Kavramsal çerçeve

Kavramsal çerçeve (conceptual framework)

Bir anlatım veya açıklamanın temel kavramlarından oluşan çatısı.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat