İş tatmini

İş tatmini (job satisfaction)

Bir iş yerinde çalışanların, işbölümünden, ücretlendirme politikasından, yetki-sorumluluk dağılımından, çalışma zamanı ve iş düzeninden memnun olma düzeyleri.

Döküman Arama

Başlık :

TelcisanKapat