TOPLAM NİTROJEN VE PROTEİN TAYİNİ

TOPLAM NİTROJEN VE PROTEİN TAYİNİ

KJELDAHL METODU – BEHR MARKA OTOMATİK CİHAZ KULLANARAK

1.      TESTİN PRENSİBİ :

Protein tayini, kjeldahl metodu ile numunedeki nitrojenin uygun bir katalizör eşliğinde, H2SO4’te parçalanıp; alkali ortamda borik asidin içinde toplanması ve standart bir asit çözeltisi ile titre edilmesine dayanır. Bulunan sonuç, her gıda maddesi için literatürlerde önerilen protein çevirme faktörü ile çarpılarak protein miktarı hesap edilir.

 

2.      KULLANILAN CİHAZ VE MALZEMELER :

a)     Ön yakma ünitesi Behr marka

b)     Azot distilasyon ünitesi Behr marka

c)      Kjeldahl balonu

d)     Genel laboratuvar malzemeleri

 

3.      KULLANILAN ÇÖZELTİLER :

a)     Konsantre H2SO4  

b)     Ticari olarak satılan katalizör tablet veya laboratuarda hazırlanmış toz- 15 g K2SO4 ve 0.45 g CuSO4 ve 0.1 g Selen dioksit (SeO2)

c)     Hidrojen peroksit %30

d)     NaOH standart çözeltisi- 0.1 M H2SO4 veya HCL  standardize etmek için

e)     H2SO4 veya HCl standart çözeltisi (0.1 M veya 0.05 M) (numunedeki beklenen azot miktarına göre   farklı konsantrasyonlarda hazırlanabilir 0.25 M ; 0.05 M  )

f)  %40 NaOH çözeltisi (m/m)

g)     Borik asit H3PO3- 20 g borik asit 1 Litre saf  su içinde çözülür.

h)     Mix İndikatör: 2 g metil kırmızısı ve 1 g metilen mavisinin 1000 mL %95’lik etanol içinde çözülmesi ile hazırlanmış. (pH 4.4 - 5.8)

i)    Parafin (köpük önleyici)

j)  Sakkaroz

k)     Standart madde: EDTA %9.59 azot içerir, Trytofan (erime noktası 282 0C ve azot miktarı 137.2 g/kg)

 

 

4.       UYGULAMA :

Numune önceden homojenize edilerek öğütülür ve ağzı sıkıca kapatılabilen numune saklama kabına konur. Azot tayini için, hazırlanmış numuneden 0.8-1.2 g numune tartılarak kjeldahl balonuna konur. 2 tane kjeldahl katalizör tableti  veya 15 g K2SO4, 0.45 g CuSO4 ve 0.1 g SeO2  konur.

 

Üzerine 25 mL konsantre H2SO4 ilave edilir. İlave edilen 25 ml H2SO4 numunenin ilk 1 g’lık kısmı içindir. Numune 1 gramdan fazla ise her fazla kısım için 6-12 mL arası H2SO4 ilave edilir. Köpüklenmeyi önlemek için 2-3 damla parafin ilave edilebilir.

Ardından çözelti berraklaşıncaya kadar protein ön yakma cihazında kaynatılır.

 

(Bazen digest işleminin daha iyi hale getirmek için numuneye digest öncesi üzerine 5 ml %30 H2O2 ve digest sonrasında da 1 ml %30 H2O2 eklenmesi digest işleminin çok daha iyi olmasını sağlayabilir.)

 

Berraklaşma süresi numunelere göre değişkenlik gösterebilir ve 30 dakikadan başlayarak 2-4 saat arasında sürebilir.

 

Kjeldahl balonundaki kaynamış ve berraklaşmış olan çözelti soğumaya bırakılır. Eğer çözelti katılaşmaya başlarsa bir miktar su ilave edilerek karıştırılır.

 

Kjeldahl balonu cihaza monte edilir ve cihaz %40 lık NaOH u otomatik olarak  numunedeki H2SO4 miktarına göre fazlasıyla kendisi ilave eder.

 

Borik asit 20 g/l çözeltisinden 25 ml ve 5-7 damla mix indikatör 250 ml.lik erlene konur ve karıştırılır ve cihazın destilat toplama kısmına yerleştirilir. Destilasyon için cihaz açılır. Oluşan amonyağın (NH3) tümü borik asit çözeltisinin içinde toplanır. (distilat miktarı 150 mL’den fazla olmalıdır). Borik asit içinde toplanan amonyak, uygun molaritede standart H2SO4  veya HCL ile titre edilir. Dönüm noktası renk değişikliği (yeşilden mora dönecek) yardımı ile görülür ve harcanan H2SO4 sarfiyatı kaydedilir.

 

Blank (tanık,şahit) deneme için numune yerine 1 g sakkaroz kullanılarak aynı işlemler uygulanır.

 

Kontrol deneyi için; içindeki nitrojen miktarı belli olan kontrol ( EDTA %9.59 azot içerir, üre azot % si bilinen vb.) maddesi ile yukarıdaki gibi aynı şekilde çalışılır.

 

 

5.  SONUÇ :

Distile edilen azot (N) miktarı bulunduktan sonra protein faktörü ile çarpılarak protein miktarı hesap edilir.

 

0.1M H2SO4 kullanılarak azot titrasyonu yapılırsa;

%Azot (N)= 0.28 x (Sn-Sb)/m

 

0.1M HCl kullanılırak azot titrasyonu yapılırsa;

%Azot (N)= 0.14 x (Sn-Sb)/m

 

Sn: Numune için sarf edilen asit ml.

Sb: Blank için sarf edilen asit ml.

m: Analize alınan numune miktarı

                       

% Protein= % Azot (N) x Protein çevirme faktörü

Not: sonuçlar kurumadde de verilecek ise ya numune önceden nemi uzaklaştırılır veya hesaplama  numunenin kurumaddesi baz alınarak yapılır.

Çeşitli gıdalar için protein çevirme faktörleri:

Karışım gıdalar                           6.25

Et ve et ürünleri                           6.25

Süt ve süt ürünleri                       6.38

Un, tahıl grubu                             5.70

Yumurta                                       6.68

Jelatin                                          5.55

Soya                                            5.71

Pirinç                                           5.95

Mısır                                             6.25

 

6.   SAĞLIK VE GÜVENLİK UYGULAMALARI :

Laboratuar kurallarına uygun olarak çalışılır.

7.  REFERANSLAR :

Determination of nitrogen and protein by the kjeldahl method using the kjeltec instrument. Analytical chemistry of foods page:88

AOAC 925.08 (2006) örnek hazırlama

Behr protein cihazı kullanma kitabı.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat