Renk Değiştiren Giysiler

TEKSTİLDE RENK DEĞİŞTİREN GİYSİLER


Uzun yıllardan beri yapılan araştırma, geliştirme ve tüketici taleplerine daha iyi cevap verebilmek adına ortamın sıcaklığına ve çevresel faktörlere bağlı olarak renk değiştiren tekstiller üretilmiştir… İnsan vücudunun sıcaklığı ve ultraviyole ışınların etkisine bağlı olarak renk değiştiren bu giysilerin eldesinde çeşitli özel materyaller ve bunlara uygun yöntemler geliştirilmiştir. Bu amaçla ortamın sıcaklığına bağlı olarak renk değiştiren termokromik ve ultraviyole ışınların etkisine bağlı olarak renk değiştiren fotokromik boyar maddeler kullanılmaktadır. Her iki sistemde de fizikokimyasal ve kimyasal işlemler kullanılarak, mikrokapsulasyon yöntemi ile üretilmekte olup, bu sistemlerin gelişmesi ile daha geniş kullanma alanına sahip olacağı düşünülmektedir. Gerek termokromik gerekse fotokromik sistemlerde mikrokapsüllenen boyarmaddelerin yıkama ömürleri sınırlı olup genelde 20 yıkamanın üstündedir. Ancak aşırı yıkama ve çok yüksek sıcaklıklar da bu yıkama sayısı daha da düşmektedir.

Kullanılan mikrokapsüller camdan yapılmış, 3-4 mm çapında olup zarf şeklindedir. Ortamın sıcaklığına duyarlı boyarmaddeler ile homojen olarak, permanent ( kalıcı) yapıştırıcılar ile ya da reçineler ile kumaş yüzeyin aplike edilir. Camdan yapılmış bu mikrokapsüllerin içine boyar madde, kromofor grup ( elektron alıcı ) ve renk nötrleyici ( alkol vb.) gruplar bulunur. Tüm bu maddelerin etkisi ile materyalin hangi tepkimeye gireceği, ortaya çıkacak renk ve ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişir. Örneğin; çok renkli SWAY kumaşlar basit 4 renk ve 64 renk kombinasyonundan meydana gelmektedir. Bir başka örnek verilecek olursa; kışlık giysilerde 11–19 0C, bayan giysilerin de 13–22 0C gölge sıcaklıkların da 24–32 0C renk değiştirebilen giysiler üretilmektedir. Bu şekilde renk değiştiren tekstiller beyazdan maviye doğru ultraviyole dalga boyunda 350–400 nm aralığındadır.

Özellikle fotokromik maddeler esas alınarak üretilen tekstillerin, spiropiren tipli organik bileşenleri, fotokromik maddelerin ultraviyole ışınlarının etkisi ile gösterdikleri fotoliz ve bundan yararlanılarak renk değiştirilmesi esasına göre yapılır. Tüm bunların yanın da renk değişimi ile birlikte bu tekstiller sıcaklığı ısı şeklinde absorbladığından aynı zaman da vücuda serinlik hissi de verirler.

Bu çalışma kapsamında, pH, sıcaklık ve UV ışınlarının etkisiyle renk değiştiren tekstil materyallerinin elde edilme yöntemleri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat