz üretimi
Shake Sarsma/sallama/çalkalama
Shear Kesme gerilimi
Sheet fluttering Kağıt çalkanması
Sheet formation Safiha oluşumu/formasyonu
Shive Ufak parça/kıymık
Shoe press Geniş tabanlı/pabuçlu pres
Short fiber Kısa elyaf
Shreds Parçalanmış eski kağıt parçaları
Shrinkage Büzülme
Single nip roll Tek nipli vals
Single stack calender Tek istifli kalender
Size pick-up Tutkal tutunumu
Size press Tutkallama presi
Sizing Tutkallama
Slaker Kireç Söndürücü
Slice Hamur kasası cetvel ağzı; istenen akış hızı/profili elde etmek için ayarlanabilir açıklığa sahip geniş orifis veya nozul
Slice lip Cetvel ağzı dudağı; dikey yönde ayarlanabilir üst ve yatay yönde ayarlanabilir alt dudak olmak üzere iki türdür
Slime Şlaym; bakteri, bozunmuş elyafların oluşturduğu balçık/tortu
Slimicide Şlaym önleyici
Slitter knives Bobin kesici bıçaklar
Sliver Kıymık
Slot basket yarıklı elek sepeti, yarıklı basket
Slury Sulu hamur
Smelt Ergiyik
Smoothness Yüzey düzgünlüğü
Soft calender Yumuşak kalender
Softness Yumuşaklık
Softwood, Coniferous Tree Yumuşak odun, uzun elyaflı odun, iğne yapraklı ağaç
Solid Bleached Sulphate (SBS) Safi beyaz sülfat selülozuna dayalı kuşeli karton
Solid Unbleached Sulphate Board (SUS) Safi esmer sülfat kartonu
Specific filtration resistance Özgül/spesifik filtrasyon direnci
Spool Bobin, tampon
Spreading (spreader) roll Açıcı/açma valsi (katlanmayı önleyici); kambur/kavisli vals
Spruce Ladin (yumuşak odun)
Starch (C6H10O5)x Nişasta; iç mukavemet reçinesi (doğal polimer)
Steam boxes Buhar kasaları
Steam shower Buhar fıskiyesi
Stickies Yapışkan maddeler
Stiffness Sertlik, diklik, gevreklik
Stock Hamur/harman, sulu hamur
Straw Saman
Streak Yol, iz, kanal, damar
Streaking Yol/iz oluşumu
Stress / tension Gergi; (kağıt şeridine uygulanan) germe/gerilme/çekme kuvveti
Stretch Uzama/gerilme; gergi sonucunda (kağıtta) oluşan uzama
Stretch roll Gerdirme valsi
Stretch, Elongation, Strain Uzama/gerilme
Structure Yapı
Stuff box (level box) Seviye kasası
Suction boxes Emici kasalar
Suction Couch Roll Gauç valsi, emici sifon valsi
Suction press roll Emici pres valsi
Surface sizing Yüzey tutkallama
Surface treatment Yüzey muamelesi
Surge tank Taşıntı tankı
Sweetner stock Seyreltici/tatlandırıcı hamur

 

T


Table rolls Rejister valsleri
Tail cutter Şerit kesici
Talc Talk
Tambour rolls Tambur valsler
Tapered inlet manifold/header Konik, giderek incelen (silindirik veya dikdörtgen) boru şeklinde hamur giriş manifoldu/kanalı (Bkz. Manifold distributor)
Tear Yırtılma
Tear strength Yırtılma mukavemeti
Tender side Salon kısmı
Tensile Gerilme direnci/Mukavemet
Tensile strength Kopma mukavemeti/gerilme direnci
Thick stock Yüksek kesafette hamur, kesif hamur
Thickener Teksiflendirici, (kesafet artırıcı) teksif eleği
Threading Kağıt taşıyan ip değişimi
TiO2 (Titanium diokside) Titanyum dioksit; beyaz dolgu maddesi
Tissue papers Hijyenik/yumuşak kağıtlar (peçete, kağıt havlu, tuvalet kağıdı vs.); düşük gramajlı kağıtların geniş bir kısmını kapsar
Top wire formers Üst elek oluşturucular
Treated waste water Arıtılmış atık su
Trim losses Trim/Kesinti kayıpları
Trim width Trim/üretim genişliği (mal sarıcıda)
Turbulance Türbülans
Twin wire (former) Çift elek (safiha oluşturucu)
Two-sidedness Iki yüzeylilik/Iki taraflılık

 


U


UHLE boxes UHLE vakum kasaları/kutuları
Unbleached kraft pulp Esmer kraft selülozu
Unscheduled maintenance Plansız bakım
Uptime Makine çalışma zamanı

 

V


Vacuum boxes Vakum kasaları
Valuable Paper Kıymetli kağıt
Valve Vana, ventil
Vat cylinder Yuvarlak elek
Vibrating screen Sarsak elek/vibrasyon eleği
Virgin fiber Orijinal elyaf; eski kağıt veya geri kazanılmış elyaf içermeyen

 

Y


Yankee (dryer) Yanki; büyük çaplı ve buharlı kurutma silindiri
Yarn İplik

 

W


Washing Yıkama
Warp Örgü, yön değiştirmiş / dönmüş iplikler
Washups Temizlik
Waste Paper Eski Kağıt, Atık Kağıt
Waste/Broke Döküntü/ıskarta
Watermark Filigran; (kağıt üzerinde yaratılan) amblem/sembol izi
Water marked bonds Filigranlı kağıtlar
Water pollution Su kirliliği
Weak Black Liquor Zayıf Siyah Likör (Mahlül)
Weave dandy roll Dokumalı egütör valsi
Web Safiha, kağıdın uzun elekte oluşmuş hali
Wet web Yaş safiha/kağıt
Wetend Yaş kısım; kağıt makinesinde suyun uzun elek vasıtasıyla uzaklaştırıldığı ilk kısımlar (hamur kasası ile kurutma kısmı arası)
Wet strength Yaş mukavemet
Wet/Dry strength resins Yaş/Kuru mukavemet reçineleri
Wet-end Yaş kısım
Weter spray Su spreyi/fıskiyesi
White Lined Chipboard (WLC) Beyaz katlı çift kuşeli kalın karton; alt ve üst katları beyaz selülozdan ve orta katları eski kağıt veya odun hamuruna dayalı kuşeli karton
White liquor Beyaz likör
White water Sulu hamurdan dranaj ile uzaklaştırılan/süzülen, içinde elyaf ve toz elyafların ve harmanda kullanılan diğer katkı maddelerinin de bulunduğu su
White water system Beyaz su sistemi
Winder Bobin sarıcı
Winder drum Bobin sarıcı merdanesi
Winder, Rewinder Bobin Sarma Makinesi
Wire Elek
Wire drive roll Elek tahrik valsi
Wire (transfer) roll Elek (sevk) valsi
Wire marks Elek izleri
Wire pit Elek altı su kuyusu/deposu
Wire width Elek genişliği
Wire-turning roll Elek tahrik (döndürücü) valsi
Wood-containing paper II. Hamur kağıt (çoğunlukla odun hamuru içerir)
Wood-free writing & printing paper I. Hamur kağıt (çoğunlukla kimyasal selüloz içerir)
Woodyard Odun sahası
Woven Örülmüş
Wrapping Paper Sargılık, ambalaj kağıdı
Wring press Yıkama presi
Wringer press Sıkıştırma presi
Writing & printing papers Yazı-tabı ve baskı kağıtları


Kaynak:www.kagitsanayi.com
TelcisanKapat