ORMAN KÖYLÜLERİNE İSTİHSAL, SÜRGÜ VE NAKLİYE İŞLERİ DIŞINDA EKONOMİK GİRDİ SAĞLAYACAK ORMAN TALİ ÜRÜNLERİ VE EKOSİSTEMLERDEKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNARAK, GELİR ELDE EDİCİ PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

ORMAN KÖYLÜLERİNE İSTİHSAL, SÜRGÜ VE NAKLİYE İŞLERİ DIŞINDA EKONOMİK GİRDİ SAĞLAYACAK ORMAN TALİ ÜRÜNLERİ VE EKOSİSTEMLERDEKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNARAK, GELİR ELDE EDİCİ PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

 

 

Ali KARAKAŞ

BAGİAD

Batı Karadeniz Genç İşadamları Derneği Başkanı

OR-KOOP

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

Denetleme Kurulu Üyesi         

 

 

 

 

 

 

ÖZET

 

Bu çalışma Karabük ili, Yenice ilçesi orman köyleri sorunları üzerindeki araştırma sonuçlarını ortaya koyacaktır. Analizimiz orman köylülerinin mevcut durumlarının ortaya konulması ve karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin  orman köylümüz üzerindeki ekonomik ve sosyal etkisi, orman istihsal, sürgü ve nakliyat işlerindeki ekonomik girdilerin yetersizliği dolayısıyla orman köylüsüne mahallinde orman tali ürünlerinin üretilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve ekonomik girdi sağlanmasının ayrıca orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin korunması adına da ne kadar önemli olduğu gerçeği üzerinde durulacaktır.

 

1.GİRİŞ

 

Devlet ormanları içinde ve kenarında yerleşik düzende kurulu orman köylülerinin ekonomik girdileri orman işletmelerindeki ihtihsal, sürgü ve nakliyat işlerine bağlıdır. Bu bağlılık orman idarelerinin kuruluşundan bu yana devam etmektedir. Dolayısıyla orman köylüsü ve orman idareleri iş üretimi ve ekonomik yönden birbirlerine bağımlı hale gelmişlerdir. Bu bağımlılıktan en çok orman köylüsü zarar görmüştür. Hakettiği ücretin altında gelir elde etmiş ülkemizin sosyal ve kültürel yönden en fakir ve en mağdur kesimini oluşturmuştur. Halbuki ihtihsal, sürgü ve nakliyat işleri dışındaki orman tali ürünleri ve orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitlilik korunarak arz ve talep dengesine ve oluşturulan pazara göre üretim kolları geliştirilebilseydi ormanlarımız daha çok korunup, orman köylümüze ekonomik yönden girdi sağlanabilirdi. Orman köylüsü orman ile iç içe olduğundan yakacak ve yapacak ihtiyaçlarını da orman idarelerine bağımlı olarak karşılamak zorundadır. Orman içinde çalışan köylüler yakacak ihtiyaçlarını orman idaresinin izni ile orman içinden karşılamakta diğer orman köylüsü ise tarlasının ve köyünün etrafındaki odunumsu ağaçlardan karşılamaktadır. Bu ise orman köylüsünü orman muhafaza memurları ile karşı karşıya getirmektedir. Sonuçta orman köylüsü bazı orman muhafaza memurlarının kasti davranışları sonucu mahkemelik olmuş haksız yere üç ve daha fazla fiili hapis cezasına mahkum olmuş ve yatmıştır. Bu ve benzeri haksızlıklar orman köylüsünün sebepsiz acı çekmesine, orman muhafaza memurlarından öcü gibi korkmasına neden olmaktadır. Bu durum günlük hayatımıza giren “Aman ormancı, canım ormancı köyümüze bıraktın yoktan bir acı” gibi ağıtlara, türkülere ve fıkralara konu olmuştur. Rahmetli babam Ahmet KARAKAŞ 1950-1975 yılları arasında orman muhafaza memuruydu. 1960-1966 yıllarında Safranbolu Eflani arasındaki Kırıklar, Ağaçkese, Örencik, Yağlıca ve çevre köylerinde görevliydi. Zaman zaman orman muhafaza memurlarıyla bazı akşamlar bir araya gelir içki masaları kurar, ormancılığı methedici sohbetler ederlerdi. Ben de çocukluğumda zaman zaman kulak misafiri olurdum. Bir gün köye kaymakam gelirken köyün yakınında jeepi çamura batmış, uğraşmışlar çıkartamamışlar; daha sonra köyün ormancısı köylüyü toplamış jeepi çamurdan çıkartmışlar. Bu arada köyün yaşlı bir ninesi kaymakamın yanına gelerek “oğlum biraz daha okusaydın da ormancı olsaydın köylü sana daha çok yardımcı olurdu” demiş.

