Kentlilik

Kentlilik (urbanism)

Rasyonelliğin, sekülerliğin, formel işbölümünün ve bireyciliğin göreli olarak öne çıktığı, çoğulculuğun yaygınlaştığı, kitlesel üretim ve kitle iletişim araçlarının etkisinin arttığı yaşam tarzı.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat