ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE KALIP BAĞLAMA

Kalıbın makineye doğru ve hızlı bağlanması enjeksiyon işlemi için oldukça önemlidir. Enjeksiyon memesi ile merkezlenmemiş bir kalıbın istenen performansta çalışması mümkün değildir. Çok sık kalıp değiştirilmesi gereken bir makine de eğer gerekli kalıp değiştirme hızlarına ulaşılamıyorsa bu durum ciddi zaman ve üretim kaybına neden olur.
Kalıbı makineye bağlamanın en kolay yolu mekanik bağlama elemanları yani kalıp pabuçları kullanmaktır.
Bu şekilde bağlama, en klasik plaka yapısı olan makine üzerindeki T kanalları veya dişli deliklerle sağlanır. T kanallarının dişli deliklere oranlara daha sağlam ve kullanışlı olduğu görüşü yaygındır. Makineye kalıp bağlama işlemi çok zaman alan bir iş olup birden fazla kişinin ilgilenmesini gerektirir.
Kalıbı makineye bağlarken yolluk burcunun (eriyik hammaddenin kalıba aktarılmasını sağlayan kalıp elemanı) memeyle aynı eksen üzerinde tam karşı karşıya gelmesi gerekir. Bunu sağlamak için yerleştirme bileziği (kalıp flanşı) kullanılır.

Her kalıbın kalınlığı farklıdır. Bu sebeple mengene ünitesini kalıbın kalınlığına göre ayarlamak gerekir. Mengene ünitesi, redüktörlü motorla ileri geri hareket ettirilerek mengeneyi kilitlemeyi sağlayacak konuma getirilir. Bu işleme redüktör ayarı (kalıp ayarı) denir.
Bütün plastik hacim kalıpları birbirleri arasında benzerlik gösterse de aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Her kalıpta plastik hammaddelerden farklı ürünler üretilmektedir. Her ürünün boyutları ve gramajları farklıdır. Ayrıca bir enjeksiyon çevriminde üretilecek ürün sayısı, ürünün boyut ve gramajına göre değişiklik gösterir. Üretilecek ürünün boyutu büyüdükçe, gramajı artar, ürün sayısı azalır. Ayrıca ürünün boyutu büyüdükçe kalıbın boyutları da büyür. Bu sebeplerden dolayı her kalıp, her enjeksiyon makinesine bağlanamaz.
Bir plastik enjeksiyon makinesine kalıbın bağlanıp bağlanamayacağını belirlemek için aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Enjeksiyon makinesinin baskı hacmi
 • Kalıp montaj alanı (kolon aralığı)
 • Makinenin kilitleme (kapama) kuvveti

Kalıbın bağlanması:

 • Makineye bağlanacak olan kalıbın ebatlarının, ürün gramajının ve diğer unsurların makine ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Yeni kalıbı, kaldırma mekanizması ile kalıp yarımlarını güvenlik kurallarına uygun olarak askıya alınız.
 • Kalıbı kaldırma mekanizması sayesinde makine kolon milleri arasına getiriniz.
 • Yerleştirme bileziği yardımıyla kalıbı, makinenin kanalına oturtarak merkezleyiniz.
 • Kalıbı yere paralel konuma getirerek mengeneyi kapatınız.
 • Bağlama pabuçlarının konumlarını ayarlayınız.
 • Bağlama pabuçlarındaki somunlarının boşlukları alarak sıkmaya hazır duruma getiriniz.
 • Sıkma işlemini karşılıklı zıt yönde yapınız.
 • Kalıbı askıdan kurtararak, kaldırma mekanizmasını güvenli bir yere alınız.
 • Soğutma kanallarına hava tutarak, soğutma kanallarının giriş ve çıkışlarını bulunuz.
 • Bu giriş ve çıkışlara göre hortum bağlantıları yapınız.
 • Su vanası açıldıktan sonra bağlantılarda sızdırmazlık olup olmadığı kontrol ediniz varsa sıkınız.
 • Varsa itici vb ekstra bağlantıları yapınız.
 • Redüktör ayarını yapınız.
 • Makine ve kalıbın ayarlarını yapınız.

Bir kalıp değiştirme; ana olarak aşağıdaki işlemlerin gerçekleşmesine bağlıdır.

 • Kalıpların makineden çıkarılıp takılması
 • Kalıplara bağlı su hortumları gibi destek hatlarının bağlanıp çözülmesi
 • Kalıpların taşınması

Enjeksiyon makinesinde kalıpların değiştirilmesi aşağıdaki işlemlerden oluşur.

Kalıbın sökülmesi:

 • Kalıp yarımlarının yüzeylerini paslanmadan korumak için yağlayınız.
 • Mengene kapayarak kalıp yarımları birleştiriniz.
 • Kalıba bağlı su, elektrik gibi boru, kablo ve hortum destek hatları çözünüz.
 • Kaldırma mekanizması ile kalıp yarımlarını güvenlik kurallarına uygun olarak askıya alınız.
 • Varsa kalıp iticisi ile makinenin iticisinin birleştirme elemanları sökünüz.
 • Özel kalıplardaki diğer bağlantı konumları dikkate alınınız
 • Eğer gerekli ise kalıbın kapalı kalmasını sağlayan parçaların yerleştirip sabitleştiriniz.
 • Kalıp yarımlarını tutan bağlama pabuçlarını çapraz olarak sökünüz.
 • Makine kalıp değiştirme konumuna getirilerek mengeneyi açınız
 • Kaldırma mekanizmasını vasıtası ile kalıbı makine kolonları arasından çıkartınız.
 • Kalıbı, diğer kalıpların bulunduğu depoya götürünüz.
Ozan MakinaKapat