Orman köylüsünün göçe zorlanmadan, Orman Bakanlığı, OR-KOOP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (GEP/SGP) ve benzeri projelerle bölgesel olarak mahallinde yönlendirilmesi gerekmektedir.

Ekonomik sıkıntı içinde olan Yenice’deki orman köylüleri 1960’lı yıllardan sonra köylerinden göç etmeyi yeğlemiş, F.Almanya, T.K.İ. Maden Ocakları, Karabük Demir-Çelik, Erdemir, Orüs Kereste Fabrikalarında işçi olarak çalışmaya başlamış, akabinde çocukları da kendisi gibi bu fabrikalarda işçiliğe talip etmiştir. Bunun en açık örneği ise orman köylerindeki köy marangoz atölye ustaları atölyelerini kapatarak Yenice Orüs Kereste Fabrikasında işçiliğe talip olmuştur. Sonuçta işçi olarak emekli olmuş daha sonrada emekli maaşı ile geçinmeye başlamıştır.Halbuki köy marangoz atölyeleri günün teknolojisine göre gelişip üretimi artırabilseydi belki de bu gün için orman ürünleri imalat ve ağaç sanayi üzerine büyük birer işletme sahibi olabilirlerdi. Orman idaresinin ve özellikle orman köylüsü üzerindeki etkisi onların gelişmesini engellemiş daha sonrada göçe zorlamıştır. Şimdi ise KİT’lerin hızla özelleşip atıl hale gelmesi sonucu işletmeler kapanmış, işsizlik hat safhaya ulaşmış, 1960-70’li yılların kuşağının çocukları, torunları babalarının doğduğu, yaşadığı orman köyüne ailesi ile dönmeye başlamışlardır. Köyüne dönen bu kuşak uyum sağlamakta zorluk çekmekte, iş bulamamakta, ekonomik girdi olmadığından çaresizlik içinde son yılların ekonomik krizide dikkate alındığında ne yapması gerektiğini bilemeyen bir toplum kuşağı oluşturmuştur.

 

2.SONUÇ

 

Orman Bakanlığı, OR-KOOP (Merkez Birliği, Üstbirlik ve Birim Kooperatifleri), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (GEF/SGP) çerçevesinde oluşturulacak bölgesel ve mahalli olarak orman köylerini yerinde kalkındırma projeleri, orman köylüsünün de katılımı sağlanarak geliştirilecek projeler sonucunda orman köylüsünün kalkınması sağlanabilir.

Köydeki ortak işlere katılım, imece, kooperatifçilik şuuru ve eğitimin geliştirilmesi,  Orman köy marangoz atölyelerine daha önceki yıllarda verilen kapasite belgelerinin yeniden Orman Bakanlığınca incelenerek kullanılabilir hale getirilmesini, orman köy marangoz atölyelerinde ebatlı kereste, sehpa, sandalye (Karabük-Yenice ilçesinde 1983 doğumlu Şekip Sertaş KARAKAŞ kendi gayretleriyle ağaç tornalı mutfak sandalyesi imalatı yapıp İstanbul piyasasındaki mobilyacılara toptan satmaktadır. Bu girişici gençler desteklenmelidir.), masa vs. küçük imalatların yapılmasını, Orman Bakanlığınca (Or-Köy dahil) gerekli desteğin proje bazında verilmesini dolayısıyla orman köylüsünün yakacak ihtiyacı olarak kullandığı odunların milli ekonomiye katkıda bulunacak ebatlı kerestenin üretimine dönüştürülmesi köylünün ekonomik girdisini güçlendireceğinden ormanların daha çok korumasını ve sevilmesini sağlayacaktır.

Orman ekosistemlerimizde ki biyolojik çeşitlilik, dünya pazarlarındaki arz ve talep de dikkate alınarak projelendirilmesi orman köylüsüne ekonomik yönden girdi sağlıyacak, biyolojik çeşitliliği koruyacak ve geliştirecektir.(İlaç hammadde sanayiinde kullanılan bitki çeşitleri, mantar türleri, ıhlamur, kuşburnu, biberiye, kekik, keçi boynuzu vb.)                     

Orman köylüsünün 2925 sayılı tarım sigortalısı kapsamı içine alınması sosyal güvenlik açısından en uygun olan seçenektir. Orman köylüleri de bu seçeneği tercih etmektedir. Bu nedenle kendi nam ve hesabına çalışan tarım işçisi gibi orman köylüsünün de 2925 sayılı kanun kapsamına alınması uygun olacaktır.

 

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat