Gıdalarda boya maddesinin aranması (ince tabaka kromatografisi)

Gıdalarda boya maddesinin aranması (ince tabaka kromatografisi)

 

Öğütülerek toz haline getirilmiş deney numunesinden yaklaşık 10 gr alınır.50 ml damıtık su ilave edilerek 1-2 dk kaynatılır.Süzgeç kağıdından süzülür.Süzüntü beher içerisine alınarak içine 2-3 cm boyunda yün ipi atılır ve 1 ml potasyum hidrojen sülfat ilave edilerek su banyosunda 1saat bekletilir.Bir saat sonra yün ipi beherden alınarak soğuk suyla yıkanır (musluk).Yün ipi boyalıysa boyayı almak için yün ipi bir beher içine konur.Üzerine 10-15 ml saf su ve 1 ml %5’lik amonyak çözeltisi ilave edilerek su banyosunda yarım saat bırakılır.Bu süre sonunda yün ipi atılır.Beher içinde kalan çözelti 1-2 ml oluncaya kadar buharlaştırılır.Bu derişik çözelti boyanın cinsini tespit etmek için kullanılacak çözeltidir.

           

Kromotografi kağıdının tabanından 2 cm uzaklıkta tabana paralel olarak kurşun kalemle bir çizgi çizilir.Ayrıca bu çizgiden 10 cm uzaklıkta ona paralel bi çizgi daha çizilir.Bu çizgi işlemin bitiş noktasını gösterir.Hazırlanmış olan kağıt üzerindeki alt çizgiye 2’şer cm aralıklarla önceden hazırlanmış boya standartı çözeltilerinden kapiler tüp yardımıyla birer damla damlatılır.Damlaların kuruması beklenir.Deney numunesi de kağıt üzerine damlatıltıktan sonra kağıdın 1cm’lik kısmı kromatografi çözeltisi içinde kalacak şekilde kromatografi tankı içine yerleştilir.(1 litrelik beher de kullanılabilir) İşlemin süresi kromatogafi çözeltisinin cinsine göre  45-120 dk arasında değişir (Yürütücü çözeltinin bitiş çizgisine kadar yürümesi yeterlidir)

 

Numune ve boya standartlarına ait lekelerin katettikleri mesafe yükseklik açısından karşılaştırılır.Numune lekesi boya standartlarından hangisinin lekesi ile aynı hizada ise o boyanın kullanılmış olduğuna karar verilir.Eğer numune lekesi hiçbir boya standardı lekesi ile aynı hizada değilse kullanılmasına izin verilmeyen boyanın kullanıldığı tespit edilmiş olur.

 

Boya standartları : Tartrazine, Sunset Yellow, Quinoline Yellow, Erytrosine, Ponceau 4R, Allura Red, Amarath, Indigotine, Brillant Blue FCF, Patent Blue V (her biri %0,1’lik hazırlanarak kullanılır)

Yürütücü çözelti : İzo bütanol+etanol+su+amonyak (30+20+20+0,7) (v/v)

                             n-Bütanol+su+Buzlu asetik asit (40+24+10) (v/v)

                              Etil metil keton+aseton+su (35+10+20) (v/v)

                              Trisodyum sitrat+su+amonyak (2g+95ml+5ml)     

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat